Twee ondernemers overleggen met elkaar over partnership

Smart ondernemen: investeren in partnerships

Verder op deze pagina:

  Rabobankklant WILA produceert in Lochem gereedschapssystemen voor kantpersen. Het bedrijf staat nu voor een enorme investering van bijna 20 miljoen euro, voor diverse gerobotiseerde productiecellen (onder meer voor frezen/boren en profielslijpen). Met deze cellen kan WILA 7000 draaiuren per machine per jaar realiseren, in een volcontinu schema met een dunbemande vijfploegendienst.

  Uitbreidings- en vervangingsprogramma

  De genoemde investeringen vormen een uitbreidings- en vervangingsprogramma dat tussen nu en 2020 uitgerold wordt. Conventionele en verouderde CNC machines worden allemaal vervangen door gerobotiseerde cellen. Hiermee neemt de uniformiteit in het productieproces enorm toe bij gelijktijdige flexibiliteit, wat een positief effect heeft op de benodigde scholing, training en uitwisselbaarheid van de operators.

  Omdat de bemanningsgraad in de processen fors afneemt kan met dezelfde groep medewerkers de sterke groei van de onderneming worden gerealiseerd. Naar haar klanten propageert WILA productiviteit op de kantpers, in eigen productie bewijst het bedrijf de kracht van het productiviteitsconcept. Een antwoord op de uitdaging waar veel industriële bedrijven voor staan.

  Frank Rouweler

  Frank Rouweler, director R&D van WILA:

  "We zijn een kennisintensief bedrijf. Voor ons is het investeren in partnerships essentieel om sterker te worden. Samenwerking met partners gaat veel verder dan de traditionele klant-leverancier relatie. We streven naar langdurige relaties met onze partners. Ook na tien jaar willen we nog kunnen terugvallen op bijvoorbeeld onze softwarepartner.

  Onze producten worden steeds complexer door toepassing van elektronicacomponenten en software. We ontwikkelen gezamenlijk met onze elektronicapartners. Dit biedt veel voordelen. Door intensieve kennisdeling gaat de kwaliteit van ons product omhoog. Doordat we goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaars processen kennen kunnen we ook de leverbetrouwbaarheid verhogen en beter 'forecasten'. Dit vraagt uiteraard om slimme en gerichte data-uitwisseling.

  Juist doordat wij onze gereedschappen continu ontwikkelen realiseren wij ons dat we samen moeten optrekken met gespecialiseerde partners. We horen zo eerder welke nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn. We kunnen ook veel zelf, maar juist bij het zetten van grotere stappen kiezen we heel bewust om samen met partners ons product verder te brengen".

  Partnerships: waar moet je op letten?

  Bij het starten van een partnership moeten goede afspraken worden gemaakt. Duidelijk moet zijn hoe je omgaat met het intellectuele eigendom. Frank Rouweler: "Je moet starten vanuit wederkerigheid: wat zit er voor jou in en wat voor mij? Daar horen ook afspraken bij over risicodeling. De relatie met je partner moet je zorgvuldig managen en onderhouden door het inzetten van de juiste contactpersonen aan beide kanten. Ik zie dat veel bedrijven, vaak door een vorm van wantrouwen, nog huiverig zijn om echte partnerships te sluiten. Dat is jammer want het kan je bedrijf veel brengen".

  Volgende stap voor WILA

  Frank Rouweler: "Nu vullen we partnerships operationeel en ontwikkelgericht in. De volgende stap voor ons is het zoeken van partners met nieuwe technologieën waarvoor we nog niet direct een praktische toepassing zien, maar waarbij we van beide kanten wel het potentieel zien. Ik denk dan bijvoorbeeld aan partners met deskundigheid op het gebied van artificial intelligence of 'deep learning'. Met hen willen we een roadmap voor de toekomst maken".

  Zo haal je meer uit jouw bedrijf

  80% van het mkb heeft al een site, webshop of app. Maar door nog meer te investeren in digitalisering en automatisering kan het mkb in Nederland elk jaar met 500 miljoen groeien. Digitaliseren zorgt voor kostenbesparing en omzetverhoging. Je werkt efficiënter en weet de klant van de toekomst beter te bereiken. Is bijvoorbeeld de website al geschikt voor mobiel? Of is werken in de cloud misschien een optie? Ontdek hoe je meer uit jouw bedrijf haalt en laat je inspireren door andere ondernemers.

  Ga naar Rabobank.nl/groei
  Kees de Schipper

  Kees de Schipper

  • Sectorspecialist
  • Industrie
  (06) 82 47 37 89 LinkedIn