Voorschot op compensatie

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt Rabobank klanten een coulancevoorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten.

Wij willen de mogelijke last van de vertraging zo veel mogelijk beperken. Wanneer onze klanten zich in een kwetsbare situatie bevinden en voor maart 2018 nog geen compensatie-aanbod hebben ontvangen, bieden wij hen ook een aanvullend voorschot aan.

Ook kent Rabobank sinds januari 2017 de zogenaamde Spoedprocedure. Deze procedure is met name bedoeld om kwetsbare klanten wanneer nodig versneld een voorschot aan te kunnen bieden.

Veelgestelde vragen over voorschotten