EMIR en EMIR Refit: European Market Infrastructure Regulation

De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is Europese regelgeving bedoeld om het handelen in Over The Counter (OTC) derivaten transparanter en veiliger te maken. EMIR kent een aantal verplichtingen die mogelijk van toepassing zijn op jouw organisatie. Met deze pagina maken we je wegwijs in de regels en acties.

Voor wie is EMIR?

Alle (rechts)personen die actief zijn op de OTC derivatenmarkt, krijgen te maken met EMIR en EMIR Refit. Het gaat hierbij om financiële en niet-financiële contractpartijen, gevestigd in de EU, die aandelen-, rente-, valuta-, of grondstofderivaten inzetten voor het afdekken van risico’s.

De classificaties van EMIR

Welke effecten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van EMIR van toepassing zijn, is afhankelijk van de classicifactie, die de organisatie voor zichzelf moet vaststellen. EMIR maakt sinds de update EMIR Refit (2019) een indeling in de volgende classificaties:

    Financiële tegenpartijen (FC’s+), handelend boven de clearingdrempel* Financiële tegenpartijen (FC’s-), zoals banken handelend onder de clearingdrempel* Niet-financiële tegenpartijen (NFC’s+): handelend boven de clearingdrempel* Niet-financiële tegenpartijen (NFC’s-): handelend onder de clearingdrempel*

*Meer over de clearingdrempels lees je onder Clearingverplichting.

De belangrijkste regels van EMIR & EMIR Refit

EMIR kent verschillende verplichtingen die mogelijk impact hebben op jou en jouw organisatie. Dit zijn onder andere de centrale clearing, risicobeperkingen en de transactierapportage. Hieronder lees je meer over de acties die nodig zijn onder de verschillende EMIR-regels.

1. Clearingverplichting

De Clearingverplichting is bedoeld voor Financiële tegenpartijen (FC’s) en Niet-Financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel (NFC’s +). Onder deze regel is het verplicht om voor iedere derivatenklasse een clearing te laten doen door een centrale tegenpartij (CCP). Onder clearing verstaan we alle activiteiten die nodig zijn tussen het aangaan van de transactie en de verwerking daarvan.

Om te bekijken of de organisatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt, maak je een berekening op basis van verschillende factoren. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep waarvan objectief kan worden vastgesteld dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

Clearingdrempels

DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
Kredietderivaten€ 1 miljard
Aandelenderivaten€ 1 miljard
Rentederivaten€ 3 miljard
Valutaderivaten€ 3 miljard
Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

In de meeste situaties worden derivaten gebruikt om een risico af te dekken (hedging) en zal er sprake zijn van één of een klein aantal derivaten. Hoewel iedere organisatie voor zichzelf de classificatie moet vaststellen, is het meest waarschijnlijk dat je jezelf classificeert als niet-financiële partij, handelend onder de EMIR-drempelwaarden.

2. Risicobeperkingen

Om risico’s te beperken zijn binnen EMIR een aantal regels opgesteld voor OTC-derivaten die niet centraal worden afgehandeld. Het gaat onder andere om bevestiging van transacties, het afstemmen van de portefeuille en het oplossen van geschillen.

Je kunt op ieder moment je transacties, posities en portefeuille bekijken op het online portaal Rabo Business Banking. Ga naar rabobank.com/businessbanking en kies na het inloggen boven in het menu bij Risk voor Client Reporting.

Bevestigen transacties

Op het moment dat er een nieuwe transactie is afgesloten, ontvang je een e-mail. De details van de transactie bekijk je in Rabo Business Banking – Client Reporting. Bij Status geef je aan of je akkoord bent. Zijn er afwijkingen? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

Afstemmen derivatenportefeuille

Afhankelijk van het aantal posities vragen wij je één keer per jaar (<100 contracten) of één keer per kwartaal (>100 contracten) om de stand van zaken van je lopende derivaten online te controleren. Je bekijkt in Rabo Business Banking – Client Reporting of de inhoud van de portefeuille nog steeds klopt met je eigen administratie. Deze afstemming is bedoeld om partijen informatie met elkaar te laten uitwisselen en onjuistheden snel te kunnen ontdekken.

Stilzwijgende instemming

Voor de transacties én het afstemmen van de portefeuille geldt stilzwijgende instemming. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat je akkoord bent met de inhoud van de portefeuille als je niet op tijd reageert. Bij transacties is dit binnen 2 werkdagen en bij de portefeuille 5 werkdagen. Als je de transactie of portefeuille afkeurt, omdat er iets niet klopt, nemen wij contact met je op.

3. Rapportageverplichting

Bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij onder de clearingdrempels, geldt dat de financiële tegenpartij verantwoordelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Dit betekent dat Rabobank mede namens de klant de transactie rapporteert.

Tegenpartijen met een andere classificatie dan niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels, zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rapportageverplichting.

Rapportage door de Rabobank

Bij transacties tussen FC en NFC onder de clearingdrempels, is de financiële tegenpartij wettelijk aansprakelijk voor de rapportage namens beide partijen. Omdat banken altijd hun eigen transacties rapporteren, kan Rabobank de rapportageverplichting voor klanten met de classificatie NFC’s - overnemen.

Zorg voor een geldig LEI-nummer

Bij de rapportage is elke partij onder andere verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan. Het is verplicht een geldig LEI te hebben gedurende de loop van het derivatencontract. Dit is in Nederland aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Veelgestelde vragen over EMIR

Hieronder lees je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over EMIR. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

Veelgestelde vragen over de Legal Entity Identifier (LEI)

Meer informatie over EMIR

Lees meer informatie op Rabobank.nl

We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

phone

Hulp nodig?