Stortingsovereenkomst

Afstortcontract

Schermtoelichting

Op dit scherm heeft u inzage in uw afstortovereenkomst. Voor het afsluiten of wijzigen van een afstortovereenkomst kunt u contact opnemen met uw lokale bank. In de overeenkomst wordt vastgesteld wat het maximum bedrag is dat per afstorting kan worden bijgeschreven onder gewoon voorbehoud, en wat het maximum aan openstaande voorboekingen is.

OK: u keert terug naar het overzicht 'Meldingen afstortingen'.

Limiet overschrijden

U heeft persoonlijk toegekende limieten voor bedragen die maximaal voorgeboekt kunnen worden: het voorboekbedrag en het voorboeksaldo. Het voorboekbedrag is de limiet voor het maximumbedrag dat u per sealbagstorting mag voormelden. Het voorboeksaldo is de limiet voor het totaalbedrag dat voor u voorgeboekt wordt, voordat de sealbags zijn geteld en verwerkt.

Limiet voorboekbedragen

U kunt de hoogte van de voorboekbedragen inzien door de keuze ΄stortingsovereenkomst΄ te kiezen. Deze limieten zijn zorgvuldig bepaald op basis van uw voorgaande stortingen. Als de limieten in uw ogen niet voldoen, neem dan contact op met uw adviseur.

Overschrijden voorboekbedrag

Als u uw voorboekbedrag overschrijdt, dan krijgt u een melding voordat u uw voormelding gaat verzenden. U kunt er dan voor kiezen om het bedrag te verdelen over meerdere sealbags en deze individueel voor te melden en te storten. Of u kiest ervoor om de voormelding toch te versturen. U krijgt dan uw geld pas gestort op uw rekening als deze is geteld door de geldtelcentrale.

Overschrijden voorboeksaldo

Als u uw voorboeksaldo overschrijdt, dan krijgt u geen melding. Bij het statusoverzicht ziet u dat uw sealbag de status ΄Niet voorgeboekt΄ heeft. U krijgt dan uw geld pas gestort op uw rekening als deze is geteld door de geldtelcentrale. Wilt u voorkomen dat dit gebeurt, check dan voor verzending op het statusoverzicht hoeveel ruimte u nog heeft voor een nieuwe sealbagstorting.