Verder op deze pagina:

  Makelaars bemiddelen bij handel, huur of verhuur van onroerend goed. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Vooruitzichten relatief gunstig

  De vooruitzichten voor 2018 zijn in de volle breedte van de vastgoedmarkt relatief gunstig. Wel zal het aantal woningtransacties vanaf 2018 vermoedelijk stabiliseren of zelfs dalen. Trendmatig hechten partijen steeds minder waarde aan bezit. De huurmarkt is in opkomst en de hang naar flexibiliteit viert hoogtij.

  Digitale invloeden

  Internet en social media spelen een cruciale rol in het zoek- en verkoopproces van woningzoekenden. Bij nieuwbouw is er sprake van initiatieven voor een volledig digitaal verlopend aankoopproces. Daarnaast zullen big data de komende jaren meer invloed krijgen in de makelaarsbranche. Denk hierbij aan algoritmische modellen ter bepaling van actuele vastgoedprijzen. Op het vlak van de ontsluiting van data zal de traditionele makelaar zijn toegevoegde waarde zien veranderen.

  Rol makelaar

  Op de langere termijn zal de rol van de makelaar migreren naar die van woningmarktadviseur en initiator van online platformen, om zo de woonconsument te ondersteunen bij aan- en verkoop.

  Economie

  De makelaardij is grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Deze bestaat uit de woningmarkt en de utiliteitsmarkt (bedrijfspanden).

  Aantal makelaarsbedrijven 

  Het aantal makelaarsbedrijven daalde volgens het CBS tijdens de crisis minder sterk (-13%) dan het aantal vastgoedtransacties, waardoor de concurrentie sterk toenam en de tarieven voor aan- en verkoopmakelaars en voor taxaties daalden.

  Herstel van tarieven 

  Met het herstel van de vastgoedmarkt is er sinds 2015 ook sprake van licht herstel van de tarieven. Toch liggen deze nog altijd ver onder de niveaus van 2008. Ook het aantal makelaars is nog altijd lager dan aan het begin van 2009.

  Internetmakelaars 

  Internet en social media zijn niet meer weg te denken in het zoek- en koopproces van woningzoekenden. Het aantal internetmakelaars, deels ook NVM-lid, maakt een sterke groei door.

  Trends woningmarkt

  De woningmarkt floreert aan alle kanten: prijzen stijgen en verkoopaantallen nemen toe.Door weinig aanbod dreigt het aantal verkopen terug te lopen, zoals op dit moment al gebeurt in Amsterdam. Wij denken dat het aantal woningtransacties dit jaar zal stabiliseren of zelfs zal dalen.De uitgifte van het aantal nieuwbouwvergunningen is toegenomen, maar tekorten dreigen door een gebrek aan voldoende ontwikkellocaties.Woningen blijven betaalbaar voor doorstromers, maar voor starters met weinig eigen vermogen wordt de koopwoningmarkt steeds minder toegankelijk.Betaalbare huizen realiseren in zowel de koop- als de huursector is een cruciale opgave voor marktpartijen en overheid. Zij zullen hiervoor de handen ineen moeten slaan.

  Trends utiliteitsmarkt

  De utiliteitsmarkt laat een voorzichtig stijgende lijn zien.De leegstand in de kantorenmarkt daalt snel door transformatie.De vraag naar bedrijfsruimte neemt sterk toe, vooral uit de hoek van de logistieke bedrijven.Ook nieuwbouw en uitgifte van gronden tonen groei.

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid neemt in het gesprek met kopers en verkopers in de woning- en utiliteitsmarkt een steeds belangrijke plaats in. Denk hierbij aan het verplichte energielabel bij woningen en de ontwikkeling met betrekking tot BREEAM, GreenCalc+ en GPR Gebouw in de zakelijke markt.

  Makelaars kunnen zich onderscheiden door kopers en verkopers te adviseren over (de financiële voordelen van) duurzaamheidsmaatregelen.

  "Transparantie, integriteit en authenticiteit zijn kernbegrippen waarop de toekomstige makelaar zal worden afgerekend."

  Innovatie

  Nieuwe technologieën zijn van grote invloed op de rol en de toegevoegde waarde van de (toekomstige) vastgoedmakelaar.

  Digitalisering

  Digitalisering is een must voor de makelaar om zich te positioneren in de markt. Door gebruik van internet en social media kan de naamsbekendheid in een regio of wijk worden vergroot. Daarnaast biedt de techniek de mogelijkheid om het vastgoed op een andere manier te presenteren, bijvoorbeeld via filmpjes of 3D-animaties.

  Big data 

  Big data nemen een steeds grotere vorm aan. De verwachting is dat vastgoedtransactieprijzen de komende periode vaker worden bepaald aan de hand van algoritmische modellen. Het is aan de makelaar om de data samen te voegen met lokale kennis en uit te venten via eigen platformen.

  Blockchain

  Blockchaintechnologie zal zorgen voor een snelle en veilige vastlegging en uitwisseling van data (waaronder huur- en koopcontracten) in een gedeelde database. De betrokken partijen, onder wie de makelaar en taxateur, kunnen zo allemaal over dezelfde courante informatie beschikken.

  Lees meer over de mogelijkheden van blockchain

  Maatschappij

  Reviews zijn voor consumenten in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden bij de keuze voor een makelaar. Daarnaast stellen consumenten flexibiliteit voor wat betreft de afname van diensten van de makelaar op prijs. Een makelaar kan verschillende pakketten van diensten aanbieden met bijbehorende prijzen. Zo kan een aankoopmakelaar bijvoorbeeld alleen de afhandeling van de aankoop doen of daarnaast ook meegaan naar bezichtigingen. Consumenten verwachten transparantie in de pakketten en bijbehorende prijzen.

  Kernbegrippen in de branche waarop de toekomstige makelaar zal worden afgerekend zijn:

  transparantieintegriteitauthenticiteit

  Wet- en regelgeving

  Voor de makelaarsbranche geldt geen specifieke wetgeving. Een vakopleiding is ook niet verplicht om makelaar te worden. Wel is er zelfregulering door de branche via kwaliteitsstandaarden.

  NRVT

  Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur. Ook dient het NRVT (als centraal register van vastgoedtaxateurs) het publieke belang van de vastgoedwaarderingen.

  VastgoedCert 

  VastgoedCert is een van de twee kwaliteitsregisters van makelaars. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars in onroerende zaken te waarborgen. De NVM- en VastgoedPRO-makelaars zijn aangesloten bij VastgoedCert.

  SCVM

  Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM) is evenzeer een kwaliteitsregister waar makelaars bij aangesloten moeten zijn. In dit geval gaat het om de VBO-makelaars.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Rabo Real Estate Finance heeft drie kernthema’s benoemd: duurzaamheid, transformatie en innovatie. De Rabobank is op deze onderwerpen met diverse marktpartijen partnerships aangegaan.