Renterisico’s afdekken

Wil je jezelf beschermen tegen een stijging van de rente? Je kunt dit renterisico niet alleen beheersen met een vaste rente, maar ook met rentederivaten. Rentederivaten zijn mogelijk voor klanten met een zakelijke financiering van minimaal € 3 miljoen en/of een omzet van minimaal € 30 miljoen.

Waarom kiezen voor rentederivaten?

meer zekerheid over winstmarges en liquide middelen advies op maat van je treasuryspecialist

Als je een financiering hebt op basis van een variabele rente (Euribor), dan loop je renterisico. Dit risico zet mogelijk je winstmarges en liquiditeiten onder druk. Deze risico’s kun je beheersen met derivaten. Je kunt bijvoorbeeld een plafond instellen op een mogelijke stijging van de rente (Rentecap). Een andere optie is het tijdelijk inruilen van een variabele rente voor een vaste rente (Renteswap). Hierdoor heeft een stijging van de Euribor-rente geen effect op je rentelast van het afgedekte deel van de lening.

Meest gebruikte rentederivaten

Bekijk de verschillen tussen de drie meest gekozen rentederivaten. Welke past bij jouw situatie? Dat hangt af van je wensen.

Renteswap (renteruil) Rentecap (renteplafond) Swaption
variabele Euribor-rente inruilen voor een vaste rente inzicht in tariefsopbouw en marktwaarde financiering geheel of deels afdekken bescherming tegen rentestijging boven afgesproken renteplafond eenmalige premie vooraf profiteren van eventueel dalende rente voornemen om financiering op te nemen optie op het aangaan van een renteswap bescherming tegen rentestijging
Vraag een gesprek aan

Wat is een Renteswap?

Bij een Renteswap betaal je aan de bank een vaste rente en de bank betaalt aan jou een Euribor-rente. De Euribor-rente is variabel. Deze variabele rente komt overeen met de variabele rente die je betaalt voor de financiering. Per saldo betaal je vaste rente en de opslag(en) behorende bij de financiering(en) over de hoofdsom van de Renteswap.

Houd er rekening mee dat tijdens de looptijd opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering blijven gelden. Bijvoorbeeld opslagen vanuit debiteuren- en/of liquiditeitsrisico. Deze opslagen, vergoedingen en kosten kunnen tussentijds wijzigen.

Kenmerken Renteswap

Met een Renteswap ruil je een variabele rente om voor een vaste rente, exclusief opslagen. Dit is voordelig als de variabele rente hoger is dan de vaste swaprente. En nadelig als de variabele rente lager is dan de vaste swaprente. Je bent beschermd tegen ongewenste rentestijgingen van de variabele rente. Je profiteert met een Renteswap niet meer van rentedalingen. Je betaalt periodiek aan Rabobank voor jouw lening de variabele rente (en de individuele opslag) en je ontvangt van de bank de variabele rente terug. Je betaalt daarnaast periodiek de vaste swaprente. Per saldo betaal je dus de vaste swaprente + de individuele opslag over het afgedekte deel van jouw lening(en). De individuele opslag die je betaalt over jouw financiering, kan niet met een Renteswap worden afgedekt. De marktwaarde van jouw Renteswap is van belang als de Renteswap vóór de einddatum stopt. Heeft de Renteswap op dat moment een negatieve marktwaarde? Dan moet je een bedrag aan de bank betalen. Heeft de Renteswap op dat moment een positieve marktwaarde? Dan ontvangt je een bedrag van de bank. Op de einddatum van de Renteswap is de marktwaarde altijd nul.

Bekijk de video Rabo Rentederivaten
Renteswap

Wat is een Rentecap?

Met een Rentecap blijf je gefinancierd op basis van een variabele Euribor-rente, met alle kenmerken en flexibiliteit die daarbij horen. De rentelasten van je financiering zullen nooit hoger zijn dan het vooraf afgesproken plafond (exclusief de opslag(en) behorende bij de financiering) van de Rentecap.

Ligt de variabele rente onder dat plafond, dan betaal je deze lagere rente. Je blijft dus profiteren van een lage Euribor-rente en je bent beschermd tegen een stijging ervan boven het niveau van de rentecap.

Houd er rekening mee dat tijdens de looptijd opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering blijven gelden. Bijvoorbeeld opslagen vanuit debiteuren- en/of liquiditeitsrisico. Deze opslagen, vergoedingen en kosten kunnen tussentijds wijzigen.

Kenmerken Rentecap

Met een Rentecap heb je een renteplafond, exclusief opslagen. Komt de variabele rente boven de 'caprente' (het plafond)? Dan stijgt jouw variabele rente niet mee: je betaalt de caprente. Je blijft wel profiteren van rentedalingen. Voor het afsluiten van een Rentecap betaal je een eenmalige premie aan de bank. De hoogte van de premie hangt onder meer af van de caprente, het hoofdsomverloop en de looptijd van de Rentecap. Daarbij geldt onder andere: hoe hoger het Euribor-renteplafond, hoe lager de premie. En ook: hoe langer de looptijd, hoe hoger de premie. Naast de vooraf te betalen eenmalige premie moet je rekening houden met opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering. Die blijven tijdens de looptijd van de Rentecap gelden en kunnen ook tussentijds wijzigen. De bank berekent of je een bedrag terugkrijgt:
- Is de variabele rente hoger dan jouw renteplafond? Dan ontvang je het verschil terug
- Is de variabele rente lager of gelijk aan jouw renteplafond, dan ontvang je niets
De individuele opslag die je betaalt over jouw financiering, kan niet met een Rentecap worden afgedekt. Een Rentecap heeft een marktwaarde die altijd groter of gelijk is aan nul. Bij een tussentijdse beëindiging wordt de marktwaarde verrekend. Deze is positief of nul. Op de einddatum van de Rentecap is de marktwaarde altijd nul.

Rentecap

Wat is een Rentecollar?

Met een Rentecollar combineer je een Rentecap met een Rentefloor. De Rentecap beschermt je tegen een stijgende rente doordat je een maximale rente (exclusief opslagen) afspreekt. Hiervoor betaal je een premie. Gelijktijdig spreek je een minimale rente (exclusief opslagen) af, waardoor je niet kunt profiteren van een dalende rente als deze onder de afgesproken minimumrente zakt. Hiervoor ontvang je een premie. De combinatie van de Rentecap en Rentefloor noemen we een Rentecollar. Een Rentecollar kan bij je passen als je verwacht dat de variabele rente nauwelijks zal stijgen en/of beperkt zal dalen. Een Rentecollar kan zowel een negatieve als een positieve waarde creëren. Met een Rentecollar blijf je gefinancierd op basis van een variabele Euribor-rente, met alle kenmerken die daarbij horen.

De Rentecollar wordt uitsluitend aangeboden in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten, of als je volgens de MiFID II criteria als professionele partij wordt gekwalificeerd. Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Kenmerken Rentecollar

Een Rentecollar is een optiestrategie die bestaat uit de combinatie van een Rentecap en een Rentefloor. Om het risico van een rentestijging in te dekken, wordt een gekochte Rentecap gecombineerd met een verkochte (ofwel geschreven) Rentefloor. De Rentecap beschermt tegen een stijgende rente door een maximale rente (‘capniveau’) af te spreken, exclusief opslagen. Hiervoor betaal je een premie. Gelijktijdig wordt er ook een minimale rente (‘floorniveau’) afgesproken, waardoor je niet kunt profiteren van een dalende rente als deze onder de afgesproken minimumrente zakt. Hiervoor ontvang je een premie. Voor een financiering ontstaat hierdoor een maximaal en een minimaal te betalen rentetarief, exclusief opslagen. Tot het minimale tarief kan worden geprofiteerd van rentedalingen. Als het variabele rentetarief hoger is dan het afgesproken capniveau, dan ontvang je van Rabobank het verschil tussen de variabele rente en het afgesproken capniveau. Als het variabele rentetarief lager is dan het afgesproken floorniveau, dan betaal je aan Rabobank het verschil tussen de variabele rente en het afgesproken floorniveau. Als het variabele rentetarief gelijk is aan het capniveau of het floorniveau of binnen deze bandbreedte valt, vinden er geen betalingen plaats vanuit de Rentecollar.

Rentecollar

Wat is een Swaption?

Ben je van plan om binnen nu en een jaar een financiering op te nemen op basis van de Euribor-rente en wil je alvast een maximaal rentetarief vastleggen? Dan kun je kiezen voor een Swaption. Een Swaption is een optie op het aangaan van een Renteswap. Je accountmanager vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Kenmerken Swaption

Je legt de swaprente vast op een maximaal niveau. Wel kun je nog profiteren van een daling van de marktrente. Je betaalt vooraf een eenmalige premie. Je kunt de Payers Swaption op elk moment aan de bank verkopen tegen de marktwaarde van dat moment. Bij (tussentijdse) verkoop kan de Payers Swaption geen negatieve marktwaarde hebben. Een Payers Swaption wordt los van de financiering afgesloten en is een bilateraal contract tussen jou en Rabobank. De marktwaarde van de onderliggende swap in de Payers Swaption wordt op expiratiedatum van de Payers Swaption contant met je verrekend, als de waarde voor je positief is. Het afsluiten van een Payers Swaption is geen garantie dat je de onderliggende financiering of Renteswap ontvangt. De Payers Swaption biedt geen garantie op hetzelfde tarief in een mogelijk af te sluiten Renteswap. Naast de vooraf te betalen eenmalige premie moet je rekening houden met opslagen, vergoedingen en/of kosten voor de (toekomstige) financiering. Die blijven tijdens de looptijd van de Renteswap gelden en kunnen ook tussentijds wijzigen.

Andere typen rentederivaten

Naast de Rentecap, de Renteswap, de Swaption en de Rentecollar bestaan er andere oplossingen om het renterisico te beheersen. Onze treasury adviseurs vertellen je er graag meer over.

Vraag een gesprek aan

Welke wetgeving is van toepassing?

De wet- en regelgeving rondom derivaten is vastgelegd in verschillende informatiedocumenten. Hier hebben wij deze documenten gebundeld.

Belangrijk om te weten over rentederivaten

Wat is Euribor-rente?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de geldrente. Op basis van dit rentetarief verstrekken banken elkaar leningen. Euribor wordt dagelijks vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van het gemiddelde van tarieven die banken dagelijks afgeven. Met de inzet van een rentederivaat kun je de risico’s van stijgingen van de Euribor-rente beheersen.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van de rentemarkten of ben je benieuwd naar de kortlopende rentevoorspellingen van Rabobank, meld je dan aan voor de berichten van het Financial Markets-team of kijk op de website van Markets Research.

Meld je aan per mailNaar website van Marketing research
Wanneer kan ik een derivaat beëindigen?

Je kunt een derivaat op elk moment beëindigen. De aanbevolen looptijd is echter gelijk aan de looptijd van het onderliggend risico. Bij tussentijds beëindigen of aanpassen wordt de marktwaarde vastgesteld op basis van de dan geldende marktomstandigheden. Deze marktwaarde kan tijdens de looptijd van een derivaat een positieve of negatieve marktwaarde hebben. De ontwikkeling kun je volgen in Rabo Business Banking.

Bekijk de animatie over de marktwaarde
Herbeoordeling rentederivaten

Had je als MKB-klant tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat, dan kan het uniform herstelkader rentederivaten op jou van toepassing zijn. Als na toetsing blijkt dat je recht hebt op een vergoeding, ontvang je van ons een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie.

Lees meer over de herbeoordeling
Wat zijn de kosten?

Aan derivaten zijn kosten verbonden. Wij kijken graag samen met je naar deze kosten. Maak hiervoor een afspraak met je Rabobank.

Vraag een gesprek aan