Verder op deze pagina:

  In dit artikel vind je een rekenvoorbeeld waarmee je de impact van investeringen in fosfaatrechten in kaart kunt brengen.

  Zorg voor genoeg cashflow

  De Rabobank blijft bij het standpunt dat financieringen voor investeringen in fosfaatrechten binnen vijf jaar volledig afgelost dienen te worden. Daarom is gezond boerenverstand noodzakelijk bij investeringen in fosfaat. Het is belangrijk dat je berekent bij welke melkprijs je genoeg cashflow genereert om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, zonder in teren op de financiële reserves. Naast de meerkosten voor voer, mestafzet, vee en arbeid, moet je ook rekening houden met mogelijke aflossings- en renteverplichtingen voor de financiering van fosfaatrechten.

  Investering moeilijk terug te verdienen bij gemiddelde melkprijzen

  De huidige emotiegedreven prijzen voor opties op fosfaatrechten lijken een indicatie dat investeringen in fosfaatrechten niet in vijf jaar terugverdiend kunnen worden bij gemiddelde melkprijzen. Bedrijven met een verstoorde balans in stalcapaciteit en fosfaatrechten moeten zeer zorgvuldig zoeken naar oplossingen. Hun doel moet hierbij zijn om, in samenwerking met de financier, toch een financieel gezonde toekomst te creëren.

  Bekijk het rekenvoorbeeld

  We geven een rekenvoorbeeld om de impact van investeringen in fosfaatrechten te schetsen. In dit voorbeeld houden we rekening met een volledige financiering en een rekenrente van 4% per jaar. Als je een investering per fosfaatrecht van € 5.000 wilt doen, moet je deze financiering binnen vijf jaar afgelost hebben. Daarvoor moet je een cashflow genereren van € 5.500.

  Extra kosten van financiering van fosfaatrechten 

  Bij een melkproductie van circa 8.500 kilogram per koe, zonder aanvullende jongveebezetting, bedragen de extra kosten voor de financiering van fosfaatrechten circa € 0,13 per kilogram melk (zie Figuur 5). Na aftrek van de rentekosten kan dit bedrag na belastingen teruglopen tot ongeveer € 0,125 per kilogram melk. Hiermee zijn de fiscale voordelen nog beperkt en afschrijvingen niet meegenomen. 

  Beperkte cashflow voor aflossing

  In dit rekenvoorbeeld blijft er slechts € 1,50 tot € 2,00 ruimte over om aan de financieringsverplichtingen voor de aanschaf van fosfaatrechten te voldoen, na aftrek van de meerkosten voor voer, arbeid, vee en mestafzet (zie Figuur 5). In Figuur 5 zijn de kosten voor de financiering van stallen nog niet meegenomen. Gezond boerenverstand en inzicht in de kostprijs is daarom essentieel bij investeringen in fosfaatrechten.Overzicht opbouw cashflow

  Melkveevisie zuivelmarkt

  De zuivelmarkt, van nu tot 2022

  De mondiale zuivelmarkt groeit nog steeds, vooral door opkomende economieën. Dit biedt kansen voor exportlanden. De Nederlandse melkproductie wordt geremd door de beperkte beschikbaarheid van land en het fosfaatrechtensysteem.

  Lees meer...

  Melkveevisie lening benutten

  Benut de lening van de markt

  In de toekomst zullen de melkprijzen blijven schommelen. Bouw daarom financiële reserves op vanuit jouw reserveringscapaciteit. Bovengemiddelde melkprijzen zijn een lening van de markt, deze buffer is nodig als de prijzen later weer dalen.

  Lees meer...

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Klimaat- en emissiedoelstellingen

  Door de klimaatdoelstellingen in het nieuwe regeerakkoord moet de zuivelsector in 2030 aan scherpere emissiedoelstellingen voldoen. De zuivelketen kan kiezen: nu al zelf initiatieven opzetten of wachten op de dwingende hand van de overheid.

  Lees meer...

  Nederlands zuivellandschap in 2030

  Nederlands zuivellandschap in 2030

  De strategie van je melkveebedrijf bepaal je niet alleen aan de hand de trends en ontwikkelingen. Je wilt ook het landschap kennen waarin je bedrijf zich in 2030 zal bevinden. In dit artikel lichten we ontwikkelingen toe die steeds belangrijker worden.

  Lees meer...

  Marijn Dekkers

  Marijn Dekkers

  • Sectorspecialist
  • Melkveehouderij
  030 21 63203 LinkedIn
  Richard Schepers

  Richard Scheper

  • Zuivelanalist RaboResearch
  • Food & Agriculture
  +31 30 71 23788 LinkedIn