Man houdt metaal vast tussen twee handen en kijkt ernaar in het licht

Metaalindustrie

Verder op deze pagina:

  Binnen de metaalindustrie vallen constructiebedrijven, bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling en bedrijven actief in algemene metaalbewerking. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verwachtingen metaalindustrie positief

  Door de positieve ontwikkelingen in de bouw en machinebouw is de Rabobank positief gestemd over de metaalindustrie. De verwachtingen blijven positief voor de komende vijf jaar, maar dit is wel afhankelijk van de positie die bedrijven in de keten hebben verworven én welke eindmarkten zij bedienen. De belangrijkste afnemers van de branche zijn producenten uit de metaalindustrie later in de productieketen. Uiteindelijk belanden de producten vooral bij de bouw en machinebouw.

  Economie

  In de metaalindustrie opereren relatief veel kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. Velen zijn toeleveranciers en de producten in deze branche zijn vaak arbeidsintensief en vereisen meer componenten- en fabricagekennis dan systeemkennis. Hierdoor zijn ze kwetsbaarder voor concurrentie uit het buitenland en wordt er vaak op prijs geconcurreerd.

  Dit houdt in dat producenten moeten inzetten op procesinnovatie (operational excellence). Ook is een flexibel productieproces belangrijk om producten beter en sneller te kunnen aanpassen aan de vraag van de klant.

  De vraag naar producten uit de metaalindustrie zal de komende jaren verder toenemen. Dit heeft vooral te maken met het aantrekken van de bouw en de groeiende vraag naar machines en robots. Onder andere smart industry creëert vraag naar een nieuwe generatie machines.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die inspelen op deze veranderende vraag en procesinnovatie excellent implementeren beter zullen presteren.

  Duurzaamheid

  Bedrijven in de metaalindustrie richten zich vaak nog onvoldoende op duurzaamheid en circulaire businessmodellen. Dit terwijl de eindgebruiker steeds vaker duurzame producten verlangt en de overheid steeds strengere duurzaamheidseisen stelt.

  Om beter aan te sluiten op de vraag van de klant moeten bedrijven in de branche circulaire businessmodellen gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld door producten modulair te ontwerpen of andere materialen te gebruiken.

  Daarbij gebruiken bedrijven in de metaalindustrie veel energie in het productieproces (lassen, draaien), dus zullen zij extra aandacht moeten besteden aan het terugdringen van hun energieverbruik. Zowel modulair ontwerpen als energiereductie kan op de korte termijn extra kosten met zich meebrengen, maar op de lange termijn resulteren in lagere exploitatiekosten.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter zullen presteren.

  "Productie in de metaalindustrie is arbeidsintensief, dus (behoud van) kundig personeel is van belang."

  Innovatie

  Afnemers van de branche verwachten dat producenten constant innoveren. De vraag naar nieuwe producten zal aanhouden. Dit betekent dat bedrijven in de branche voortdurend aandacht moeten besteden aan innovatie.

  Smart industry en de transitie naar nieuwe productieprocessen in de belangrijkste afzetmarkten voor de metaalindustrie, namelijk de bouw en machinebouw, vereisen ook innovatie van producenten in de metaalindustrie. Om dit te verwezenlijken moeten producenten van metaalproducten nauw samenwerken met de klant en andere ketenpartners. Het resultaat is dat de producten sneller en beter worden aangepast aan de vraag naar steeds meer maatwerk en kleine batches.

  Een onderdeel hiervan is dat producenten zich zullen moeten onderscheiden op het gebied van proces-, fabricage- of componententechnologie, omdat concurreren op prijs op de lange termijn geen houdbaar businessmodel is.

  De Rabobank verwacht dat producenten die inzetten op innovatie en meegroeien met de ontwikkelingen in de belangrijkste afzetmarkten beter zullen presteren.

  Maatschappij

  Productie in de metaalindustrie is arbeidsintensief, dus (behoud van) kundig personeel is van belang. Bedrijven die als erkend leerbedrijf bekend staan kunnen jong talent aantrekken en tegelijkertijd bijdragen aan de lokale gemeenschap.

  Trends als globalisering en individualisering zorgen ervoor dat producenten in de metaalindustrie in kleinere batches gaan produceren en dus de flexibiliteit moeten hebben om hun productie snel te kunnen omschakelen.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die excelleren op flexibiliteit én in staat zijn personeel aan zich te binden beter zullen presteren.

  Wet- en regelgeving

  Milieudoelstellingen vanuit de EU betekenen dat bedrijven in de industrie hun productieprocessen moeten verduurzamen. Denk aan minder CO2-uitstoot en het beperken van energieverbruik. Verduurzaming brengt kosten met zich mee en vertaalt zich mogelijk in lagere bedrijfsresultaten.

  De Nederlandse overheid en de Europese Commissie stimuleren innovatie met subsidies. Deze subsidies leveren kansen op voor producenten uit heel de EU, en kunnen dus zorgen voor meer directe concurrentie vanuit omliggende landen.

  De Rabobank verwacht dat bedrijven die tegen lage kosten weten te verduurzamen en de focus leggen op innovatie beter zullen presteren.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank is nauw betrokken bij het topsectorenbeleid en is ambassadeur van smart industry. Daarbij is de bank ook betrokken bij de verschillende thema’s binnen smart industry, zoals 3D-printing en robotica. De Rabobank is sponsor van RoboValley en DinNL.

  Verder is de Rabobank gesprekspartner voor de belangrijke brancheorganisaties in de sector.

  Laatste update: december 2017

  Cijfers en trends per branche

  Elektrotechniek Machinebouw Scheepsbouw