Man en vrouw zitten op bankje en zoeken iets op via mobiel

Horeca en recreatie update april 2018

Weinig tijd om dit artikel te lezen? Ga direct naar:

  Groei en uitdagingen in de horeca en recreatie

  De horeca en recreatie sector draait op volle toeren. In 2017 is een groei van 6,5% gerealiseerd en het inkomende toerisme liet een recordgroei zien. Zowel het hoge consumentenvertrouwen als de verwachting dat het toerisme verder zal aantrekken, zijn indicatoren voor een verdere groei.

  In deze update lees je over de ontwikkelingen in de sector en gaan we in op:

  Het verder groeiende toerisme. Niet elke regio lijkt hiervan te kunnen profiteren en aan de andere kant ervaart Amsterdam overlast.De kansen en de noodzaak van het tegengaan van voedselverspilling.Hoe (big) data kan helpen bij het maken van de juiste keuzes.

   

  Groei zet door

  Het sentiment binnen de horeca- en recreatiesector blijft positief. De omzet van de gehele horeca is in het laatste kwartaal van 2017 verder toegenomen, waardoor de omzetgroei in 2017 uitkwam op 6,5%. Wel zijn er verschillen in de onderliggende branches. De omzet van logiesverstrekkers bijvoorbeeld is in 2017 met bijna 9% toegenomen en die van eet- en drinkgelegenheden met iets minder dan 6%. Dat verschil komt met name door het laatste kwartaal van 2017, waar de logiesverstrekking flink doorgroeide en de eet- en drinkgelegenheden een krimp van de omzet toonden.

  Ook het tekort aan personeel wordt in de branches verschillend ervaren. Bij logiesverstrekkers neemt het aantal ondernemers dat een tekort aan personeel als een belemmering ziet al vier kwartalen op rij toe. Bij ondernemers die actief zijn in eet- en drinkgelegenheden, neemt dit aantal juist in het eerste kwartaal van 2018 af.

  De hotelbranche was binnen de horeca sector de grootste groeier. Eén van onze conclusies uit de reeds uitgebrachte hotelupdate is dat groei van het aantal hotelovernachtingen over Nederland enorm verschilt, en dat het aantal overnachtingen in Drenthe zelfs daalde.

  "Het tekort aan personeel wordt in branches verschillend ervaren."

  Positieve groei in toerisme kent keerzijde

  De vooruitzichten op korte termijn zijn gunstig. Enerzijds door het consumentenvertrouwen en anderzijds door de groei van het inkomende toerisme. In 2017 was er een record groei en mocht Nederland 17,85 miljoen buitenlandse gasten ontvangen. De verwachting is dat het aantal toeristen in 2020 boven de twintig miljoen zal komen. Vooral bedrijven in de toeristische sector profiteren hiervan.

  Inkomend toerisme verdeelt Nederland

  Waar Amsterdam zoekt naar mogelijkheden om het toerisme in te perken of beheersbaar te maken, staan andere steden met open armen klaar om de buitenlandse toerist te ontvangen. Zij willen uiteraard graag mee profiteren van het inkomende toerisme. Ook het kabinet heeft de ambitie om het toerisme meer te spreiden, en te zorgen dat ook andere delen van Nederland de vruchten plukken van het groeiend toerisme.

  Meeste overnachtingen in Noord-Holland

  Waar de buitenlandse gasten overnachten, geeft een goed beeld van de ongelijkheid van het toerisme. 45% van alle overnachtingen door de buitenlandse toerist worden gerealiseerd in Noord-Holland, op verre afstand volgen Zuid-Holland en Zeeland met respectievelijk 13% en 12%.

  Rigoureuze maatregelen nodig om toerisme te spreiden

  Hoewel er initiatieven zijn om voor meer spreiding te zorgen, zullen alleen rigoureuze maatregelen zorgen voor daadwerkelijke spreiding. Want een toerist die Amsterdam bezoekt, zal zich maar moeilijk laten verleiden om ergens anders heen te gaan. Op korte termijn zullen er dan ook naar onze verwachting geen grote veranderingen hierin optreden.

  Voedselverspilling verdient de aandacht

  Voedselverspilling is een groot probleem. Ongeveer één derde van het geproduceerde voedsel wordt weggegooid en dat terwijl 9% van de wereldbevolking kampt met ondervoeding. Daarnaast groeit de wereldbevolking en daarmee ook de voedselbehoefte. De totale voedselverspilling betreft in Nederland 61 kilo per persoon per jaar (bron: Rabobank). De horecasector is verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de totale verspilling.

  “Minder voedselverspilling zorgt voor een verbetering van de marges en rentabiliteit.”

  Het beperken van voedselverspilling beïnvloedt de marges positief. Horeca ondernemers kunnen daarom hun marges verbeteren door actief aan de slag te gaan met voedselverspilling. Zo beperkt Restaurant Eindeloos in Leeuwarden de voedselverspilling en heeft een 5% hogere BW-marge in vergelijking met de benchmark.

  Verder blijkt uit een studie van Champions 12.3 dat hotels die 1 dollar investeren in het tegengaan van voedselverspilling, 7 dollar kunnen besparen.

  Ga naar de studie

  Win-win-win situatie

  Het tegengaan van voedselverspilling:

  draagt bij aan een betere rentabiliteit.een vermindering van 50% van de totale voedselverspilling is vergelijkbaar met de uitstoot van 660.000 auto’s in een jaar.bespaart 2700 miljard liter water. Dit staat gelijk aan het waterverbruik tijdens het douchen van alle Nederlanders gedurende 6,5 jaar.

  Meer weten over het tegengaan van voedselverspilling?

  Ontdek meer voordelen

  Data in horeca en recreatie

  Data wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook horeca en recreatie bedrijven kunnen feitelijk niet meer zonder, terwijl deze nog vaak beperkt wordt gebruikt en ingezet. Het gebruik van data kan helpen beter inzicht te krijgen in de exploitatie. Niet alleen kan dit helpen voor een beter inzicht, maar kan dit ook bijdragen aan de juiste strategische keuzes.

  Data helpt te sturen

  De twee belangrijkste KPI’s die vaak genoemd worden door horeca ondernemers zijn omzet en personeelskosten. Data kan gebruikt worden om meer verdieping te geven aan deze KPI’s. Zo is het mogelijk om te bekijken welk personeelslid voor de meeste omzet zorgt en op welke uren je een bepaald product het beste verkoopt. Met deze informatie is een betere sturing mogelijk, die kan zorgen voor een verhoging van omzet en marge.

  Met prijsdynamica omzet verhogen

  Bij goed gebruik van data kunnen ondernemers beter gaan inspelen op piek- en dalmomenten. Onlangs kondigde Ron Blaauw aan om in zijn restaurants korting te geven wanneer gasten voor 19:30 uur de rekening betaalden. Hierdoor spreekt de welbekende chef-kok een doelgroep aan die zijn restaurants normaal gesproken te duur vindt en hoopt hij een betere bezetting verspreid over de avond te realiseren. Een tweede bedrijf die inspeelt op piek- en dalmomenten is UBER. De internetonderneming die reizigers van A naar B brengt, weet exact op welk moment de vraag het hoogst is en past hier haar prijzen op aan. Deze voorbeelden laten zien dat door inzet van data, ondernemers de rentabiliteit van hun onderneming kunnen optimaliseren.

  Jos Klerx

  Jos Klerx

  • Sectorspecialist Horeca & Recreatie
  • Horeca & Recreatie en Toerisme
  06 13 20 55 67 LinkedIn