EMIR Rapportageverplichting

EMIR kent een rapportageverplichting. Dat houdt in dat beide tegenpartijen bij een derivatentransactie de details van het contract, inclusief wijzigingen en beëindigingen, melden aan een transactieregister. Ook is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen.

Rapportage aan een transactieregister

Bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij onder de clearingdrempels, geldt dat de financiële tegenpartij verantwoordelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Dit betekent dat Rabobank mede namens klant de transactie rapporteert. De niet-financiële tegenpartij is daarbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor rapportage. In de EMIR Gedelegeerde Rapportage Voorwaarden leggen wij uit wat wij van je verwachten.


Een niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels kan er ook voor kiezen om zelf te rapporteren. Hiervoor wordt het formulier EMIR Rapportage Formulier ondertekent. Dit formulier kan worden opgevraagd via treasury@rabobank.nl. Het is van belang dat partijen duidelijk afspreken wie de rapportage uitvoert, het is namelijk niet toegestaan om dubbel te rapporteren.


Tegenpartijen met een andere classificatie dan niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rapportageverplichting. Deze partijen kunnen afspreken dat zij het uitvoeren van de rapportageverplichting aan een andere partij delegeren. Hiervoor kan een aanvullende overeenkomst nodig zijn.

Legal Entity Identifier (LEI)

Bij de rapportage is elke partij verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan, ongeacht met welke bank of andere partij als tegenpartij. Eventuele problemen, zoals concentratie van derivatenrisico, kunnen op deze manier in een vroeg stadium door de toezichthouder gesignaleerd worden. Een transactie moet aan beide zijden gerapporteerd worden, dus zowel door jou als door de bank.

Zorg voor een geldig LEI-nummer

Het is verplicht een geldig LEI te hebben gedurende de loop van het derivatencontract. Dit is in Nederland aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Veelgestelde vragen over de EMIR Rapportageverplichting

Veelgestelde vragen over de Legal Entity Identifier (LEI)

Meer informatie over EMIR

Lees meer informatie op Rabobank.nl

We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

phone

Hulp nodig?