Zo dien je een klacht in

Vul het klachtenformulier online in.

Vind je dat een medewerker in strijd met de Bankierseed heeft gehandeld? Op tuchtrechtbanken.nl lees je hoe je hiervan melding kunt maken.

Heb je al een klacht ingediend, maar ben je niet tevreden?

Dan kun je dit laten weten aan Rabobank Klachtenservice. Dit is mogelijk tot één jaar nadat Rabobank je klacht heeft behandeld. Je krijgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Lukt het niet om een klacht in te dienen?

Lees dan informatie over toegankelijkheid bij Rabobank.

Klacht over rentederivaten

Hiervoor geldt een andere procedure.