Varkensboer in varkensstal

Varkensupdate april 2019

Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  Varkenspest een zorg of zegen?

  Optimisme en onzekerheid vieren hoogtij. De wereldwijde toegenomen vraag naar varkensvlees zorgt voor oplopende prijzen. Dat terwijl het aantal AVP-uitbraken nog altijd toeneemt, wat zorgt voor enorme onzekerheid.

  Productie-afname als gevolg van AVP kan voorlopig niet gecompenseerd worden door hogere productie elders ter wereld.AVP-uitbraak blijft ook in Nederland een serieuze bedreiging.Na herstel van de markt zal sprake zijn van een ander evenwicht met grotere verschillen binnen de EU.

  Afrikaanse varkenspest (AVP) beheerst de markten

  Het eerste kwartaal van 2019 kenmerkt zich vooral door een afwachtende houding van de markt. Terwijl de Afrikaanse Varkenspest (AVP) in China en Vietnam de internationale markt beheersten, bleef de prijsstijging voor vlees in Europa uit. De vleesprijs in Nederland bleef vlak, op een relatief laag niveau. Een uitzondering daarop was de prijs van de biggen die met gemiddeld 2,8% per week in Nederland steeg.

  Prijzen in de lift vanaf april

  Tegen het einde van maart liet de markt toch meer dynamiek zien. Vooral de snelle stijging van slachterijnoteringen met soms meer dan 10cent/kg per week biedt optimisme voor 2019. Het beperkte aanbod slachtvarkens en de ruime vraag naar vlees hebben deze prijsbeweging in gang gezet.

  AVP in België blijft bedreiging

  De AVP-uitbraak in België was in het begin van dit jaar een thema dat voor veel onrust zorgde bij varkenshouders in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Februari was met 214 besmette dieren de maand met het hoogste aantal gevallen sinds de eerste uitbraak in september 2018. Op dit moment lijkt de situatie rustiger met maar enkele gevallen per week.

  China: jaar van het varken

  De totale afname van de productie in China is nauwelijks in te schatten aangezien er wekelijks nieuwe AVP-uitbraken zijn. Het land is volop bezig de dierziekte onder controle te krijgen, met vooralsnog beperkt succes. Om een totale impasse in de markt te voorkomen heeft het land besloten om vijf grote regio’s te vormen waarin transport van varkens vooralsnog blijft toegestaan.

  Grote gevolgen door productie-afname

  Op basis van de huidige situatie is onze verwachting dat de productie in China in 2019 tussen de 25% en 35% zal dalen ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met een afname van minimaal 13 miljoen ton varkensvlees en bijproducten. In 2018 was het totale volume van de wereldhandel ongeveer 8 miljoen ton. Dit geeft aan dat de afname van de productie in China op korte termijn niet gecompenseerd kan worden door een hogere productie van varkensvlees elders in de wereld. AVP beïnvloedt dan ook zeker de pluimvee-, runder- en vismarkt. Als gevolg van de oplopende vleesprijzen zal de consumptie ervan afnemen in China.

  Herstel China zal meerjarig zijn

  Op dit moment is China niet in staat om de varkensstapel weer op te bouwen. Varkensbedrijven die getroffen zijn worden zelfs maar beperkt financieel gecompenseerd. Het zal dan ook meerdere jaren duren voordat China weer het zelfsvoorzieningsniveau haalt van 95% zoals in 2018.

  “Productie-afname in China niet te compenseren door hogere productie elders ter wereld.”

  Impact van uitbraak in Vietnam beperkt

  Aangezien AVP nu ook in Noord- en Zuid-Vietnam bevestigd is, zal de behoefte voor vleesimport ook in dit land stijgen. Omdat het hier om beduidend kleinere hoeveelheden gaat in vergelijking tot China, zal de impact kleiner zijn. In 2018 importeerde Vietnam in totaal 89,5 duizend ton vanuit de EU. Dit ligt ver onder het maandelijkse gemiddelde van 114,7 duizend ton dat China in 2018 vanuit de EU importeerde.

  Varkensupdate april 2019

  Productieverwachting Europa voor 2019

  Afgelopen jaar is de omvang van de varkensstapel in de EU met 1% gedaald. Tegen deze trend in hebben vooral Spanje (+3,9% y-o-y) en Frankrijk (+2,7% y-o-y) de varkensstapel kunnen uitbreiden. Aangezien Europa in 2016 ook snel anticipeerde op de toegenomen vraag (2,1% binnen een jaar), is de verwachting dat dat dit jaar ook kan. We verwachten dat de omvang in de EU dan ook snel weer zal toenemen nu de markt positiever is gestemd. Daarmee kan een start worden gemaakt met het dichten van het gat van China.

  Productieverwachting buiten Europa

  Buiten de EU zullen vooral Brazilië en Canada inspelen op de kansen van de Chinese markt. In de VS blijft de varkensstapel groeien met naar verwachting 2,9% in 2019.

  Varkensupdate april 2019

  Eén zwaluw maakt nog geen zomer

  Als de huidige marktverwachtingen in de praktijk ook werkelijkheid worden, dan zal dat zorgen voor een positieve liquiditeitsontwikkeling. Net als in 2016 en 2017 zal met name de zeugenhouderij hiervan profiteren door de bovengemiddelde prijs van de biggen. Oorzaak hiervan is dat de beschikbare productieruimte voor vleesvarkens sneller groter zal worden dan dat de productie van biggen toe kan nemen.

  Ondanks deze positieve ontwikkeling, is het van belang om realistisch te blijven. Bij een hoge marktvraag en beperkte aanvoer wordt er gezocht naar andere vleessoorten als alternatief. Daarnaast kunnen incidenten van grote invloed zijn. Het risico op een uitbraak van AVP in Nederland (en/of Duitsland ) is een zorg en vraagt dan ook om alertheid van de hele productieketen. Zolang de prijsopleving echter in Nederland voortduurt, kan het gezien worden als een zegen, wat zorgt voor een positieve stemming.

  Verschillen in de markt

  Wereldwijd zullen bedrijven met een lagere kostprijs meer profiteren en zich sterker ontwikkelen. Dit zal in de toekomst dan ook leiden tot een ander evenwicht met grotere verschillen binnen de EU. Na herstel van de productie in China zal bij de verschillende continenten het niveau van zelfvoorziening zijn gestegen waardoor de export vanuit de EU onder druk komt te staan.

  De huidige prijsopleving zal maar voor een beperkt aantal bedrijven aanleiding zijn om de strategie te wijzigen. De vraag is immers of het perspectief en de omgeving structureel wijzigt.

  Reserveren voor de toekomst!

  Versterk je positie op een verantwoorde manier. Benieuwd naar onze visie? Neem contact op met je accountmanager, we helpen je graag.

  Ook interessant voor jou

  Lees de publicatie over de Nederlandse varkenshouderij van de toekomst

  René Veldman

  René Veldman

  • Sectorspecialist
  • Paarden- en varkenshouderij
  030 21 52029 LinkedIn
  Matz Beuchel

  Matz Beuchel

  • Animal Protein Analyst
  • RaboResearch
  06 46 974045 LinkedIn