Verder op deze pagina:

  De elektrotechnische industrie is een heterogene branche die zich onder meer richt op communicatieapparatuur, elektronische componenten, medische apparatuur en consumentenelektronica. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Groeivooruitzichten gematigd positief

  De groeivooruitzichten voor 2020 zijn licht positief met een verwachte productiegroei van rond de 1,5%. Dit geldt alleen voor subbranches die zich richten op de zakelijke markt (elektronische componenten (chips), printplaten, medische en optische apparatuur) en niet voor branches die zich richten op consumentenmarkten.

  De groeivooruitzichten voor de lange termijn blijven positief, met bovengemiddelde groei in de komende vijf jaar voor de subbranches met een focus op zakelijke markten. De vooruitzichten zijn minder gunstig voor de subbranches die zich richten op consumentenmarkten.

  Economie

  De vraag naar producten uit de elektrotechnische industrie stijgt. In 2017 en 2018 is de omzet van de elektrotechnische industrie toegenomen. Wel zien we grote verschillen tussen subbranches binnen de sector. Terwijl de vraag naar consumentenelektronica is afgenomen, is de vraag naar medische en optische apparatuur juist toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

  De Rabobank gaat ervan uit dat b2b-bedrijven (met name in chips, medische-, optische-, meet-, regel- en controleapparatuur) die zich onderscheiden door innovatie op de lange termijn beter zullen blijven presteren.

   

  Duurzaamheid

  Bedrijven in de elektrotechniek richten zich vaak nog onvoldoende op duurzaamheid en circulaire businessmodellen. Dit terwijl de eindgebruiker steeds vaker duurzame producten verlangt en de overheid steeds strengere duurzaamheidseisen stelt.

  Om beter aan te sluiten op de vraag van de klant moeten bedrijven in de branche circulaire businessmodellen gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld door producten modulair te ontwerpen. Op de korte termijn zal dit extra ontwikkelingskosten met zich meebrengen. Op de lange termijn draagt het bij aan lagere exploitatiekosten, omdat er tijdens het productieproces minder verspilling is. Het vergemakkelijken van onderhoud draagt positief bij aan de levensduur van producten.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter zullen presteren.

  "Voor de branche geldt dat gebruik van producten belangrijker wordt dan bezit."

  Innovatie

  Afnemers van de branche verwachten dat producenten constant innoveren. De vraag naar nieuwe producten zal aanhouden. Dit betekent dat bedrijven in de branche voortdurend aandacht moeten besteden aan innovatie.

  Productinnovatie

  Op het gebied van productinnovatie spelen ontwikkelingen zoals nanotechnologie, nieuwe materialen, virtual reality, Internet of Things, smart products en 3D-printing een steeds grotere rol. Zo zorgen nanotechnologie en nieuwe materialen voor kleinere, snellere en energiezuinigere elektronica. En 3D-printing heeft niet alleen invloed op productie en gebruik van consumentenproducten, maar is ook van invloed in de b2b-markten. Bijvoorbeeld in de medische markt als het gaat om protheses.

  Procesinnovatie

  Procesinnovaties zoals robotisering en het gebruik van data in het productieproces dragen bij aan het efficiënter inrichten van productieprocessen. Bovendien dragen procesinnovaties bij aan de flexibilisering van het productieproces. Hierdoor kunnen bedrijven beter inspelen op veranderingen in de vraag naar producten, zonder dat de kosten per product toenemen.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die zich richten op zowel product- als procesinnovatie beter zullen presteren.

  Maatschappij

  De vraag naar medische apparatuur zal door vergrijzing de komende jaren verder toenemen.

  De vraag naar technisch personeel neemt over de volle breedte van de economie toe. Dit betekent dat bedrijven in de elektrotechniek meer moeite hebben technisch personeel aan zich te binden en/of dat de kosten van technisch personeel toenemen. Dit vertaalt zich mogelijk in lagere bedrijfsresultaten.

  Voor de branche geldt dat gebruik van producten belangrijker wordt dan bezit. Het leveren van een product verandert in het leveren van een dienst. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen een compleet pakket moeten gaan aanbieden, in plaats van enkel het product.

  Denk hierbij aan:

  • Installatie;
  • Aftersales;
  • Onderhoud;
  • Service.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven in de medische apparatuur die meegroeien met de transitie van bezit naar gebruik én in staat zijn het personeel aan zich te binden beter zullen presteren.

  Wet- en regelgeving

  Milieudoelstellingen vanuit de EU betekenen dat bedrijven in de industrie hun productieprocessen moeten verduurzamen. Denk aan minder CO2-uitstoot en het beperken van het energieverbruik. Verduurzaming brengt kosten met zich mee en vertaalt zich mogelijk in lagere bedrijfsresultaten.

  De Nederlandse overheid en de Europese Commissie stimuleren innovatie met subsidies. Deze subsidies leveren kansen op voor producenten uit heel de EU en kunnen dus zorgen voor meer directe concurrentie vanuit omliggende landen.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die tegen lage kosten weten te verduurzamen en de focus leggen op innovatie beter zullen presteren.

  Laatste update: december 2019

  Cijfers en trends per branche

  Machinebouw Metaalindustrie Scheepsbouw