EMIR Risicobeperkingen

Binnen de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) gelden een aantal verplichtingen om risico’s te beperken. Deze regels gelden voor OTC-derivatencontracten die niet centraal worden afgehandeld. Hierover moeten een aantal afspraken worden vastgelegd.

1. Bevestigen van transacties

Partijen zijn verplicht een transactie binnen twee werkdagen na het afsluiten te bevestigen (confirmeren). Als beide partijen actief zouden moeten bevestigen, is die termijn meestal niet haalbaar. We hebben daarom gekozen voor stilzwijgende instemming om wel aan die termijn te kunnen voldoen. Het aantal dagen voor bevestiging hangt af van de classificatie (1 tot 2 werkdagen).

De details van de transactie zijn te bekijken in Rabo Business Banking – Client Reporting. Op deze manier krijg je online de mogelijkheid om je confirmatie in te zien en eventueel af te keuren, met ruimte voor opmerkingen. Als je een confirmatie binnen twee werkdagen afkeurt, dan nemen wij contact met je op.

Stilzwijgende instemming bij transacties

Als je niet binnen twee werkdagen akkoord geeft, gaan we ervan uit dat je akkoord bent. Ben je niet akkoord? Neem dan contact op met je accountmanager.

2. Afstemmen derivatenportefeuille

Wij vragen je één keer per jaar (<100 contracten) of één keer per kwartaal (>100 contracten) om de stand van zaken van uw lopende derivaten online te controleren. Je bekijkt in Rabo Business Banking – Client Reporting of de inhoud van de portefeuille nog steeds klopt met uw eigen administratie.

Toezichthouders willen graag dat onjuistheden snel ontdekt worden. Een van de manieren om dat te doen is om partijen informatie te laten uitwisselen. Is er sprake van een verschil van inzicht, dan dient dat conform afgestemde afspraken afgewikkeld te worden.

Nu houden veel klanten geen aparte administratie bij van hun derivaten, zeker als het gaat om slechts één derivaat. EMIR maakt voor deze verplichting geen onderscheid ten aanzien van het aantal transacties. Wel maakt zij onderscheid hoe vaak informatie tussen partijen uitgewisseld moet worden (per kwartaal of per jaar).

Stilzwijgende instemming bij portefeuilleafstemming

Als je niet binnen vijf werkdagen reageert, gaan we ervan uit dat je akkoord bent. Ben je niet akkoord? Keur het overzicht dan af. Wij nemen in dat geval contact met je op.

3. Oplossen van geschillen

Tegenpartijen zijn verplicht om procedures af te stemmen om geschillen aan te geven, vast te leggen en op te lossen. Door deze procedures moet worden vastgelegd: de tijdsduur van het geschil, de betrokken partijen en het bedrag waar het om gaat. Voor geschillen die langer dan vijf werkdagen duren, wordt een apart proces ingericht.

Financiële tegenpartijen rapporteren aan hun autoriteit als het gaat om geschillen tussen partijen die te maken hebben met een OTC-derivatencontract, de waarde van de schade (als die hoger is dan €15 miljoen en langer uitstaat dan 15 werkdagen.

Veelgestelde vragen over de EMIR Risicobeperkingen

Meer informatie over EMIR

Lees meer informatie op Rabobank.nl

We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

phone

Hulp nodig?