pluimveeupdate 1920x554

Pluimvee-update juli 2019

Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  De pluimveesector focust op het Oosten

  Ondanks eerdere verwachtingen hebben de ontwikkelingen in de Chinese markt vooralsnog weinig effect op de Europese markt voor vleeskuikens. Verder in deze update

  De EU-markt heeft zich redelijk hersteld in de eerste helft van 2019: vraag en aanbod nu meer in balans. Zorg over snel toenemend aanbod in Oost-Europa. Vraag groeit gematigd door in Europa. Prijsdruk door overaanbod borstvlees in Europese markt. Opkomst van onderscheidende concepten wordt versterkt en versneld door stijgende prijsdruk en door kritische samenleving.

  Markt beter in balans: lichte prijsstijging

  De Europese markt voor pluimveevlees heeft zich in de eerste helft van 2019 hersteld. Door de sterk toegenomen importen eind 2018 was de balans tussen vraag en aanbod een tijd niet stabiel. Dat lijkt nu beter.

  Voor de Nederlandse markt is de VCN vanaf halverwege maart tot medio mei opgelopen met 4,5 cent. De laatste maand zit er geen beweging in de notering en laat recent een kleine daling zien. In België heeft de ABC begin juni nog een kleine stijging gehad, wat mogelijk verband hield met de LPAI-uitbraken (vogelgriep) in het land. Dit heeft geleid tot een (tijdelijk) afnemend binnenlands aanbod. Ook deze notering laat recent een daling zien.

  LPAI in België blijft aandachtspunt

  De laatste maanden is de LPAI op bijna 80 pluimveebedrijven in België vastgesteld. Tot op heden is Nederland nog vrij van besmettingen gebleven. Maar doordat er geen actief bestrijdingsprogramma geldt voor deze uitbraken, is het risico van verdere verspreiding nog steeds groot. Deskundigen in Nederland betwijfelen zelfs of de genomen (hygiëne)maatregelen wel genoeg zijn. De situatie vraagt van iedereen in de sector extra scherp te zijn op hygiënemaatregelen.

  Grafiek - Ontwikkeling notering consumptie pluimveevlees

  Uitdagende tijd in het vooruitzicht

  De vraag naar pluimveevlees stijgt naar verwachting dit jaar met 1,5-2%. In Polen is de productiegroei begin dit jaar vertraagd tot ‘slechts’ 4%, ondanks de opening van twee nieuwe slachterijen. In Noordwest-Europa was de groei matig: in Duitsland (-0,4%), in Frankrijk (-2,5%) en in Nederland (+0,1%). De LPAI-uitbraken in handelsland België zullen ook tot een lagere productie leiden. De groei zal voor de rest van dit jaar naar verwachting voornamelijk in Oost-Europa plaatsvinden. In Noordwest-Europa is er nauwelijks ruimte en draagvlak voor verdere uitbreiding.

  Toenemend aanbod van borstvlees

  Het aanbod van pluimveevlees neemt de komende jaren verder toe door de uitbreiding van productie in Oost-Europa en daarmee de zorg ook. Er staan zeker vijf nieuwe slachterijen op de rol om de komende 1-2 jaar geopend te worden. Deze nieuwe slachterijen zijn voorzien van de nieuwste technieken en daardoor in staat om hoogwaardig aanbod te leveren tegen relatief lage kostprijzen. De importen van buiten de EU nemen ook toe, vooral uit Thailand, Oekraïne, China en Chili. Ook komt Brazilië geleidelijk weer meer op de markt. Deze toegenomen importen drukken stevig op de prijzen voor borstvlees.

  Export Europa loopt door

  De toegenomen vraag naar varkensvlees vanuit China leidt tot hogere prijzen voor dit product. Als gevolg daarvan kan de vraag naar pluimveevlees versterken. De export buiten de EU zal op niveau blijven, mede door lagere handelsrestricties vanuit Zuid-Afrika. Daarnaast blijft de vraag vanuit Zuidoost-Azië (Filippijnen en Vietnam) goed. Dit zal vooral de prijs van donkere delen (poten, bouten en vleugels) ondersteunen.

  De vooruitzichten voor veevoedergrondstoffen zijn positief. Zo zijn de groeiomstandigheden voor tarwe in Europa tot nu toe goed en staan de sojaprijzen staan onder druk. Dit vanwege het hoge aanbod uit Zuid-Amerika en de lagere vraag vanuit China voor de Afrikaanse varkenspest (ASF).

  grafiek pluimvee update

  Helpt ASF in China de Europese pluimveesector?

  In China is ongeveer 25-35% van de varkensproductie weggevallen door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest. Dit staat gelijk aan naar schatting 15 miljoen ton varkensvlees. De wereldhandel van dit type vlees omvat 7 miljoen ton. De impact is dan ook groot in het land van de rijzende zon.

  De pluimveemarkt in China profiteert hier momenteel ruimschoots van door hoge prijzen. De import van pluimveevlees is echter beperkt toegenomen vanwege het restrictieve importbeleid van China. Ook in andere landen in Zuidoost-Azië (Vietnam, Thailand) is door vogelgriepuitbraken het aanbod gedaald, maar blijft de vraag om de productiedaling te compenseren, vooralsnog achter.

  Niveau wereldhandel weinig spectaculair

  In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de wereldhandel in pluimveevlees 2,8 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door allerlei handelsrestricties in de wereld. Denk aan de voedselveiligheid in Brazilië, de handelsoorlog tussen de VS en China en de beperkte toegang van Europese slachterijen tot China. Opvallend feit is dat Rusland onlangs toegang tot China heeft gekregen en naar verwachting dit jaar 50- tot 100.000 ton pluimveevlees kan exporteren. In het licht van de wereldhandel zijn deze volumes echter beperkt.

  Borstvlees gaat uitdagende periode tegemoet in EU

  Doordat de vraag(groei) naar borstvlees tegenvalt, blijven de prijzen in belangrijke markten achter (Brazilië, Europa en de VS). De prijzen voor zogenaamde donkere delen zijn beter vanwege de vraag uit Afrika, China en Zuidoost-Azië.

  Door de toegenomen productie in Oost-Europa zijn de vooruitzichten in de markt voor borstvlees vooralsnog matig, als we ervanuit gaan dat de exportmogelijkheden naar bijvoorbeeld China niet ruimer worden. Deze situatie wordt versterkt door toegenomen import vanuit Oekraïne. Een nadelige Mercosur-deal (handelsverdrag van onder andere pluimveevlees vanuit Zuid-Amerika naar Europa) kan nadelig uitpakken voor Europa doordat export van (bewerkt of bevroren) borstvlees uit derde landen kan toenemen.

  “China biedt pluimveemarkt voorlopig nog geen oplossing.”

  Concepten bepalend voor pluimveesector

  Door de verdere uitbreiding van de productie in Oost-Europa zal de zelfvoorzieningsgraad in Europa verder toenemen. Als gevolg hiervan, zal de druk op de kostprijs groeien. Dit omdat de kostprijs in Oost-Europa doorgaans lager ligt.

  Daarnaast is de samenleving in Noordwest-Europa steeds kritischer richting de veehouderij. Denk aan de zorg voor dier, mens en omgeving. Naast bedreigingen biedt dit ook kansen door meer invulling te geven aan de wensen van deze samenleving, bijvoorbeeld met een lagere bezettingsgraad bij reguliere kuikens. De kunst is om aan te sluiten bij specifieke behoeftes van markten zodat de productie vraag gestuurd wordt. De Kip van Morgen-concepten zijn een voorbeeld. Het belang van de Nederlandse vleespluimvee-industrie is groot.

  Dedicated supply chains zijn de toekomst

  De Nederlandse vleespluimveesector is innovatief als het gaat om nieuwe concepten. Door samenwerking tussen retail, de voersector, pluimveehouders en slachterijen zijn successen geboekt. De markt voor concepten is sinds 2015 flink gegroeid tot ca. 40-45% van de beschikbare capaciteit in Nederland.

  “Structuur Nederlandse vleespluimveehouderij verandert naar dedicated supply chains.”

  Deze concepten kennen nu nog een relatief losse structuur waarin de vleespluimveehouder ‘slechts’ als producent opereert. Voor een echte dedicated supply chain (integraal ketenbeheer) is een prominentere positie van de pluimveehouder gewenst. En valt en staat het met actieve communicatie over alle schakels in de keten. Is er ruimte voor het verhogen van het rendement door verlaging van faalkosten? Zijn er technische verbeteringen mogelijk die leiden tot een hogere opbrengst? Het is belangrijk dat er ketenbreed data wordt gedeeld en daarop wordt gestuurd. De technische faciliteiten zijn hiervoor al beschikbaar, bijvoorbeeld via block chain of daaraan gerelateerde technieken. En het goede is: door informatie breed te delen over de keten kan een ieder zijn voordeel ermee doen. Concurreren tússen ketens en niet binnen ketens kan het toekomstperspectief van de vleeskuikenhouderij in Nederland versterken.

  Meer weten over de toekomst van de vleespluimveehouderij?

  Lees het uitgebreide visiebericht

  Jeroen van den Hurk

  Jeroen van den Hurk

  • Sectorspecialist
  • Veehouderij
  0622734873 LinkedIn