Verder op deze pagina:

  De snijbloementeelt omvat de teelt van snijbloemen en snijheesters (in de volle grond en onder glas), en de teelt van overige gewassen die geoogst en verhandeld worden zónder substraat (zoals potgrond, perliet, kokos, etcetera). Voor deze branche deelt Rabobank recente cijfers en trends.

  Wereldwijde groei sierteeltproductie

  Het toekomstperspectief voor bepaalde gewassen neemt af door de opkomst en groei van buitenlandse productie in Afrikaanse (Kenia en Ethiopië) en Midden-Amerikaanse landen (Colombia en Ecuador). Internationale concurrentie houdt naar verwachting aan met druk op het rendement tot gevolg. In de wereldwijde snijbloemenexport neemt het huidige Nederlandse aandeel van circa 43% geleidelijk af.

  Wij verwachten een blijvende groei in de wereldwijde sierteeltproductie en internationale sierteelthandel. Die groei gaat echter met pieken en dalen gepaard. Dat komt doordat de landen die een groter aandeel krijgen in zowel de productie als consumptie meer instabiliteit kennen.

  Afzet

  Afzet buiten de veiling om neemt toe (met name tulpen, die direct aan de retail worden geleverd). Telers organiseren zich (soms) in telersverenigingen, waarbij gezamenlijk voorwaarts in de keten wordt samengewerkt. Soms vindt dan category management plaats bij de retail.

  Afzet vindt plaats:

  via de klokvia bemiddeling (veilingen Royal FloraHolland en Plantion)rechtstreeks via exporteurs

  Bij al deze afzetmethoden faciliteert de veiling administratieve en financiële transacties.

  Export

  De sector is gericht op export. Zo'n 80% gaat naar het buitenland (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De sector is daarom gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen zoals Brexit en de Ruslandsancties.

  Verduurzaming snijbloementeelt 

  De sector staat voor verdere verduurzaming. Retail vraagt hier onder meer om.

  Nederland heeft een goede uitgangspositie vanwege:

  (gesloten) kasteeltrecirculatiemogelijkheid tot aansluiting op duurzame energie

  Visie op perspectief 

  Het areaal snijbloemen zal stabiliseren na een eerdere krimp. Bij impulsconsumptie door economische groei en marketing (verhoging export) is groei mogelijk.

  Soorten snijbloemen onder glas

  Snijbloemen onder glas bestaan uit:

  chrysantgerberalelielisianthus
  roostulpen vele andere snijbloemen

  Veel snijbloemen worden als halffabricaat verwerkt in boeketten en bloemarrangementen.

  "Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat ter discussie vanwege maatschappelijke druk."

  Economie

  De verkoop van snijbloemen is afhankelijk van economische ontwikkeling. Vaak is het een impulsaankoop in de geschenkencategorie, maar ook feestdagen (waaronder Moederdag, Valentijn, Allerheiligen, Russische vrouwendag) spelen een belangrijke rol. Als de economie aantrekt neemt de vraag toe.

  Mensen zien bloemen als een beleving en dat biedt kansen. Bloemen zorgen voor sfeer en hebben een bewezen positieve invloed op het woon- en werkklimaat en ze verhogen de arbeidsprestaties. Met deze extra effecten wordt op dit moment nog niet zoveel gedaan in marketing.

  De Rabobank verwacht dat de afzet de komende jaren beperkt groeit. Productinnovatie in distributie (online verkoop, veldboeketten) en aansluiting bij mode- en lifestyle-trends kunnen zorgen voor extra consumptiegroei.

  Tuinbouwbranchepagina visual consumptie omvang europa 2017 vs 2016

  Duurzaamheid

  De maatschappelijke druk vergroot de roep om duurzaamheid. Zo staat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (zoals neonicotinoïden die mogelijk bijen doden) steeds meer ter discussie.

  Milieu- en consumentenorganisaties (ngo’s) dwingen via de grootwinkelbedrijven een verantwoorde productiewijze af. De sector pakt dit nationaal op via het Platform Duurzame Sierteelt. Hierin zitten onder andere LTO, Flora Holland, VGB (handel), KAVB, Anthos, Plantium en de Rabobank.

  Tevens heeft de sector haar krachten internationaal gebundeld in het FSI-initiatief (http://fsi2020.com/). Dit platform heeft als doel heeft om 90% van de mondiale sierteeltproductie en handel in 2020 duurzaam te laten zijn. Door bedrijfscertificering kan duurzaamheid worden aangetoond. Om dit te versnellen hebben Dutch Flower Group, Fleura Metz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Flora Holland het versnellersinitiatief opgezet om de sector te stimuleren de benodigde duurzaamheidsstappen te zetten. De Rabobank is partner van het FSI-initiatief en staat hier voor 100% achter.

  De Rabobank verwacht een verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie als de sector stappen zet in duurzaamheid. Retailers stellen duurzaamheidseisen aan telers via keurmerken en bedrijfscertificering; hiermee wordt duurzaamheid een license to deliver.

  Platform Duurzame Sierteelt

  Hierin zitten onder andere:

  Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)Royal FloraHolland (RFH)Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)Tuinbranche NederlandPlantumAnthosStichting MPSde Rabobank

  Innovatie

  De snijbloemensector is innovatief ingesteld en op technologie gericht. Maar er valt nog terrein te winnen in marktgerichte innovatie, zoals anticiperen op online verkoop, data-uitwisseling en de veranderende klantvraag.

  Ook de ordergrootte daalt door online-verkopen, terwijl daarmee het aantal orders toeneemt.

  Innovatie in belichting (SON-T en LED), sensortechnieken, de energieneutrale kas, de daglicht kas, aardwarmte, warmtenetten, logistieke processen, moderne camera sorteer- en verpakkingslijnen, circulaire afvalstromen, recirculatie van watergebruik en energieschermen horen bij modern ondernemerschap.

  Innovatie en flexibiliteit behoren vanzelfsprekend in een bedrijf aanwezig te zijn.

  Maatschappij

  De samenleving stelt meer eisen aan het omgevingsbewustzijn van bedrijven. Voor lichtuitstoot gelden bijvoorbeeld wettelijke kaders.

  De sierteeltondernemer maakt vaak gebruik van buitenlandse medewerkers, al dan niet ingehuurd via een gecertificeerd uitzendbureau (NEN-norm) of via payrollbedrijven.

  Wet- en regelgeving

  Duurzaamheidseisen zijn er zowel wettelijk als bovenwettelijk (bijvoorbeeld door de Retail). Zie het kopje ‘Duurzaamheid’ hierboven.

  Nieuwbouwkassen hebben een vergunningsplicht. De Rabobank geeft de voorkeur aan Groen Label kassen (Groenfinanciering).

  De eisen voor het huisvesten van werknemers op het bedrijf of op een huurlocatie verschillen per gemeente. Inmiddels is hiervoor het keurmerk Agrarisch Keurmerk Flexwonen in het leven geroepen.

  Aan uitzendbureaus worden eisen gesteld via NEN 4401/4402-certificering.

  Lees meer over regelgeving voor glastuinbouw op Helpdeskwater.nl

  Laatste update: juni 2019