Verder op deze pagina:

  Dagrecreatie valt binnen de sector horeca en recreatie. Voor deze branche, waartoe onder meer pretparken, dierentuinen en kinderspeeltuinen behoren, deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Onderscheiden is belangrijk

  Op korte termijn verwacht de Rabobank dat de markt zich positief zal ontwikkelen door toename van de consumentenbestedingen, terwijl de concurrentie groeit.

  Op langere termijn zal de concurrentie verder stijgen, met name door het toenemende aanbod. Ondernemingen moeten zich daarom onderscheiden om klanten aan zich te binden en aantrekkelijk te blijven voor herhaalbezoek. Dit kan door nieuwe ervaringen of verblijfsrecreatie aan te bieden.

  Ontwikkelingen recreatiebranche

  Door hogere consumentenbestedingen is de vraag naar dagrecreatie de afgelopen jaren gestegen. Ook het aanbod en de diversiteit van het aanbod zijn verder toegenomen, waardoor er veel concurrentie blijft.

  Consumententrends veranderen steeds sneller. Hierdoor wordt de levenscyclus van een attractie steeds korter. Dit betekent dat er steeds sneller moet worden geïnvesteerd in attracties en belevenis. Van het management vraagt dit creativiteit. Door deze veranderde consumententrends en het groeiende aanbod is de consument minder loyaal.

  Het bundelen van activiteiten/bedrijven in een Family Entertainment Center of Leisure Boulevard heeft een positief effect op de zichtbaarheid en aantallen bezoekers. Dit verbetert de concurrentiepositie.

  Economie

  Dagrecreatiebedrijven zijn conjunctuurgevoelig. Dit betekent dat zij profiteren van hogere consumentenbestedingen. Bepaalde bedrijven in de branche zijn minder gevoelig voor afname van consumentenbestedingen, zoals bioscopen, bowlingbanen en binnenspeeltuinen. Deze activiteiten zijn namelijk relatief goedkoop.

  Het toenemende aantal inkomende toeristen heeft een positief effect op de dagrecreatiesector, vooral in de grensregio's en de gebieden rondom Amsterdam.

  Aanbod van dagrecreatie neemt nog steeds toe, waarbij bedrijven vooral concurreren op prijs. Wederverkopers, zoals kortings- en veilingsites en grote supermarktketens, spelen hierin een steeds dominantere rol. Deze ontwikkeling zorgt voor druk op de marges. Door onderscheidend te blijven en een extra meerwaarde in de belevenis te bieden (o.a. fastlane tickets of eerder toegang), is het mogelijk om minder afhankelijk te zijn van deze ontwikkeling.

  Dynamic pricing is ook een mogelijkheid om in te zetten. Dit kan zorgen voor betere spreiding van de drukte en het optimaliseren van de openingstijden. Ook betalen per verblijfsduur in plaats van de aanschaf van een dagticket is een optie om in te zetten.

  "Een diverser en gezonder aanbod kan ook een positief effect hebben op de bestedingen in F&B."

  Duurzaamheid

  Vastgoed zal de komende jaren duurzamer worden, al dan niet via wetgeving. Dit betekent voor ondernemers in de dagrecreatiesector dat zij hun vastgoed op een natuurlijk moment zullen moeten verduurzamen. Hierbij liggen ook kansen voor circulair bouwen, omdat dit kan helpen bij het doorlopend vernieuwen van de beleving.

  Bij veel dagrecreatiebedrijven is food & beverage een belangrijke inkomstenbron. Er is op dit moment weinig focus op gezonde en eerlijke voeding. De verwachting is dat bedrijven in de sector door maatschappelijke druk hun food & beverage moeten gaan aanpassen. Een diverser en gezonder aanbod kan ook een positief effect hebben op de bestedingen in F&B.

  Afvalmanagement is een uitdaging, maar biedt ook kansen. Zo kan plastic afval worden omgezet van een kostenpost in een inkomstenbron. Dit met name door het hergebruik in combinatie met merchandising, bijvoorbeeld het plastic omzetten in bekers met opdruk.

  Innovatie

  Consumentengedrag verandert snel. Dit betekent dat ondernemingen moeten blijven investeren in vernieuwing en beleving. Zonder vernieuwing is herhaalbezoek moeilijk te realiseren.

  Ontwikkelingen in nieuwe technieken zoals virtual reality gaan snel. Consumenten willen hierdoor steeds nieuwe dingen ervaren. Dit vraagt steeds snellere investeringen van bedrijven binnen de dagrecreatiesector.

  Inzet van big data kan zorgen voor meer kennis van de bezoeker. Door hiervan gebruik te maken kan men beter inspelen op de wensen van de klant, met als gevolg dat de bezoeker geneigd is meer te besteden.

  Maatschappij

  Door uitbreiding zullen dagrecreatiebedrijven steeds groter worden. Hierdoor is er een risico op leefbaarheid in de directe omgeving. De weerstand zal daardoor groeien. Goede omgang met de directe omgeving is daarom van groot belang.

  Wet- en regelgeving

  Attracties en speeltoestellen moeten zijn gekeurd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op.

  Lees meer over wet- en regelgeving op Ondernemersplein.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Als financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Dagrecreatie is binnen elke stad een belangrijke pijler. Wij werken samen met onder meer de brancheorganisaties, maar ook met gemeentes om te komen tot een visie op de sector.

  Laatste update: januari 2019