Essentiële-informatiedocumenten PRIIPs

Hier vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid). Het Eid komt voort uit de Europese wetgeving, genaamd ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’ (PRIIPs). Een Eid is beschikbaar voor niet-professionele klanten wanneer zij OTC-derivatentransacties met Rabobank willen afsluiten.

Doel van het Eid

Het Eid is een gestandaardiseerd document waarmee je wordt geïnformeerd over de kenmerken van het derivaten product, waaronder de risico’s, kosten en mogelijk rendement. Deze kenmerken kunnen voor klanten met een herstelactie op basis van het uniform herstelkader afwijken. Zij betalen bijvoorbeeld geen of minder kosten waardoor de geschetste scenario’s in het Eid in deze gevallen gunstiger uitpakken. Andere verschillen betreffen de ontvangen documentatie en eventueel apart gemaakte afspraken.

Het Eid beschrijft het product op een zelfstandige basis. Rabobank biedt derivaten alleen aan voor hedging doeleinden. De werking van een derivaat in geval van hedging wordt beschreven in de relevante productbeschrijving. Wij raden je aan om het Eid samen met de productbeschrijving te lezen, voordat je een transactie met Rabobank aangaat.

De informatie uit het Eid kan wijzigen. Rabobank beoordeelt regelmatig de actualiteit van deze informatie. Bij verouderde informatie voorziet Rabobank het Eid van een update. Rabobank raadt je aan om op deze pagina altijd de meeste recente versie van het relevante Eid te lezen, voordat je een transactie met ons aangaat.

Valutaderivaten

Rentederivaten

phone

Hulp nodig?