Bloemen in een doos

Groothandel in bloemen en planten

Verder op deze pagina:

  De groothandel in bloemkwekerijproducten verhandelt bloemen, planten en uitgangsmateriaal, zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Populariteit planten neemt toe

  De branche is internationaal georiënteerd, en wordt gekenmerkt door concurrentie en margedruk.

  Er is ruimte voor omzetgroei door:

  economische groeibevolkingsgroeinieuwe toepassingen

  Op de belangrijkste markt (Duitsland) groeit de leeftijdsgroep die veel planten koopt nog steeds. Voor planten wordt meer groei verwacht dan voor bloemen.

  Indeling branche

  De branche bestaat uit:

  groothandelarenexporteursimporteurslijnrijderscommissionairscash-and-carry bedrijven

  Positie Nederland

  Nederland heeft een sterke sierteeltpositie/internationale draaischijffunctie dankzij de sterke positie van veiling Royal FloraHolland (RFH). In Europa is ruimte voor afzetgroei door de verbeterde economische perspectieven. Stijging van afzet is mogelijk via grootwinkelbedrijven en online kanalen.

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker door druk vanuit grootwinkelbedrijven (aangejaagd door milieu- en consumentenorganisaties).

  Onderscheidend vermogen

  Opschalende retailbedrijven zorgen voor schaalvergroting en consolidatie in de bedrijfstak. Groothandelaren die de rol van serviceprovider bij retail kunnen vervullen hebben een voorsprong. Blijvers onderscheiden zich door het leveren van toegevoegde waarde.

  Bijvoorbeeld in:

  dienstverlening (logistiek en fulfilment)unieke productencategory management

  Zij zetten in op online methoden en het gebruiken data om tot nieuwe verdienmodellen te komen. Ketenoptimalisatie via nauwe samenwerking met telers(verenigingen) en afzet hoort hierbij.

  "Nieuwe platformen als Bloomon en Topbloemen.nl zorgen voor ketenverkorting, maar ook voor een consumptie-impuls."

  Economie

  De verkoop van bloemen en planten is afhankelijk van de economische ontwikkeling. Enerzijds gaat het om een impulsaankoop voor persoonlijke feest- en gedenkdagen zoals een verjaardag, huwelijk, overlijden en algemene feestdagen. Denk aan Moederdag, Valentijn, Allerheiligen en Russische vrouwendag. Anderzijds koopt de consument bloemen en planten voor zichzelf, omdat die bijvoorbeeld past bij zijn interieur. Bij planten is ook de markt bij bedrijven (kantoren) van belang. Door de aantrekkende economie neemt de vraag toe, in zowel bestaande als nieuwe markten.

  De hang naar beleving wordt ook steeds groter. Planten zorgen voor sfeer en het is bewezen dat ze het woon- en werkklimaat verbeteren en de arbeidsprestatie verhogen. Deze extra effecten bieden kansen maar er wordt op dit moment nog niet zoveel op ingespeeld.

  De Rabobank verwacht dat de afzet de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (online-verkoop, veldboeketten, abonnementen) en aansluiting bij mode- en lifestyle-trends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

  Tuinbouwbranchepagina visual consumptie omvang europa 2017 vs 2016

  Duurzaamheid

  De consument stelt nog beperkte eisen aan de duurzaamheid van het product maar dit neemt wel toe. Er komt extra druk op maatschappelijk verantwoord produceren. Dit gaat om arbeidsomstandigheden, energie en gewasbescherming. Neonicotinoïden, die mogelijk bijen doden, zijn bijvoorbeeld niet gewenst.

  Milieu- en consumentenorganisaties dringen via de grootwinkelbedrijven aan op een verantwoorde productiewijze. De Nederlandse sector pakt dit op in het Platform Duurzame Sierteelt. Hierin zitten LTO, Flora Holland, VGB, KAVB, Tuinbranche Nederland, MPS, Anthos, Plantum en natuurlijk Rabobank.

  Tevens heeft de Internationale sector haar krachten gebundeld in het FSI-initiatief (fsi2020.com/). Dit platform heeft als doel om 90% van de mondiale sierteeltproductie en handel in 2020 duurzaam te laten zijn. Door bedrijfscertificering kan duurzaamheid worden aangetoond. Om dit te versnellen hebben Dutch Flower Group, Fleura Metz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Flora Holland het versnellersinitiatief opgezet. Zo wordt de sector gestimuleerd om de benodigde duurzaamheidsstappen te zetten. Rabobank is partner van het FSI-initiatief en staat er voor 100% achter.

  Rabobank verwacht dat de internationale concurrentiepositie verbetert als de sector stappen zet op het gebied van duurzaamheid. Enkele retailers stellen duurzaamheidseisen via keurmerken en bedrijfscertificering om te mogen leveren; hiermee wordt duurzaamheid 'license to deliver'.

  Innovatie

  De groothandel dient zich te onderscheiden door het ontzorgen van de andere schakels in de keten. Hierbij is een aantal zaken van belang:

  Communicatie met de klant via de juiste kanalen (bijvoorbeeld omnichannel dienstverlening)Het optimaliseren van de distributie in kleinere orders (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument)Het gebruiken/analyseren van de juiste data.

  Innovatie vindt ook plaats in verpakking en ULO-containertransport (zee en trein). Ook de ontwikkeling van digitale platformen door RFH enerzijds en Dutch Flower Group, Lemkes en Fleura-Metz gezamenlijk anderzijds innoveren mee. Deze twee platforms (Floriday en Blueroots) zijn voorjaar 2019 in één overkoepelende organisatie samengevoegd waardoor onderlinge samenwerking wordt bevorderd. 

  Nieuwe online consumentenverkoopplatformen als Bloomon en Topbloemen.nl zorgen voor ketenverkorting, maar ook voor een consumptie-impuls.

  Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. Bijvoorbeeld telers die rechtstreeks aan de consument afzetten via de logistieke box-oplossing van PostNL.

  Maatschappij

  De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. Voor lichtuitstoot, geluidsoverlast en aantallen vervoersbewegingen et cetera gelden wettelijke kaders.

  Exporteurs en handelsbedrijven maken vaak gebruik van buitenlandse medewerkers. Soms ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau (NEN-norm) of via payrollbedrijven.

  Wet- en regelgeving

  Er is een aantal zaken waar de branche rekening mee dient te houden.

  Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de Retail). Zie het kopje Duurzaamheid hierboven.Afhankelijk van de exportbestemming stelt de Retail eisen aan bedrijfscertificering, zoals MPS A, B, C en A+, Product Proof, GAP of Social Qualified.Florimark is de erkenningsregeling voor bloemistengroothandels op basis van ISO certificaat, of milieukeurcertificering. Het afzetkanaal bepaalt vaak welk certificaat geldt.De sociale paragraaf is ingevoerd voor met name Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse producenten via GAP (Good Agricultural Practice) of MPS SQ (Social Qualified).Normering.De bedrijfstak kent een verplichte collectieve pensioenregeling. Zie bijgaande link.Pensioenregeling

  Lees ook wat de mogelijke gevolgen van Brexit zijn voor food & agri-bedrijven

  Laatste update: juni 2019