De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en de wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? Wat zijn de economische voorspellingen? En wat zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Coronavirus leidt tot forse omzetdaling

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020.

Bekijk de omzetprognoses per sector

Trends en ontwikkelingen

Groei in industrie stagneert, ondernemers hebben nog vertrouwen

2018 was een fantastisch jaar voor de industrie: omzetten groeiden, afzetprijzen stegen en investeringen lagen op een ongekend hoog niveau. Voor vrijwel alle deelsectoren was de groei op de thuismarkt groter dan in het buitenland.

De industrie groeide tien kwartalen op rij, maar deze groei is inmiddels gestagneerd. We verwachten dat de industrie het economische topjaar 2018 nog zal evenaren, maar dat de sector wel licht krimpt (-0,2%) in 2020. De stagnerende groei is het gevolg van onzekerheid in de markt, onder andere door:

  • Afkoeling van de Duitse industrie;
  • Onzekerheden over de gevolgen van Brexit;
  • Wereldwijde handelsspanningen, zoals tussen Amerika en China;
  • Het personeelstekort wordt steeds beter voelbaar in diverse sectoren van de industrie;
  • De stikstofproblematiek (en PFAS). Dit zal met name binnen de bouwmiddelenindustrie voelbaar zal zijn.


We verwachten dat de verschillen tussen bedrijven en deelsectoren binnen de industrie in 2020 groter zullen worden. Dit heeft te maken met de exportpositie en het verschil in ontwikkeling van grondstofprijzen en eindmarkten. Opvallend is dat het in de Nederlandse transportmiddelenindustrie in 2019 gemiddeld nog vrij goed gaat, terwijl de Duitse auto-industrie slecht presteert. De Nederlandse industrie lijkt daarmee minder afhankelijk te zijn van Duitsland dan eerder verwacht. Toch zal de transportmiddelenindustrie naar verwachting in 2020 krimpen. Daarnaast is de verwachting dat machine-industrie in 2020 het sterkst zal groeien. Als het gaat om de toegevoegde waarde van exportproducten zijn machines momenteel zelfs het grootse exportproduct.

Vanwege alle ontwikkelingen is het niet verassend dat een belangrijke economische indicator, de inkoopmanagersindex (PMI), van de eurozone in november uitkwam op 46,6, waarbij Duitsland in negatieve zin opvalt. Een PMI onder de 50 geeft een dalende economische groei aan. Ook wordt er een afname van producten en activiteiten verwacht. Een PMI boven de 50 duidt op een groeiende economie en vertrouwen.

voor de productiesector blijft boven de 50, al is hier ook een daling zichtbaar. De index stond in November met 50,3 nog net op verwachte groei, maar dit was wel het laagste punt in zes jaar. De vertrouwensindicator van Eurostat schetst eenzelfde beeld: de Nederlandse industrie koelt af, maar het beeld is vooralsnog minder somber dan in andere Europese landen.

Lees meer in de sectorprognoses 2019

Sectorspecialisten Industrie

Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de industrie. Zij houden je op de hoogte over ontwikkelingen per branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Heb je een vraag of wil je graag met hen in gesprek? Je kunt hen bereiken via onderstaande gegevens.

Kees de Schipper

Kees de Schipper

  • Sectorspecialist
  • Industrie
(06) 82 47 37 89 LinkedIn
Yorick Cramer

Yorick Cramer

  • Sectorspecialist
  • Industrie
(06) 51 11 28 29 LinkedIn