Twee jonge mannen in de industrie aan het werk achter latop

Industrie minder 'smart' dan gedacht

Kansen Industrie 4.0 niet voldoende benut

Nederland behoort tot de landen met de beste ICT-infrastructuur, maar de industrie maakt nog niet optimaal gebruik van deze mogelijkheden. Twee recente onderzoeken drukken ons met de neus op de feiten.

Onderzoek PWC

PwC constateert dat Nederland in internationaal perspectief nog terughoudend is in het benutten van de kansen van Industrie 4.0. Nederlandse maakbedrijven zijn behoorlijk conservatief en investeren vooral in bewezen technologieën. We kennen veel volgers, relatief weinig kampioenen en lopen achter op Azië. 

Onderzoek Siemens 

Siemens heeft onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid van Nederlandse machinebouwers. De machinebouwers hechten terecht veel waarde aan productinnovatie. Het verkorten van de time to market en het aanbieden van maatwerk in massaproductie door modularisatie is top of mind. Om dit succesvol te doen moet je flexibiliseren en versnellen. De digitale mogelijkheden hiervoor zoals digital manufacturing worden nog weinig toegepast. Je zou dus kunnen stellen dat niet de juiste middelen worden ingezet om het doel te bereiken.

Opschalingsprobleem

Uit beide onderzoeken komt naar voren dat de Nederlandse industrie vrij conservatief is en nog moeite heeft met het zetten van de volgende stap. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit vooral speelt bij het mkb, maar zeker niet alleen. Gelukkig kennen we ook goede voorbeelden: in een groot aantal 'fieldlabs' wordt succesvol samengewerkt om de Nederlandse industrie verder te brengen. We hebben wel een opschalingsprobleem: er wordt veel gesproken en geschreven over 'smart industry', maar nog relatief weinig gedaan.

"Om succesvol te digitaliseren moeten de traditionele muurtjes tussen ontwerp, engineering, productie en sales afgebroken worden."

Wat zijn, volgens mij, de redenen hiervoor?

Mkb-bedrijven in de maakindustrie hebben traditioneel een sterke focus op hardware, terwijl het verschil gemaakt gaat worden met slimme digitalisering. Er is te weinig kennis over ICT en vaak te weinig capaciteit. Dit heeft ook te maken met schaalgrootte; veel Nederlands bedrijven in de industrie zijn klein. Het is lastig om te investeren in nieuwe digitale technologie waarvan de bewijsvoering op ROI vaak nog ontbreekt.Veel bedrijven zijn alleen bereid om te investeren in nieuwe digitale technologieën als de klant hierom vraagt. We kennen de voorbeelden van reactieve bedrijven die heel snel door nieuwkomers met nieuwe verdienmodellen werden weggevaagd.Binnen de industrie is vaak nog sprake van een strikte taakscheiding. Om succesvol te digitaliseren moeten de traditionele muurtjes tussen ontwerp, engineering, productie en sales afgebroken worden. Het gaat nog verder: ook richting klant en supplychain zijn nieuwe digitale verbindingen noodzakelijk.

De digitale transformatie versnellen

Er zijn oplossingen om de digitale transformatie in de Nederlandse industrie te versnellen. Denk aan slimme coalities vormen om samen te innoveren, ondersteuning bieden bij het opstellen van een digitale roadmap, toegespitste financiële ondersteuning en meer bewijsvoering generen over de opbrengsten van smart industry.

Kees de Schipper

Kees de Schipper

  • Sectorspecialist
  • Industrie
(06) 82 47 37 89 LinkedIn