Jonge-vrouw-kijkt-naar-iphone-in-auto-en-ziet-gegevens-verschijnen

Mobiliteitsupdate augustus 2018

Verder op deze pagina:

  In deze update staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord, elektrische vervoersmiddelen, batterijen en grondstoffen:

  Is Noorwegen ons voorland? Het land waarbij meer dan de helft van alle auto's al met een elektromotor wordt geleverd.Snelladen is te langzaam, is ultrasnel de oplossing?Het klimaatakkoord, wat wordt er van Nederland en de mobiliteitssector gevraagd?Van fossiel naar elektrisch, hebben we wel de grondstoffen om de overstap te maken?

  Terugblik

  Herstel verkoop nieuwe auto’s

  In het eerste half jaar van 2018 zijn 250.000 nieuwe auto’s verkocht. In juli kwamen daar nog eens ruim 36.000 auto's bij, waarmee de teller op ruim 286.000 staat. Een stijging van 11,8% ten opzichte van vorig jaar. De Volkswagen Polo en de Renault Clio zijn vooralsnog de populairste modellen in 2018 (RDC, 2018).

  Impact dieselschandaal

  De impact van het dieselschandaal wordt steeds beter zichtbaar. Waar het marktaandeel nieuwe registraties van benzine auto's in Nederland met 0,8% steeg in 2018, daalde het aandeel van diesel met 3,4%, een daling van 20% jaar op jaar! (RDC, 2018).

  Tesla: oliedollars voor beursexit? 

  Elon Musk, topman van Tesla heeft via Twitter laten weten het bedrijf van de beurs te willen halen. Aanvallen van shortsellers, de grillige bewegingen op de aandelenmarkt en het kortetermijndenken van veel aandeelhouders zouden hier de belangrijkste redenen voor zijn. Het bedrijf is volgens hem meer gebaat bij investeerders met meer oog voor de langere termijn. Musk geeft aan in gesprek te zijn met de Saoedische overheid om met een nationaal investeringsfonds de beursexit mede mogelijk te maken. 

  Productiestijging

  De productiecijfers van de Tesla model 3 liggen nu eindelijk boven de lang beloofde grens van 5.000 auto's per week (Q2 53.000). En de verwachting is dat ze dit aantal stijgt naar 10.000 per week, wat een totale productie van 350.000 stuks oplevert volgend jaar. Het aantal fabrieken neemt ook verder toe, waarbij Nederland ook nog steeds in de race is voor het huisvesten van een nieuwe Tesla "giga factory" in Europa. In Nederland verdubbelde het aantal Tesla registraties in de eerste helft van dit jaar (Automotive management, 2018).

  “Het aanbieden van oplaadvoorzieningen blijkt vaak nog geen winstgevende activiteit.”

  Vooruitblik

  Toename elektrische auto’s vraagt om oplossing voor opladen accu’s

  Het aandeel van nieuw gekochte auto’s dat volledig elektrisch is, stijgt dit jaar richting 5% in Nederland. Het totale wagenpark komt daarmee uit op 40.000 auto’s. Een duidelijke positieve trend is zichtbaar en we behoren tot de wereldwijde koplopers. Echter, dat het nog veel sneller kan bewijst Noorwegen. Hier is nu al meer dan 50% van alle nieuwe auto's elektrisch (inclusief hybride). De transitie kan dus wel veel sneller, mits er voldoende geld wordt geïnvesteerd.

  Is ultrasnel laden de oplossing?

  Snellaadpalen zijn laadpalen waarbij elektrische voertuigen in korte tijd hun accu kunnen opladen. Deze laadpalen zijn nog relatief langzaam, al doet de naam anders vermoeden. Zelfs bij een Tesla supercharger is de laadsnelheid slechts 120 KW, wat betekent dat het een half uur duurt om een lege batterij weer vol te krijgen. De verwachting is dat ultrasnel laden de nieuwe standaard wordt. Met 350 KW kan er in een tijdsbestek van 5 minuten 100 km aan rijbereik worden bijgeladen. Echter, er zijn nog geen auto’s die dit laadvermogen aan kunnen. Jaguar, Audi en Porsche ontwikkelen momenteel auto’s die dit wel kunnen. 

  Shell Recharge

  Shell gaat een flink bedrag investeren in Ample, een relatief onbekende start-up uit Silicon Valley. Deze partij heeft een efficiënte technologie ontwikkeld waarmee klanten snel weer op pad kunnen met een volle batterij. Shell wil deze technologie waarschijnlijk gebruiken in de nieuwe oplaadservice van Shell: Shell Recharge.

  Aanbieden van (ultra)snelle laadfaciliteiten vooralsnog niet winstgevend

  Het aanbieden van oplaadvoorzieningen blijkt nog lang niet altijd winstgevend. Fastned ontwikkelt al jaren een compleet snellaadnetwerk in Nederland en omringende landen. Maar ze maken er nog geen winst mee. Ondanks dat de (lokale) markt in de meeste gevallen nog te klein is, doen tankstation houders er zeker verstandig aan om plannen voor het aanbieden van (ultra)snellaadfaciliteiten uit te werken om zo flexibel mogelijk te zijn als het moment daar is.

  Deze impact heeft het klimaatakkoord

  Ambitieuze doelstellingen voor vermindering CO2-uitstoot

  Nederland committeert zich aan de gezamenlijke EU-doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. En in 2050 dient de Nederlandse CO2-uitstoot 95% minder te zijn ten opzichte van 1990. Deze reductiedoelstelling is ook door de 2e kamer aangenomen. Wat is de bijdrage van de mobiliteitssector aan deze doelstellingen

  Daling CO2-uitstoot in mobiliteitssector

  De eerste stap is gezet: het bedrijfsleven en belangenorganisaties zijn bijeengekomen om voorstellen te doen voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Eén van de klimaattafels is mobiliteit. Doelstelling voor de mobiliteitssector is namelijk een daling van de CO2-uitstoot met 7,3 megaton in 2030.

  “Er zijn heel wat windmolens nodig om de klimaatdoelstellingen van de mobiliteitssector te behalen.”

  Haalbare transitie

  Een batterij van honderden kilo's

  De kritiek rondom de batterij elektrische auto (BEV) lijkt te verschuiven van issues rondom actieradius, laadtijd en prijs naar de vraag of we wel voldoende grondstoffen (en productiecapaciteit) hebben om de batterijen te maken. Dit is niet onterecht. Een bereik van 400+ kilometers vraagt (nu nog) om een zeer grote batterij van enkele honderden kilo's. Hiervoor zijn veel grondstoffen nodig, waarvan de voorraden toch zeker niet oneindig zijn. Twee van de meest kritische grondstoffen, waar tevens nog geen goede alternatieven voor zijn, zijn lithium en kobalt. De prijs van lithium is ongeveer verdrievoudigd in de afgelopen 3 jaar en de prijs van kobalt meer dan verdubbeld in dezelfde periode.

  “Tekorten aan lithium en kobalt kunnen de overgang naar elektrisch rijden vertragen.”

  Stijging naar vraag grondstoffen lithium en kobalt

  In 2017 was 41% van de lithium en 30% van de kobaltvraag bedoelt voor batterijen (overigens niet alleen voor auto's). In 2025 zal dit aantal waarschijnlijk stijgen naar respectievelijk 76% en 53%, voornamelijk door de opkomst van de BEV. Sterker nog: de vraag naar lithium zal in die periode sterk stijgen. De grootste zorg is de toevoer van kobalt aangezien de toeleveringsketen hiervoor ondoorzichtiger is en de reserves voornamelijk in één land (Congo) liggen (Mckinsey basic materials institute, 2018).

  Goede samenwerking essentieel

  Om een stabiele aanvoer van grondstoffen (en batterijen) te behouden, is het zaak dat batterij- en autofabrikanten goed samenwerken met mijnbouwbedrijven. Ook moeten strategische reserves worden aangelegd en dient gezocht te worden naar alternatieve grondstoffen waarbij voornamelijk minder kobalt wordt gebruikt. Tot slot is het essentieel dat er technologieën ontwikkeld worden om deze batterijen goed te recyclen.

  Tekorten aan lithium en kobalt kunnen de overgang naar elektrisch rijden vertragen en/of een stuk duurder maken. Zowel op de korte als lange termijn lopen de levertijden van batterij elektrische auto's hierdoor op. En dat gaat dan weer in tegen het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

  McKinsey, (2018). Lithium and Cobalt, a tale of two commodities.

  Mark van Kampen

  Mark van Kampen

  • Sectorspecialist
  • ICT Dienstverlening
  (06) 10 33 59 32 Stuur een e-mail LinkedIn
  Henry Steenbergen

  Henry Steenbergen

  • Sectormanager
  • Transport & Mobiliteit
  06 20 45 37 23 LinkedIn