Vleespluimvee op een rij

Hoe ziet de toekomst van de vleespluimveehouderij er uit?

De Nederlandse vleespluimveehouderij heeft een leidende rol binnen Europa. Althans, daar ben ik van overtuigd. Het krachtige ondernemerschap binnen familiebedrijven, omringt met innoverende partijen binnen de pluimveeketen op internationaal niveau, maakt het tot een sterk geheel.

Jeroen van den Hurk

Jeroen van den Hurk
Sectorspecialist
Veehouderij

“Een van de mogelijkheden om leiderschap te behouden is om de verwachte doorgroei naar concepten mede in te vullen.”

Door innovatie, specialisatie en schaalvergroting is de Nederlandse vleespluimveehouder kostprijsleider geworden. Maar dit betekent niet dat vleespluimveehouders achterover kunnen leunen. Integendeel zelfs. De maatschappelijke acceptatie van de vleespluimveesector is een belangrijke succesfactor geworden. Des te belangrijker is het om als vleespluimveehouder mee te bewegen met de markt en omgeving.

Omvang sector stabiliseert

Alle partijen in de keten merken de gevolgen van een sector die in omvang nauwelijks kan groeien. Dit komt doordat de primaire sector wordt begrensd door pluimveerechten, waardoor verwerkers het aanbod niet kunnen laten groeien. Daarnaast is aanvoer vanuit het buitenland lastig, omdat onder andere Duitsland met dezelfde issues kampt. Hierdoor zullen vooral slachterijen en verwerkers gedwongen worden te consolideren en internationaliseren om hun marktpositie voldoende stevig te houden. De pluimveehouders hebben sterke partijen nodig om hun product optimaal te kunnen verwaarden.

Concepten naast standaard groeit door

Een van de mogelijkheden om leiderschap te behouden is om de verwachte doorgroei naar concepten mede in te vullen. De verwachting van de Rabobank is dat de markt van concepten in Europa groeit van de huidige 7% naar 20% in 2025. Foodservice en -processing geven ruimte voor groei, maar ook internationaal liggen er kansen. Het grootste deel van de markt blijft echter reguliere kip, waarbij de houderijstandaarden op een hoger niveau komen te liggen.

“We moeten toe naar een vorming van kortere ketens die samenwerken om specifieke marktsegmenten te bedienen.”

Samenwerking versterkt

De samenwerking tussen ketenpartijen moet beter. De keten van pluimveevlees is nu vooral logistiek geoptimaliseerd. Er is te weinig echte binding tussen de ketenpartijen waarbij kennis, data en marge wordt benut in het voordeel van de keten en niet voor individuele partijen. We moeten toe naar een vorming van kortere ketens die samenwerken om specifieke marktsegmenten te bedienen. Het verbreden van de samenwerking zorgt voor een steviger perspectief en dat is nodig omdat de concurrentie toeneemt. Pluimveehouders moeten bereid zijn mee te gaan in deze veranderingen.

Voortdurend blijven ontwikkelen

Het verrast mij iedere keer weer hoeveel nieuwe zaken worden uitgedacht door toeleveranciers van de vleespluimveeketen, vaak dienen de vleespluimveebedrijven als proeftuin. Prachtig, dat blijft maar doorgaan. Dat fenomeen zal doorzetten om aan verschillende uitdagingen in de sector vorm te kunnen geven. Een voorbeeld is smart farming met sensortechnologie. Ik geloof er in dat vleespluimveehouders hiermee in de toekomst hun eigen productieruimte kunnen ’verdienen’.

Lees het visiebericht 2018 voor de vleespluimveehouderij

Bent u nieuwsgierig naar wat de toekomst van de vleespluimveehouderij nog meer met zich meebrengt? In het visiebericht voor de vleespluimveehouderij 2018 gaan we verder in op de bovenstaande onderwerpen. Ik wens u veel leesplezier en hoor graag uw reactie.

Lees de vleespluimveevisie 2018 (PDF)