Iemand kijkt thuis op telefoon

Vier redenen waarom blockchain de toekomst gaat veranderen

Waarom gaat blockchain een enorme invloed hebben op de particuliere en zakelijke wereld van de toekomst? In dit artikel lees je het antwoord aan de hand van vier unieke voordelen. Ook maak je kennis met bedrijven die deze pluspunten hebben vertaald naar innovatieve oplossingen.

Illustratie lego

1. Waterdicht systeem garandeert veiligheid

Elke transactie die in blockchain plaatsvindt wordt gecontroleerd door alle aangesloten computers. Alle computers die zijn aangesloten op het blockchain netwerk beheren een kopie van deze database. Als één van deze kopieën niet meer overeenkomt met de anderen wordt dit direct herkend en wordt de transactie niet geaccepteerd. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om fouten te maken of te frauderen. Deze kenmerken vormen de basis voor de bekendste toepassing van blockchain: de bitcoin. In de toekomst zullen ook andere diensten ontstaan die manipulatie van transacties onmogelijk maken. Denk hierbij aan het stemmen voor verkiezingen en de invoering van elektronisch patiëntendossier.

“Veiligheid is de basis voor de bekendste toepassing van blockchain: de bitcoin”

Einde aan gesjoemel met doorverkochte concertkaartjes

Het Nederlandse bedrijf Guts voorkomt fraude met niet-bestaande toegangstickets via de blockchain-technologie. Ook zorgt de innovatie ervoor dat de prijs van een toegangsticket hetzelfde blijft, omdat het onmogelijk wordt om tickets op de zwarte markt boven de verkoopprijs te verkopen. Het ‘slimme’ concertkaartje genereert bij doorverkoop telkens een nieuwe unieke code per eigenaar. Eigenschappen zoals de toegangsprijs zijn niet achteraf te wijzigen. De klant kan eenvoudig via de app tickets kopen of verkopen, zonder de onderliggende techniek te kennen.

2. Blockchain stimuleert samenwerking

Steeds meer bedrijven zoeken de samenwerking met andere partijen binnen hun keten. Blockchain stimuleert deze samenwerking, door de uitwisseling van allerlei gegevens en documenten veiliger te laten plaatsvinden. Een doorbraak voor transacties waarbij transparantie over herkomst en eigendom cruciaal is.

Deeleigenaar van huurvastgoed

Een mooi voorbeeld komt uit de onroerend goedsector. Blandlord is een dienst waarbij je deeleigenaar (crowdownership) kunt zijn van verhuurd onroerend goed. Het bedrijf zet blockchain technologie in om dit mogelijk te maken. De inkomsten uit dit onroerend goed worden maandelijks verdeeld over alle eigenaren. Bovendien hebben alle eigenaren inzicht en inspraak in de beheerafspraken van hun eigendom. Deze nieuwe vorm van eigenaarschap heeft de volgende voordelen van het gebruik van blockchaintechnologie:

    aan- en verkopen van kleinere delen onroerend goed makkelijker omdat eigenaarschap eenvoudiger wordt vastgelegd eigenaar houdt door de transparante vastlegging controle over zijn bezit en inkomsten veel partijen werken dankzij blockchain samen binnen één administratie, waardoor er tientallen miniverhuurders mogelijk zijn
Illustratie document met pen

3. Transparantie door de hele keten

Bij blockchain kunnen alle deelnemers meekijken. Dat zorgt voor een extreem transparant proces. Zo wordt het mogelijk om transacties door de hele keten te volgen en controleren, waardoor een soort geautomatiseerde accountant ontstaat. Voorbeelden die hierdoor efficiënter en goedkoper kunnen worden uitgevoerd zijn de controle van intellectueel eigendom, reputatie management en de authenticatie van het cv.

Eerlijke lonen in foodproductie

De Food & Agri-sector is een interessant gebied voor blockchainoplossingen bij het verbeteren van transparantie en vertrouwen in de complexe wereld van voedselketens. Een mooi voorbeeld van transparantie dankzij blockchain is de pilot van FairFood in de kokosproductieketen. Kokos komt uit moeilijk bereikbare gebieden waar veel tussenhandel plaatsvindt. Soms is de prijs van een kokosnoot al verdrievoudigd voordat deze de lokale fabriek bereikt. De blockchainpilot maakt het mogelijk om de weg die de kokosnoot aflegt volledig te volgen, van de Indonesische kokosboer tot de Nederlandse consument. De koper kan precies nagaan hoeveel elke betrokken partij heeft ontvangen en hoe duurzaam deze partijen werken. Zo biedt blockchain een oplossing voor het grote probleem in de kokoshandel, namelijk het gebrek aan transparantie.

4. Slimme en efficiënte afspraken dankzij smart contracts

Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om zogenaamde als-dan-afspraken vast te leggen. Denk aan een regeling waarbij je automatisch een bon voor koffie en compensatie ontvangt zodra je vlucht meer dan vier uur vertraagd is. Zo’n afspraak is een voorbeeld van een smart contract. Dit is software waarin je afspraken kunt vastleggen onder welke condities transacties binnen blockchain uitgevoerd moeten worden.

Automatische transacties

Een belangrijke eigenschap van een smart contract is dat het zelfstandig kan werken. Zodra de betrokken partijen het contract activeren, worden de transacties volledig automatisch uitgevoerd. Deze afspraken zijn niet door een afzonderlijke partij terug te draaien. Steeds meer ondernemers spelen hierop in. Zo biedt Decibel.live een dienst die live de geluidsoverlast in een gebied meet. Overstijgt het volume de vooraf bepaalde norm, dan volgt er direct compensatie voor omwonenden.

Maarten Korz portret

Maarten Korz

Maarten Korz is voormalig innovatiemanager bij Rabobank. Met 22 jaar ervaring in het ontwerpen en implementeren van digitale, innovatieve oplossingen en processen inspireert hij ondernemers om innovatie te omarmen. Ook helpt hij bedrijven met robotisering, big data, FinTech en Smart City.

phone

Hulp nodig?