Betrouwbare identificatie gebruikers transactieplatform

15 maart 2023 9:00

Hoe regel je een veilige en vertrouwde identificatie van klanten bij bedrijven die te maken hebben met gevoelige informatie? VI Company vond de oplossing in de inzet van Rabo Identity Services. ‘Samen bieden we onze opdrachtgevers meerwaarde.’

Kennis en compliance

VI Company is een consultancy- en software developmentbureau dat zich richt op bedrijven in de financiële en kapitaalmarkten. ‘Wij zijn vooral actief in Europa, maar ook daarbuiten’, aldus CCO Nick Verschoor. ‘Wij bieden advies en strategie, software development, managed hosting en onderhoud van de applicaties die we ontwikkelen. Om bedrijven in deze sector te kunnen ondersteunen is kennis van het domein essentieel. Daarnaast moeten we volledig op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving op het gebied van compliance en dataveiligheid en dit zelf natuurlijk ook goed op orde hebben.’

Veiligheid en privacy

Rode draad in het werk van VI Company zijn thema’s die spelen rondom het gebruik van data: integriteit, privacy en security. Een voorbeeld van de toegevoegde waarde van VI Company op dit gebied is het oplossen van een datamanagementbehoefte van een grote pensioenuitvoerder. ‘Deze organisatie wilde veilig en goed gebruik maken van publieke en private data om invulling te geven aan de eigen strategie. Dat moet met het oog op veiligheid en privacy natuurlijk in een goed gecontroleerde omgeving gebeuren. Die hebben wij ontwikkeld en opgezet.’

Identificatie en verificatie

Voor een groot transactieplatform dacht VI Company mee over de onboarding van klanten. Nick Verschoor: ‘Het bedrijf achter dit platform is wettelijk verplicht om de identiteit van gebruikers vast te stellen voordat ze toegang tot de functies op het platform krijgen. Het ging daarbij om de identificatie en verificatie van personen. Rabobank heeft met Rabo Identity Services hiervoor een heel goede oplossing in huis, die wij aan het transactieplatform konden koppelen via een API. En dat past ook geheel bij onze werkwijze. We combineren de inzet van onze eigen specialisten voor het oplossen van klantvragen waar mogelijk ook met partners die oplossingen al beschikbaar hebben. Zo bieden we onze opdrachtgevers meerwaarde.’

Vertrouwen en gemak

Voor de identificatie en verificatie bouwde VI Company een gebruikersinterface op het transactieplatform. ‘Daarin zit Rabo Identity Services ingebouwd. Via een geoptimaliseerde uniforme user experience worden klanten door de stappen geleid. Daarbij ervaart de klant één soepele flow in de huisstijl van de opdrachtgever. Dat zorgt voor vertrouwen en een prettige klantreis voor de gebruikers van het platform. Zowel de happy als unhappy flow is goed neergezet. De opdrachtgever is heel blij met deze oplossing. Voor veel gebruikers is het namelijk de eerste kennismaking met het platform, dus de klantbeleving moet écht goed zijn. In eerste instantie doorlopen enkele duizenden gebruikers het identificatie- en verifcatie proces. De bedoeling is dat het er daarna tienduizenden per jaar worden.’

Testen en implementeren

VI Company is zeer tevreden over de samenwerking met Rabobank op het gebied van Rabo Identity Services. Nick Verschoor: ‘Het testen en implementeren verliep heel soepel. We werken met gevoelige persoonsgegevens, dus in het kader van de veiligheid hebben we een speciaal separaat proces opgezet. Dat werkte goed.’ VI Company heeft het identificatie- en verificatieproces zó opgebouwd, dat het ook voor andere opdrachtgevers kan worden gebruikt. ‘We kunnen de huisstijl naar wens aanpassen zodat het ook werkt voor andere opdrachtgevers en hun klanten. Rabo Identity Services is daarvoor een prima oplossing.’