Samenwerken

5 belangrijke succesfactoren van ketensamenwerking

Een goede ketensamenwerking betekent dat elke partij daar beter van wordt. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar hoe krijg je dit nou voor elkaar? Zo maak je van jouw samenwerking met ketenpartners een succes.

Illustratie lego

Wat is ketensamenwerking?

Een voedingsmiddelenfabrikant en een kartonproducent ontwikkelen samen een duurzame verpakking. Een aannemer trekt op met een gemeente voor de bouw van goedkope starterswoningen.

Het zijn twee willekeurige voorbeelden van ketensamenwerking. Dit komt in de praktijk regelmatig voor. In plaats van alleen samen te werken als leverancier, producent of afnemer probeer je samen de keten naar een hoger niveau te tillen.

    Het is een samenwerking van gelijke partners die een gezamenlijk doel nastreven Alleen kunnen ze dit probleem niet goed oplossen De samenwerking is langdurig en gaat dus verder dan een klein project De partners zijn actief in hetzelfde werkveld Iedere partij wordt er uiteindelijk beter van

Hierbij kun je onder meer denken aan lagere kosten, nieuwe diensten, een beter product en kortere doorlooptijden. Wil je ook gaan samenwerken met ketenpartners? Dit zijn 5 belangrijke factoren die het succes bepalen.

Contract

1. Formuleer een ambitie

Het is belangrijk dat elke partner ook echt de noodzaak voelt om samen te werken. Zet daarom eerst een gezamenlijk doel op papier. Dat gaat om het halen van een specifiek voordeel of het wegnemen van een gezamenlijk probleem. Maak je ambitie bovendien meetbaar, in de vorm van KPI's bijvoorbeeld. Zo wordt het voordeel dat de partijen halen inzichtelijk en kun je tijdig bijsturen als het ergens tegen blijkt te vallen. Denk bijvoorbeeld aan:

De ontwikkeling van een nieuw product met je keten

Partner A levert bijvoorbeeld de technologie, partner B brengt marktkennis en een netwerk in.

Het verlagen van de voorraadkosten door ketensamenwerking

Het bedrijf stemt hiervoor interne processen af met toeleveranciers. In ruil daarvoor wordt een meerjarig afnamecontract afgesloten.

2. Wijs een ketenregisseur aan

Onenigheid met je ketenpartner, over wie de laatste stem heeft bijvoorbeeld. Dat wil je liever zien te voorkomen. Een ketenregisseur of ketenstuurgroep helpt om het samenwerkingstraject te stroomlijnen.

Dit kunnen medewerkers van de businesspartners zelf zijn. Maar er zijn ook ketensamenwerkingen die door een onafhankelijke derde partij worden geregisseerd.

Het managen van zo'n ketensamenwerking is best ingewikkeld. Spreek daarom van tevoren duidelijk af hoe jullie besluiten nemen en om willen gaan met meningsverschillen. En werk je met een ketenregisseur, geef zo iemand dan voldoende mandaat. Je wilt niet dat problemen te lang blijven liggen.

Laptop

3. Deel informatie binnen je keten

Je hoeft echt niet al je contracten, recepten, broncodes en wachtwoorden te delen. Het gaat immers niet om een fusie of overname. Wel vergt ketensamenwerking een bepaalde mate van openheid.

Stem dit goed op elkaar af. Welke gegevens zijn er nodig en hoe stellen we die makkelijk aan elkaar beschikbaar? Een gedeeld informatiesysteem blijkt hiervoor vaak een handig hulpmiddel.

4. Kweek vertrouwen

Zonder een gevoel van wederzijds vertrouwen is een goede samenwerking bijna onmogelijk. Je zult dus aan de relatie moeten blijven werken. En dat gaat verder dan enkel een wekelijks overleg tussen de betrokken managers.

Zorg er ook voor dat mensen op de verschillende werkvloeren elkaar beter leren kennen. Dat kan, naast inhoudelijke meetings, bijvoorbeeld met een gezamenlijke borrel of diner. Grijp deze bijeenkomsten ook meteen aan om successen te vieren. Op die manier groeit het enthousiasme.

5. Blijf evalueren

Voordeel halen is de belangrijkste drijfveer om met de ketensamenwerking te blijven doorgaan. Wel is het belangrijk dat elke partner dat voordeel blijft voelen, anders is de samenwerking snel voorbij. Plan daarom regelmatig evaluatiegesprekken waarin je dit ter sprake brengt.

In de praktijk kan het voorkomen dat de ene partner net iets meer profiteert. Soms is dat tijdelijk, een andere keer langdurig. Dit hoeft geen probleem te zijn. Wel moeten de opbrengsten ongeveer in verhouding blijven met de inspanningen die elke partij levert. Anders krijg je scheve gezichten.

Twee ondernemers Rabobank

Flink doorgroeien maar wel duurzaam

Je bedrijf laten groeien maar wel met een positieve impact op mens en planeet? Best een uitdaging. Rogiér en Ratna bewijzen dat het kan. Rogiér met zijn bedrijf dat frisdrank van het vruchtvlees uit de cacaovrucht maakt en Ratna met haar sociale en duurzame modelabel. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering