Geen herbeoordeling?

Je ontvangt een brief als je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Bijvoorbeeld omdat je volgens het herstelkader 'professioneel' of 'deskundig' was toen je het rentederivaat afsloot.

Het kan zijn dat jouw rentederivaten al (gedeeltelijk) beoordeeld zijn voordat het uniform herstelkader rentederivaten werd vastgesteld. In dat geval zal Rabobank deze eerdere beoordeling op eigen initiatief afronden als blijkt dat jouw rentederivaten (deels) niet binnen het bereik van het herstelkader vallen. Bij deze beoordeling kijken we naar de advisering van Rabobank, de informatieverstrekking, de afgesloten rentederivaten en leningen en je situatie bij het afsluiten van de rentederivaten. Je ontvangt in de loop van 2019 of 2020 automatisch een brief als je in aanmerking komt voor een vergoeding volgens deze beoordeling.

Veelgestelde vragen over de herbeoordeling