Digital blue image of a globe with white icons depicting humans next to it

Hoe open banking de maatschappij verder helpt

‘Open banking’ biedt ondernemers veel meer ruimte om te bankieren zoals zij dat willen. Het maakt innovatieve financiële producten en diensten mogelijk, met toegevoegde waarde voor de maatschappij. Een inkijkje in de coöperatieve financiële dienstverlener van de toekomst. Een opmerkelijk bericht in de media: het consortium uNLock ontwikkelt een innovatieve applicatie om de uitkomst van een coronatest of -vaccinatie te delen. Deelnemers: onder meer TNO, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden én Rabobank. Is de bank hier geen vreemde eend in de bijt? ‘Integendeel’, zegt Nico Strauss, Tribe Lead B2B Services bij Rabobank. ‘Deze samenwerking is een logisch gevolg van onze strategie in open banking.’

Geen zijlijn maar voortouw

Open banking is de verzamelterm voor de omslag van een gesloten naar een open financieel systeem. Een belangrijke rol hierin spelen zogenoemde API’s (application programming interfaces). Deze digitale toegangspoorten maken het mogelijk dat externe programma’s toegang hebben tot de data en diensten van financiële partijen. Open banking is een Europese ambitie, vastgelegd in de wetgeving PSD2. Nico Strauss: ‘Europa wil meer transparantie, concurrentie en innovatie in de financiële dienstverlening, omdat dit consumenten meer mogelijkheden biedt. Veel banken blijven in dit proces aan de zijlijn staan en een deel van de fintechs kijkt alleen naar oplossingen via het klassieke betalingsverkeer. Bij Rabobank zien we PSD2 juist als een kans en nemen we het voortouw. Daarbij werken we nauw samen met partners als Europees techbedrijf Signicat – we hoeven en kunnen immers niet alles zelf.’

Banking-as-a-service

‘We breiden met open banking onze dienstverlening verder uit en spelen zo in op de wensen van onze klanten’, zegt Strauss. ‘Die willen op allerlei manieren kunnen bankieren, niet meer alleen via de gebruikelijke kanalen van de bank zelf. Wij laten hen daarom bankieren zoals ze dat zelf willen. Dat noemen we ‘banking-as-a-service’. Zo werken we er bijvoorbeeld aan om leningen te kunnen aanbieden via andere platforms, zoals betaaldienstverleners of boekhoudpakketten. Het consortium uNLock is ook een mooi voorbeeld. De samenwerking met andere partijen en binnen de bank zelf levert diensten op die echt toegevoegde waarde bieden aan de maatschappij.’

Ideale verbinder

Nico Strauss is binnen Rabobank verantwoordelijk voor de domeinen payments (betalingen), identity services (identificatiediensten) en het open development portal. Dat laatste is een platform waarop Rabobank samen met klanten en softwareontwikkelaars werkt aan de bouw van API’s. ‘Rabobank is de enige bank in Europa die deze domeinen bij elkaar heeft gezet: één businessunit die de klant kan helpen op het gebied van betalingen, identiteit en data.’

Door de bundeling van de drie domeinen kan Rabobank volgens Strauss voor haar klanten ijzersterke producten ontwikkelen. Hij wijst op Rabo Identity Services. ‘De techniek die de bank gebruikt om geld van A naar B te krijgen, is ook inzetbaar om iemands identiteit vast te stellen. Consumenten gebruiken de vertrouwde en beveiligde omgeving die ze kennen van hun bank, zakelijke klanten profiteren daarvan met soepele nieuwe klantreizen. Van bouwvakkers die zich kunnen identificeren voor toegang tot een bouwplaats, en senioren die willen weten wie er aan de deur komt, tot ondernemers die hun klanten veel makkelijker kunnen maken op het gebied van onboarding.’

Data om te helpen

Voordeel van Rabo Identity Services is dat consumenten gerenommeerde banken vertrouwen als het gaat om de veiligheid van hun identiteitsgegevens. Strauss: ‘Dat blijkt onder andere uit een recente studie van onze partner Signicat. Tegelijkertijd daalt op dat gebied juist het vertrouwen van mensen in big techs als Google en Facebook – mede door schandalen als met Cambridge Analytica. Het imago van een bank is misschien soms wat stoffig, maar Rabobank doet geen dingen met jouw geld en data die anderen misschien wel zouden doen. We hebben een datamanifest opgesteld, waarin onder andere staat dat gegevens altijd eigendom blijven van onze klanten en dat we deze alleen inzetten om hen verder te helpen.’

Mooi voorbeeld

Oplossingen voor open banking en de samenwerking tussen de drie domeinen geven volgens Strauss invulling aan de coöperatieve bank van de 21e eeuw. ‘Rabobank is van oudsher goed in partijen samenbrengen. De wereld is complexer geworden en samenwerking is meer dan ooit nodig om te blijven innoveren en verbeteren. Als wij onze klanten verder willen brengen, hebben we te maken met allerlei mogelijke partners en stakeholders. Als coöperatieve bank ligt hier voor ons een ideale verbindende rol.’

Als voorbeeld van deze rol noemt Strauss een recente belangrijke verbetering in iDEAL-betalingen. ‘Veel webshops werken voor het afrekenen met een betaaldienstverlener, en bij consumenten kwam de naam van die partij op hun bankafschrift. Dat zorgde voor verwarring. Rabobank nam daarom het initiatief met betaaldienstverlener Mollie en in samenspraak met de Consumentenbond om in plaats daarvan de naam van de webwinkel te plaatsen. Veel duidelijker voor de klanten en bovendien minder klachten en vragen voor de betaaldienstverlener en de bank. Deze verandering is een verbetering voor elke partij in de keten. En elk van die partijen had dit kunnen oppakken. Maar juist Rabobank ligt deze rol goed.’

Nieuwe kennis en expertise

Om de innovaties op het gebied van open banking mogelijk te maken, haalt Rabobank bewust mensen van buiten de sector het bedrijf binnen. Strauss is daarvan een voorbeeld. ‘Hiervoor werkte ik onder andere bij Dun & Bradstreet en een betaaldienstverlener. Toen Rabobank mij benaderde, zag ik dat zij écht werk wil maken van verandering en innovatie. Door nieuwe kennis en expertise binnen te halen, goed te luisteren naar wat de maatschappij vraagt en daarop in te spelen, kan Rabobank de coöperatieve financiële dienstverlener van de toekomst zijn.’

Rabobank

Rabo Embedded Services aanbieden als partner

Upgrade jouw platform met Rabo Embedded Services en kijk hoe onze oplossingen meerwaarde bieden aan jouw bedrijf. Laten we onze krachten bundelen en samen een nog completer aanbod voor jouw klant creëren.

Bekijk alle Embedded Services