Compensatie-aanbod

Klanten die hiervoor in aanmerking komen, ontvingen voor eind 2019 een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Heb je een aanbiedingsbrief ontvangen die nog niet is beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar? Dan vindt deze beoordeling nog plaats, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. Over de uitkomst van deze beoordeling ontvang je een brief. Het versturen van de afsluitende brieven en de beoordelingen door de onafhankelijke beoordelaar gaan door in 2021.

In niet alle gevallen is het aanbod uit de aanbiedingsbrief al beoordeeld door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar. De beoordeling gebeurt dan achteraf, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. In deze afsluitende brief staan het eindbedrag per de betaaldatum en de eventuele definitieve herstelacties aan nog lopende rentederivaten en/of leningen.

Mocht na de onafhankelijke beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar blijken dat ons aanbod hoger had moeten zijn, dan ontvang je alsnog het verschil. Mocht na de onafhankelijke beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar blijken dat ons aanbod lager had moeten zijn, dan mag je het verschil houden.

Bekijk de video "Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten" op https://youtu.be/KhvDX1av-jk

Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten

De uitgebreide aanbiedingsbrief bevat meerdere bijlagen. Daarom vind je de inhoud op hoofdlijnen terug in onderstaande animatievideo.

Veelgestelde vragen over het compensatie-aanbod