Voorschot op compensatie

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt Rabobank klanten een coulancevoorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het uniform herstelkader rentederivaten.

Wij willen de mogelijke last van de vertraging zo veel mogelijk beperken. Wanneer onze klanten zich in een kwetsbare situatie bevinden en voor maart 2018 nog geen compensatie-aanbod hebben ontvangen, bieden wij hen ook een aanvullend voorschot aan.

Ook kent Rabobank sinds januari 2017 de zogenaamde Spoedprocedure. Deze procedure is met name bedoeld om kwetsbare klanten wanneer nodig versneld een voorschot aan te kunnen bieden.

Veelgestelde vragen over voorschotten

Waarop is de hoogte van het coulancevoorschot gebaseerd?

De hoogte van het coulancevoorschot is gebaseerd op de voor jouw berekende coulancevergoeding volgens het herstelkader, met aftrek van eventueel eerder uitgekeerde vergoedingen. De coulancevergoeding bedraagt maximaal € 100.000.

Wanneer ontvang ik het coulancevoorschot?

Je ontvangt het coulancevoorschot uiterlijk drie weken na ontvangst van onze voorschotbrief.

Moet ik het verschil tussen het uiteindelijke aanbod en het voorschot terugbetalen?

Wanneer jouw rentederivaten zijn herbeoordeeld en we je een definitief aanbod voor compensatie doen, is het voorschot hierop in mindering gebracht. Wanneer ons uiteindelijke aanbod voor compensatie lager is dan het uitbetaalde voorschot, hoef je het verschil niet terug te betalen.

Moet ik het voorschot terugbetalen als ik het aanbod niet accepteer?

Als je het definitieve aanbod voor compensatie niet aanvaardt, moet je het voorschot terugbetalen.

Krijg ik wettelijke rente over het voorschot?

Wij willen je er op wijzen dat je over het ontvangen voorschot geen wettelijke rente ontvangt. Over het compensatiebedrag van ons aanbod (waar het eventuele voorschot van wordt afgetrokken) ontvang je wettelijke rente over de periode van 31 december 2016 tot en met de betaaldatum. Ook willen wij je er op wijzen dat je er verstandig aan kunt doen om een fiscale afweging te maken bij het al dan niet accepteren van het voorschot.

Wat moet ik doen als ik het coulancevoorschot niet wil ontvangen?

Als je het coulancevoorschot (stap 3 van het herstelkader) niet wilt ontvangen, kun je dat binnen twee weken na ontvangst van de voorschotbrief laten weten via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit kan per e-mail:

herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl
Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een (aanvullend) voorschot?

Alle klanten die in aanmerking komen voor het uniform herstelkader ontvangen een voorschot, met uitzondering van klanten waarbij sprake is van een lopende juridische procedure, failliete klanten, Bijzonder Beheer-klanten waarbij de financiering opeisbaar is en de maximale coulancevergoeding kleiner is dan de restschuld, klanten die al een voorschot hebben ontvangen vanuit de spoedprocedure, klanten met rentederivaten in vreemde valuta, klanten die wellicht tot een groep behoren en klanten die op korte termijn een brief ontvangen met het definitief aanbod voor compensatie.

Kom ik als ex-klant in aanmerking voor een coulancevoorschot?

Ben je een ex-klant van ons en behoor je tot de doelgroep van het herstelkader, dan kun je je bij de Rabobank melden voor een coulancevoorschot.

Wat houdt de spoedprocedure voor kwetsbare klanten in?

Sinds januari 2017 heeft Rabobank een Spoedprocedure ingericht voor de volgens het herstelkader ‘kwetsbare klanten’. Wanneer je liquiditeitsproblemen hebt met kans op een faillissement, dan kun je in overleg met je accountmanager de Spoedprocedure aanvragen.

Ben ik verplicht om het coulancevoorschot te accepteren?

Nee, je bent niet verplicht om ons voorschot te accepteren. Als je het coulancevoorschot niet accepteert, kun je dit binnen twee weken na ontvangst van onze brief over het voorschot laten weten via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit centrum kun je bereiken via je Rabobank of met een e-mail:

herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl
Waarvoor kan ik het voorschot gebruiken?

Zijn er op het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant, dan wordt het voorschot eerst gebruikt om deze ongedaan te maken. Het voorschot dat wij jou (daarna) aanbieden, kun je vrij besteden. Als je ons definitieve aanbod (en daarmee het UHK) echter niet accepteert, moet je het uitbetaalde voorschot aan ons terugbetalen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een voorschot?

Het voordeel is dat je snel beschikt over liquiditeit en de zekerheid heeft over het minimale bedrag dat je krijgt uit het UHK. Een nadeel is dat je over het voorschotbedrag geen wettelijke rente van ons krijgt. Deze rente krijg je wel over het bedrag in het definitieve aanbod.

Is het verstandig als ik het voorschot apart houd op een spaarrekening?

Je bepaalt zelf wat je met je voorschot doet. Als je denkt dat je het definitieve aanbod (en daarmee het UHK) niet gaat accepteren, kun je het voorschot tijdelijk op een spaarrekening zetten.

Kan ik het ontvangen voorschot terugstorten aan de bank?

Ja, dat is mogelijk.

Kan ik met het voorschot een overstand op mijn rekening-courant verminderen?

Dat gebeurt automatisch. Zijn er op het moment van uitbetalen betalingsachterstanden op de leningen en/of overstanden in rekening-courant, dan wordt het voorschot eerst gebruikt om deze ongedaan te maken.

Moet ik (extra) rente betalen over het voorschot als ik het definitieve aanbod niet accepteer en het voorschot moet terugbetalen?

Als je het voorschot terugbetaalt zodra wij erom vragen, rekenen wij geen rente. Als je dit weigert en er een juridische procedure nodig is, dan rekenen wij de wettelijke rente over het voorschotbedrag.

Als het definitieve aanbod lager is dan het voorschot, moet ik het verschil dan terugbetalen?

Nee, je hoeft dat verschil niet terug te betalen als je ons definitieve aanbod accepteert.

Wat als ik het voorschot niet direct kan terugbetalen?

We kijken dan in overleg met je naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Wanneer kan ik het aanvullend voorschot verwachten?

Uiterlijk Q2 2018

Wat als ik het (aanvullend) voorschot weiger?

Dan ontvang je geen voorschot. Je ontvangt later wel een definitief aanbod volgens het herstelkader.

Krijg ik inzage in de berekening van het (aanvullend) voorschot?

Nee, we kunnen hier geen inzage in geven.