Blog dienstverlening, Femke Kooijman

Femke Kooijman

De toekomst van flex

De groei van de werkgelegenheid voor uitzendkrachten neemt al enige perioden toe. Sinds november vorig jaar toont de uitzendmarkt tekenen van herstel. Eerst voorzichtig, maar sinds mei brengen we elke vier weken groeicijfers van meer dan 6% naar buiten. Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren lag in de periode van begin september tot begin oktober zelfs 10% hoger dan een jaar eerder. De weg omhoog is dus ingeslagen; de economie klimt langzaam uit een dal en heel voorzichtig zien we dat het beter gaat met de arbeidsmarkt.

Een arbeidsmarkt die steeds meer aan het flexibiliseren is. Dat was voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) de aanleiding om eind vorig jaar door TNO onderzoek te laten doen naar de toekomst van flexibele arbeid. Tussen 2007 en 2013 zijn bedrijven op grote schaal gaan flexibiliseren, zowel intern als extern. Uit het onderzoek blijkt dat deze trend verder doorzet. De 900 HR-managers die voor dit onderzoek bevraagd zijn, verwachten dat deze flexibilisering in 2020 doorgroeit van 25% in 2013 naar 30% in 2020.

Kijkt u al vooruit?

Kortom, er is een fundamentele verschuiving op de arbeidsmarkt gaande, gedreven door een andere organisatie van werk. Het bedrijfsleven kiest vaker voor outsourcing, het uitbesteden van werkgeverschap en een flexibele schil om mee te kunnen bewegen met de conjunctuur. Dat betekent ook voor uitzendondernemingen dat de markt verandert en er nieuwe markten te ontdekken zijn, zoals HR-dienstverlening aan bedrijven, maar ook dienstverlening aan/voor zzp’ers. Anticiperen op de toekomst is ook voor de uitzendbranche van belang.

Het TNO-rapport is te downloaden op de website van de ABU. In december komt er ook een digitale interactieve tool online te staan met de resultaten. Ik raad u aan tegen die tijd een bezoekje aan de ABU-website (www.abu.nl) te brengen en de tool te bekijken.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 20 november 2014