Blog bouw, Geert Dirkse

Geert Dirkse

Strategie loont, toch?

Het valt op dat ik recent door drie hbo-studenten gebeld ben voor het geven van een interview. Zij studeren af (richting: commerciële economie) bij respectievelijk een materieel-verhuurbedrijf en bouwbedrijven, waar zij de bedrijfsstrategie tegen het licht houden. Mogelijk heeft u zo’n student onder uw hoede? Toevallig stond ‘strategie’ ook centraal in recent georganiseerde workshops voor bouwbedrijven (opgezet door Bouwend Nederland, de Rabobank en De Bouwer & Partners). En ik lees regelmatig over strategie in relatie tot vastgoed, zoals in de samenvatting van het Retailcongres Retailing Beyond Borders (januari 2015) en in het vastgoedbericht 2015 van FGH Bank (‘De kracht van anders kijken’).

De nieuwe werkelijkheid

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) noemt in diverse publicaties de invloed van innovaties op onder meer  mobiliteit en slimme gebouwen. In al deze publicaties geven ondernemers én onderzoekers hun visie op de ‘nieuwe werkelijkheid’ en de gevolgen op onze maatschappij en vastgoed. Wat ik me afvraag is óf en hoe u als bouwondernemer nadenkt over deze nieuwe werkelijkheid. Wijzigingen hierin vragen om aanpassingen in uw bedrijfsvoering en volgens mij besteedt u hier nog relatief weinig tijd aan ... De waan van de dag lijkt te overheersen. U moet immers hard werken voor een matig belegde boterham vanwege de forse concurrentie.

Out-of-the-box

Nieuwe en snel opkomende technologische en demografische ontwikkelingen (‘game changers’) maken het noodzakelijk dat u en uw bedrijf zich in hoog tempo aanpassen. Maar die nieuwe werkelijkheid biedt u echter ook kánsen voor onderscheidend ondernemen. Laat daarom even de boel de boel en denk ‘out-of-the-box’! Wellicht praat u liever met bekenden zoals uw accountant, commissaris of een bevriend ondernemer. Mij lijkt het verstandig om daarnaast juist ook met onbekenden te spreken, ongebonden en eerlijk. Doe dat dan vooral op fysieke afstand van uw bedrijf, dus ‘letterlijk’ op de hei.

Ik wens u voldoende tijd en focus toe. De sectormanager of relatiemanager van de Rabobank kan u wellicht verder helpen. Want het is tijd dat ‘strategie loont’!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 23 april 2015