Herbeoordeling rentederivaten

Had je als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat? Dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Als je recht hebt op een vergoeding, ontving je voor eind 2019 van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Op deze site lees je meer over deze brief, de afsluitende brief, de herbeoordeling door de onafhankelijke beoordelaar en de klachtenprocedure.

Vraag & antwoord

Heb je nog vragen?

Voor overige vragen kun je contact opnemen met jouw Rabobank. Je kunt ook een e-mail sturen naar het Contact Centrum Rentederivaten.

Voortgang

Alle klanten die in aanmerking komen voor een herbeoordeling, hebben een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie ontvangen. Uitgebreide informatie over de voortgang zie je in de factsheet herbeoordeling rentederivaten.

Voortgang herbeoordelingen volgens het uniform herstelkader per 17-05-2021.

Herstelacties

Heb je nog lopende rentederivaten op het moment dat je de afsluitende brief ontvangt met daarin het eindbedrag van de compensatie? Dan is het mogelijk dat jouw bestaande rentederivaat wordt omgezet naar een minder complex alternatief dat voor jou voordeliger is. Dit kan een renteswap, een rentecap of een rentecollar zijn.

phone

Hulp nodig?