Mkb en zzp: 7 tips om samen te groeien

Ze zijn flexibel, gemotiveerd én – net als jij – ondernemer. Samenwerken met een zzp’er is dus zo gek nog niet als je wilt groeien met je bedrijf. ‘Maar je moet wél goed voor ze zorgen’, zegt organisatieadviseur en zzp-deskundige Erna Tielbeke. Zeven tips voor een succesvolle samenwerking.

Erna Tielbeke

Erna Tielbeke

Wie: Erna Tielbeke

Bedrijf: Oraio

Functie: Organisatieadviseur

Wat: Nyenrode Business Universiteit. Daar onderzocht ze de samenwerking tussen mkb-ondernemers als opdrachtgevers en zzp’ers als opdrachtnemers en bedacht ze op basis daarvan een nieuw samenwerkingsmodel.

Carrière: Voor USG People en Engie werkte ze als adviseur en beleidsmedewerker medezeggenschap.

1. Weet wat je wilt uitbesteden

Veel kleinere ondernemers kunnen het (nog) niet opbrengen om zelf iemand in dienst te nemen. Het schept te veel verplichtingen, er is niet altijd genoeg werk en de risico’s zijn soms te groot. Tegelijkertijd hebben ze wél behoefte aan iemand die hen helpt. Het inhuren van een zzp’er is dan een ideale oplossing. Op die manier kun je als mkb’er je bedrijf laten groeien en niet in één keer te veel risico lopen. “Toch moet je vooraf goed in kaart brengen waarvoor je iemand wil inhuren en wat je liever zelf blijft doen, of waarvoor je eigen werknemers inzet”, aldus Erna Tielbeke.

2. Zzp’ers zijn óók ondernemers

“Wees helder over de maximale prijs die je wilt betalen.”

Veel mensen maken een onderscheid tussen mkb’ers en zzp’ers. Een bedrijf huurt een zzp’er in om een bepaalde opdracht te doen en het lijkt alsof er sprake is van ondergeschiktheid. “En daar gaat het eigenlijk al mis”, merkt Tielbeke op. “Veel opdrachtgevers zien zichzelf toch als werkgever. Het traditionele onderscheid past niet meer in een tijd waarin het aantal (deeltijd)ondernemers blijft groeien. Het wederzijds belang van beide ondernemers staat centraal. Daarom is het noodzakelijk om elkaar gelijkwaardig te behandelen.”

3. Zoek naar overeenkomsten

Vanuit die gedachte kom je al snel tot de kern van de samenwerking. Opdrachtgevers zoeken iemand voor een bepaalde klus en opdrachtnemers hebben werk nodig. “In feite ben je er dan”, zegt Tielbeke. “Wel is het belangrijk te beseffen dat opdrachtgevers en opdrachtnemers per opdracht van positie kunnen wisselen. Dat heeft als bijkomend effect dat beiden inzetten op hun ondernemerschap en hun vakbekwaamheid, omdat dat is wat ze gezamenlijk hebben en uitwisselen. Het toont aan dat samenwerken een gedeelde verantwoordelijkheid is.”

4. Hou het dicht bij huis

Imago is belangrijk. Voor jou als mkb’er, maar ook voor de mensen die je inhuurt. Voor beiden is mond-tot-mondreclame erg belangrijk. Hebben ze een opdracht goed gedaan, is de opdrachtgever tevreden en was de samenwerking prettig, dan blijft dat hangen en worden ze de volgende keer sneller weer gevraagd. Weet dus wie je in huis haalt en hou het dicht bij huis, is het advies van Tielbeke. “Zijn er mensen in je eigen netwerk die de klus kunnen doen? Of kun je via-via iemand vinden? Een aanbeveling kan dan de doorslag geven.”

5. Bedenk vooraf een prijs

“Goed vertrouwen past in deze tijd waarin mensen zelf de regie willen houden.”

Als mkb’er houd je graag zelf de touwtjes in handen, ook als het gaat over de maximale prijs die je wilt betalen. “Wees daar dus helder over en communiceer dat goed”, zegt Tielbeke. “Je zou de werkzaamheden kunnen bundelen als pakket, met daarin de duur van de opdracht, het beoogde resultaat én de prijs die je als ondernemer daarvoor kunt betalen. Op die manier voorkom je tijdrovende offertetrajecten, daalt de kans op meerwerk en betaal je als opdrachtgever nooit meer dan je verdienmodel kan dragen.”

6. Vergelijk geen appels met peren

Voor mkb’ers is die ondoorzichtigheid lastig. Twee zzp’ers kunnen wel hetzelfde bedrag offreren , maar de een levert dan de complete dienst en bij de ander moet je zelf nog van alles regelen. “Vaak vergelijk je dus appels met peren”, zegt Tielbeke. “En loop je het risico op meerwerk. Daarom is het heel belangrijk om vooraf goed na te denken over welke klus je in de aanbieding hebt en deze zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Zo weten beide partijen beter waar ze aan toe zijn. En kun je elkaar er ook op aanspreken als het anders loopt.”

7. Goed vertrouwen of goed vastleggen?

In tegenstelling tot arbeidsrelaties, waar veel meer contractueel is vastgelegd, is de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers veel flexibeler. Er is veel meer dat je zelf kunt bepalen, en een heleboel gebeurt in goed vertrouwen. “Dat kan ook”, zegt Tielbeke. “Dat is prettig en past ook helemaal in deze tijd waarin mensen zelf de regie willen houden, zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Het houdt mensen gemotiveerd. Toch is het goed om sommige zaken ook wel goed vast te leggen. Wat doe je als verwachtingen uiteenlopen? Als niet wordt geleverd wat je had afgesproken? Of als de kwaliteit te wensen overlaat? Dan moet je elkaar toch wel ergens op kunnen aanspreken.

Samenwerken in een veranderende tijd

Onlangs verscheen het boek Samenwerken in een nieuwe orde. Het vindt zijn oorsprong in de verhalen van ondernemers, die Erna Tielbeke motiveerden om onderzoek te doen naar de waarde van arbeid, de structuur van arbeid in de samenleving en de drang van ieder mens zich te ontwikkelen.

phone

Hulp nodig?