Een toekomstbestendige praktijk door vernieuwing

Denkt u erover om uw zorgaanbod uit te breiden door nieuwe en andere diensten aan te bieden? Door vernieuwingen door te voeren kunt u de kwaliteit, doelmatigheid en service van uw zorgaanbod te verhogen. Door nieuwe activiteiten kunt u bijvoorbeeld vaker taken delegeren aan de praktijkondersteuner, of samenwerken met een andere partij. Hierdoor neemt de effectiviteit in uw praktijk toe en uw werkdruk af. Bovendien sluit uw praktijk straks beter aan bij de wensen van uw patiënten en bij uw eigen visie. Met omzetgroei als gevolg.

5 redenen om te investeren in zorgvernieuwing

  • U biedt betere zorg voor uw patiënten.
  • U maakt werk interessanter.
  • U draagt bij aan het structureel verbeteren van de zorg in Nederland.
  • U maakt uw praktijk toekomstbestendiger.
  • U creëert extra omzetmogelijkheden.

Zorgvernieuwing in de praktijk

Zorgvernieuwing is voor iedere zorgprofessional anders. Heeft u een huisartspraktijk en veel patiënten met oogklachten, dan kunt u zelf oogmeetapparatuur aanschaffen. U hoeft uw patiënten dan minder vaak door te verwijzen naar de oogarts. Maar u kunt vernieuwing ook zoeken in samenwerking met andere medische professionals in het ziekenhuis door een gezamenlijk consult aan te bieden. Of in een grotere bereikbaarheid door een ochtend- of avondspreekuur of dankzij virtuele kanalen.

Hoe pak ik dat aan?

Succesvolle zorgvernieuwing begint met een goed idee of een lang gekoesterde wens. Maar daarna is het vooral een kwestie van praten: met uw medewerkers, collega's en uw patiënten. Zoek een mogelijke samenwerking op en vorm met anderen een collectief.

Praat ook met andere stakeholders over uw plannen. Zoals de gemeente, uw bank en zorgverzekeraars. Let op wat zij belangrijk vinden en gebruik hun netwerk voor kruisbestuiving. Kijk ook verder dan uw directe omgeving, naar andere regio's én naar andere medische professionals.

Een goede businesscase is het halve werk

Als u een goed beeld heeft van hoe uw idee er in de praktijk uit gaat zien is het tijd om een businesscase op te stellen. Die helpt u om systematisch te werken. Het document geeft u inzicht in de kosten en laat zien wat uw plan oplevert in geld, uren en/of klanttevredenheid. Gezondheidswinst en kostenbesparing zijn sleutelwoorden als u op zoek gaat naar financiering.

Lees meer tips voor innovatief ondernemen in de zorg

Bekijk met uw bank op welke manier u de benodigde investering kunt financieren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan financial lease. Als u huisarts bent, leg dan uw businesscase tenslotte voor aan de zorgverzekeraar om te bekijken of u in aanmerking komt voor bekostiging uit segment 3. Overigens is het ook als u geen huisarts bent zinvol om uw plannen met zorgverzekeraars af te stemmen.

Financial lease als financieringsmogelijkheid

Met lease kunt u meer dan alleen auto’s financieren. Voor een vast bedrag per maand kunt u over de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen beschikken. Denk aan oogmeet- of echoapparatuur of een ECG systeem. Met financial lease wordt u direct eigenaar. Dit levert mogelijk fiscale voordelen op. Deze vorm van financieren is geschikt voor nieuwe en gebruikte bedrijfsmiddelen. Wij werken voor deze leasevorm samen met DLL.

Bekijk meteen de mogelijkheden van financial lease

Maak een afspraak

Heeft u een idee voor een vernieuwing van uw zorgconcept. Of wilt u gewoon eens sparren over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs van de Medicidesk. Zij zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening in de gezondheidszorg en weten wat er bij zorginnovatie komt kijken.