Het laatste nieuws

Een overzicht van de ontwikkelingen rondom de herbeoordeling van de rentederivaten.

Alle aanbiedingsbrieven verstuurd

20 december 2019

Alle circa 9.400 klanten die in aanmerking komen voor compensatie vanuit het uniform herstelkader rentederivaten ontvangen voor einde dit jaar een aanbiedingsbrief. In 2020 gaan we verder met het versturen van de afsluitende brieven en de beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar.

Vergoeding als passend ervaren

Het definitieve aanbod krijgen klanten te horen via een aanbiedingsbrief. Ze hebben daarna 12 weken de tijd om dit aanbod te accepteren of te weigeren. Als de klant het aanbod accepteert, ontvangt hij van ons een afsluitende brief met het eindbedrag. Er is nu ruim € 670 miljoen van de gereserveerde voorziening uitgekeerd. De aangeboden vergoedingen worden door veruit de meeste mkb’ers als passend ervaren. De cijfers laten ook zien dat de kwaliteit van de aanbiedingen tot op heden hoog is. Slechts een handvol van de klanten weigerde het compensatieaanbod. Ook het percentage klanten dat een gegronde klacht heeft ingediend, is minder dan 1%.

Onafhankelijke beoordeling

Alle aanbiedingen en afsluitende brieven worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar. Als hieruit blijkt dat Rabobank een fout heeft gemaakt in het nadeel van de klant, dan ontvangt de klant het verschil plus wettelijke rente. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn, en Rabobank dus te veel heeft uitgekeerd, dan mag de klant dat bedrag houden. Het versturen van de afsluitende brieven en de beoordelingen door de onafhankelijke beoordelaar gaan door in 2020.

Nieuwsarchief

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer