EMIR Clearingverplichiting

Binnen de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geldt een centrale clearingverplichting. Dit betekent: het centraal afhandelen van OTC-derivatentransacties door een centrale tegenpartij (CCP). Het belangrijkste doel van de regels is om risico’s te verminderen en de stabiliteit van het financiële stelsel te verbeteren. Om te bekijken of de organisatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt, maak je een berekening op basis van verschillende factoren. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep waarvan objectief kan worden vastgesteld dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

Clearingverplichting voor financiële tegenpartijen

Financiële tegenpartijen kunnen om de 12 maanden hun geaggregeerde gemiddelde van het einde van de maand, aan het einde van de voorgaande 12 maanden berekenen. Deze posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe ze behoren. Berekeningen voor Alternatieve Beleggingsinstellingen (AIFs) moeten op fondsniveau worden uitgevoerd. De gemiddelde positie moet worden vergeleken met de clearingdrempels die momenteel van toepassing zijn.

Clearingdrempels

DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
Kredietderivaten€ 1 miljard
Aandelenderivaten€ 1 miljard
Rentederivaten€ 3 miljard
Valutaderivaten€ 3 miljard
Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

Vrijstelling van de clearingverplichting voor kleine financiële tegenpartijen

Met EMIR Refit is de reikwijdte van de clearingverplichting gewijzigd. Financiële tegenpartijen met OTC-derivatenposities die geen van de clearingdrempels overschrijden, zijn vrijgesteld van de clearingverplichting.

Als de positie van een financiële tegenpartij een van de clearingdrempels overschrijdt of als een financiële tegenpartij deze berekening niet uitvoert, moet zij haar relevante bevoegde autoriteit en de ESMA (European Securities and Markets Authority) op de hoogte stellen. Financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

Wat betekent dit voor jou?

Ben je of word je een financiële tegenpartij met OTC-derivatentransacties bij de Rabobank? Heb je daarnaast de noodzakelijke berekening uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden heeft geen van de clearingdrempels overschreden? Neem dan contact met je financieel adviseur.

Niet-financiële tegenpartijen

De posities moeten worden geaggregeerd op het niveau van de groep waartoe de tegenpartij behoort. Niet-financiële tegenpartijen kunnen hun totale gemiddelde niet-afdekkingspositie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden berekenen op basis van de hierboven genoemde clearingdrempels.

Clearingverplichting beperkt

Voor niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel voor één activaklasse overschrijden, geldt alleen de clearingverplichting voor die specifieke derivatenklasse. Zij moeten hun relevante bevoegde autoriteit en de ESMA op de hoogte stellen. De clearingverplichting voor alle derivatenklassen, zoals het geval was onder EMIR, is komen te vervallen. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep mee, waarvan objectief vastgesteld kan worden dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Niet-financiële tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn echter wel altijd onderworpen aan de clearingverplichting voor alle activaklassen.

Wat betekent dit voor jou?

Voldoe je aan onderstaande criteria? Neem dan contact op met je accountmanager via e-mail. Stuur ook de kennisgeving van de relevante bevoegde autoriteit mee.

  1. Je bent (of wordt) een niet-financiële tegenpartij van OTC-derivatentransacties met de Rabobank;
  2. Je hebt de benodigde berekening(en) uitgevoerd en je totale gemiddelde positie aan het einde van de maand voor de voorgaande 12 maanden overschrijdt een van de clearingdrempels; en
  3. Je hebt dit aan je relevante bevoegde autoriteit aangetoond.

Veelgestelde vragen over de clearingverplichting

Meer informatie over EMIR

Lees meer informatie op Rabobank.nl

We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

phone

Hulp nodig?