Vakantiecentra

Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Voor deze branche, waartoe onder meer kampeerterreinen en vakantiehuisjes behoren, deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Toerisme zorgt voor groei

Door het aantrekkende inkomende toerisme en de toename van het binnenlandse toerisme verwachten wij groei van de sector voor de nabije toekomst.

Op langere termijn blijft de situatie uitdagend. Gezien de verzadigde markt is het de uitdaging om relevant te blijven voor gasten. Het op peil houden van de kwaliteit van het park is hierbij belangrijk, evenals goede centrumvoorzieningen en recreatiemogelijkheden die bijdragen aan de kwaliteit en aan de belevenis van de gast.

Ontwikkelingen vakantiecentra

  • De Nederlandse consument is steeds meer op zoek naar luxe. Dit vertaalt zich in minder overnachtingen op campings en meer overnachtingen op vakantieparken.
  • Op dit moment profiteert de markt van het aantrekkende inkomende toerisme. Dit heeft vooral een positief effect op de parken rondom Amsterdam en aan de kust.
  • Verblijfsrecreatie en dagrecreatie raken steeds meer met elkaar verweven, waarbij thematisering een belangrijke rol speelt.

Economie

De vraag naar Nederlandse vakantieparken komt voornamelijk uit eigen land. Ongeveer 70% van de boekingen is afkomstig van Nederlanders. Het aandeel buitenlandse bezoekers is de afgelopen jaren toegenomen (zie Figuur 1).

We verwachten dat het buitenlands toerisme de komende jaren nog verder zal toenemen. Gezien het aantal binnenlandse overnachtingen relatief stabiel blijft, zal de groei in de sector voornamelijk komen door de buitenlandse toerist. De parken rondom Amsterdam en de kust kunnen het meest profiteren van de verdere groei van het inkomend toerisme.

Ook de Nederlandse campings worden voornamelijk door Nederlanders bezocht. Ongeveer 80% van de overnachtingen komt voor rekening van Nederlanders. Het aantal Nederlanders dat in Nederland gaat kamperen is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Het aantal buitenlanders op Nederlandse campings is juist toegenomen. Voor de komende jaren verwachten wij echter dat het aantal overnachtingen op Nederlandse campings onder druk zal blijven staan.

Grotere ketens hebben de afgelopen jaren steeds meer macht weten te krijgen in de sector. Hierdoor is het voor kleinere, individuele parken noodzakelijk om zich te blijven onderscheiden. Een goede online propositie is hierbij noodzakelijk.

Er worden steeds meer overnachtingen geboekt via Airbnb. Hiermee is dit platform een geduchte concurrent geworden voor vakantieparken en campings.

Duurzaamheid

Naar de toekomst toe zal het vastgoed van vakantiecentra aan de nieuwe duurzaamheidseisen (van zowel overheid als consument) moeten voldoen. Een mogelijkheid hierbij is het volledig circulair bouwen van accommodaties of centrumvoorzieningen.

In de operatie kunnen tal van zaken bijdragen aan een duurzamere exploitatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • het verminderen van afval
  • energiebesparende verlichting
  • zonne-energie
  • waterbesparend sanitair

Duurzame voeding

Steeds meer consumenten vinden duurzame voeding belangrijk.

Hierbij kan worden gedacht aan:

  • meer voedseltransparantie
  • verminderen van voedselverspilling
  • introductie van gezonde alternatieven

Ook vakantiecentra zullen deze trend moeten volgen en hier actiever op moeten inspelen.

Innovatie

Innovaties in deze branche zijn met name gericht op de belevenis van de klant. Hierin verwachten we op korte termijn dat administratieve afwikkelingen (onder meer bij in- en uitchecken) worden gedigitaliseerd via apps. Verder kan informatie over activiteiten (entertainment, openingstijden et cetera) hierdoor beter worden ontsloten.

Vakantiecentra moeten anticiperen op de veranderende klantvraag om aantrekkelijk te blijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat traditionele campings luxere faciliteiten aan zullen gaan bieden, zoals glamping tenten en bungalows.

Vakantiecentra ervaren een toenemende afhankelijkheid van boekingssites en bijbehorende reviews. Hierdoor is de online vindbaarheid via dergelijke boekingswebsites, social media en een goed boekingssysteem steeds belangrijker.

Maatschappij

Plannen voor nieuwe vakantieparken roepen steeds vaker maatschappelijke weerstand op. Dit heeft onder andere te maken met de impact op de leefbaarheid van een gebied en flora en fauna.

Er zijn vakantieparken en campings die slecht zijn onderhouden. Dit kan leiden tot een verhoogde kans op criminaliteit, waardoor maatschappelijke onrust ontstaat.

Consumenten hebben de voorkeur voor flexibele aankomst- en vertrektijden waarbij de standaard verblijfsperiodes (weekend, midweek, week) worden losgelaten. Parken zullen op deze wensen moeten inspelen. Dit biedt ook kansen om de rentabiliteit te verhogen.

Wet- en regelgeving

In 2016 zijn belanghebbenden een kustpact overeengekomen. Hierdoor worden de mogelijkheden om nieuwe parken aan de kust te bouwen schaarser.

Wanneer een vakantiepark of camping horecafaciliteiten aanbiedt, moet de onderneming ook beschikken over de betreffende horecavergunningen.

Bekijk relevante wet- en regelgeving op Ondernemersplein.nl

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Als Rabobank werken wij samen met onder meer de brancheorganisaties, maar ook met gemeentes, om te komen tot een visie op de sector.

Laatste update: december 2017

Gerelateerde branches

Fitnesscentra

Hotels

Jachthavens

Contact

Rabobank