Verder op deze pagina:

  Legpluimveebedrijven richten zich op het fokken en houden van pluimvee, en het opfokken en/of houden van leghennen. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Visie korte termijn

  De vraag naar eieren groeit de komende jaren door met circa 1,8% per hoofd van de bevolking in de EU. Eieren profiteren van:

  • De trend naar gezondere voeding (weinig calorieën);
  • De brede toepasbaarheid;
  • De gemakkelijke bereiding;
  • De lage prijs;
  • Het feit dat eieren geen geloofsbeperkingen kennen.

  De wereldwijde trend verschuift naar cage-free. Scharrel is hierbij een alternatief. In de Nederlandse retail is scharrel één ster beter leven vanaf 2020 de standaard.

  Over het algemeen lijkt 2020 een positief jaar te worden. Dat komt door een stabiele toenemende vraag. Daarnaast zal het aanbod gematigd groeien omdat bedrijven niet kunnen uitbreiden door (milieu)beperkingen. Verschillende Europese landen zullen omschakelen door de veranderende marktvraag. De vooruitzichten voor de voerprijzen zijn daarnaast op dit moment stabiel.

  Het aandeel vrije uitloop en bio in de West-Europese retailverkopen groeit snel. Dit segment vraagt echter ook om balans in vraag en aanbod, om het gewenste prijsniveau in stand te houden. Dit vereist ketenregie, die kan worden vormgegeven door de grotere pakstations (meer dan 500 miljoen eieren). Vooral het middensegment (50-500 miljoen eieren) kan de retail steeds lastiger bedienen. In dit segment speelt regionale verkoop een belangrijke rol.

  Visie lange termijn

  De legpluimveesector heeft volgens de Rabobank voldoende perspectief.
  Voorwaarde is dat de sector:

  • Transparanter wordt;
  • Proactief acteert op de vraag naar meer dierenwelzijn;
  • De uitstoot van ammoniak en fijnstof verlaagt.

  De sector moet zich primair richten op consumentenvoorkeuren in Noordwest-Europa, die bewegen naar scharrel plus, vrije uitloop en biologisch. De scharrelhouderij kan haar positie binnen de rest van Europa verstevigen door snel in te spelen op de cage-free trend.

  Het aandeel verwerkte eieren neemt toe, zodat een deel van de scharrelsector zich hier met lage kosten op kan richten. De kooibedrijven krijgen het lastig in Noordwest-Europa. In Nederland is de groei beperkt, doordat de omvang is gebonden aan productierechten.

  Toekomstgerichte ondernemers

  De Rabobank is bereid financieringsaanvragen te faciliteren, mits duurzaamheid, dierenwelzijn, vakmanschap en ondernemerschap, en voldoende veerkracht aanwezig zijn om in te spelen op prijsvolatiliteit en veranderingen in de markt. Toekomstgerichte ondernemers investeren op een bovenwettelijk niveau.

  Cijfers Nederlandse legpluimveehouderij

  De Nederlandse legpluimveehouderij bestond in 2019 uit 867 legpluimveebedrijven met 33,4 miljoen leghennen, die op jaarbasis circa 10,5 miljard eieren produceren. Daarnaast waren er 142 opfokbedrijven met 10,9 miljoen opfokplaatsen.

  Export

  De Nederlandse export van consumptie-eieren vertegenwoordigde in 2018 508 miljoen euro, terwijl voor 233 miljoen euro werd geïmporteerd. Van de totale export van consumptie-eieren gaat circa 95% naar de EU. Duitsland is de belangrijkste exportbestemming, met 80% van het beschikbare volume consumptie-eieren.

  Economie

  De laatste jaren stijgt de vraag naar en de productie van eieren. Het hoofdelijk gebruik in de EU ligt rond de 213 stuks per jaar. In Nederland ligt dat boven de 200 eieren en is stijgende. Hiervan wordt 65 tot 70% uit de dop geconsumeerd, en het overige gedeelte in bewerkte vorm.

  In de belangrijkste exportmarkt, Duitsland, neemt de vraag naar eieren van hoge standaard (zoals biologische en vrije-uitloopeieren) en lokale/regionale afkomst gestaag toe. Veel recente investeringen hebben een bovenwettelijk niveau. Nederland kan deels in die behoefte voorzien, maar ondervindt ook concurrentie van toegenomen productie in Duitsland binnen het hoge segment eieren.

  De sector heeft hoge investeringen achter de rug in verband met het EU-kooiverbod dat in 2012 is ingegaan. De kostprijs van het EU-ei is gestegen, wat leidt tot een slechtere concurrentiepositie op mondiaal niveau. Dit biedt wel extra kansen voor het scharrelei, dat nipt duurder is.

  Door de marge druk in Europese markt voor kooi eieren vindt er een versnelde omschakeling naar alternatieve productie plaats in de grotere productielanden (o.a. Spanje, Frankrijk, Polen). Dit verhoogt de concurrentiedruk in de Europese markt voor scharreleieren.

  Duurzaamheid

  Dierenwelzijn

  • De vraag naar vrije-uitloop- en bio-eieren stijgt;
  • De verkoop van duurzame eieren in het supermarktkanaal is in 2018 wederom fors gestegen. In 2019 schakelen de grote supermarkten in Nederland nagenoeg volledig om naar Beter Leven Keurmerk voor eieren;
  • Sinds 2012 geldt het kooiverbod en vanaf januari 2019 geldt het verbod op snavelbehandeling;
  • Mondiaal speelt de trend cage-free. Nederland heeft hierin een voorloperspositie.

  Impact op milieu en omgeving

  • Het verlagen van emissies (NH3 en fijnstof) is key;
  • Er is een toename van methoden van energiebesparing, zoals zonne-energie;
  • De vogelgriepdreiging eist een hoge biosecuritystandaard.

  Voedselveiligheid

  • Het voorkomen van salmonellabesmetting vraagt om vaccinatie.
  "Door de concentratie van intensieve veehouderijbedrijven is de maatschappelijke weerstand gegroeid."

  Innovatie

  Innovatie op het gebied van techniek en automatisering is belangrijk in de legpluimveehouderij.
  Te denken valt dan aan (nog) betere procesbesturing voor:

  • Klimaat;
  • Voer;
  • Licht;
  • Eierverzameling;
  • Mestverwerking.

  Daarnaast is innovatie in de techniek van fijnstofreductie noodzakelijk.

  Maatschappij

  Een belangrijke trend is maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Toename hiervan vergroot de sociale acceptatie. Er is zorg over uitstoot van fijnstof en ammonia, en de impact daarvan op de volksgezondheid.

  Door de concentratie van intensieve veehouderijbedrijven in met name Noord-Brabant en Gelderland is de maatschappelijke weerstand gegroeid. In Noord-Brabant gelden aanvullende maatregelen om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

  In Gelderland wordt het Gelders Plussen Systeem (GPS) gehanteerd, waarbij ondernemers bij bedrijfsontwikkeling 8% van de bouwsom extra moeten investeren in bovenwettelijke maatregelen.

  Wet- en regelgeving

  De overheid drukt op verschillende manieren haar stempel op de pluimveesector.

  • Meer aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid;
  • In 2027 moet de fijnstofuitstoot met 50% zijn gereduceerd. Bij nieuwe bedrijven is dit 70%.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank heeft goede banden met sectororganisaties, zoals de:

  • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO);
  • Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP);
  • Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

  Ook onderhouden we intensieve contacten met Dutch Poultry Centre (DPC), waarin de toeleverende industrie is vertegenwoordigd.

  Laatste update: december 2019