Blog gezondheidszorg, André Vermeulen

André Vermeulen

Goedkoop is duurkoop … of duurzáám?

Het oude spreekwoord leert ons dat ‘goedkoop’ vaak ‘duurkoop’ is. In maatschappelijke sectoren, zoals het onderwijs en de zorg, is het vaak een terechte uitdaging om de lasten beperkt te houden. En dat geldt ook voor de financieringslasten. En aan het spreekwoord moest ik eerlijk gezegd ook denken toen ik het verhaal van een onderwijsinstelling in de problemen las. De achterliggende oorzaak was mede te vinden in wat ooit zo’n aantrekkelijke vastgoedfinancieringsstructuur leek. Die structuur combineerde toegang tot een grote som geld met een aantrekkelijk rentepercentage: mooi dat we daarmee een grote maatschappelijke investering mogelijk konden maken. Dit bleek minder handig dan gedacht, maar achteraf terugkijken is natuurlijk gemakkelijk. Dus laten we er iets van leren!

Zijn kapitaalintensieve investeringen achterhaald?

Nadat we de maatschappelijke sector in Nederland succesvol met elkaar hebben opgebouwd, en dat had niet gekund zonder een goede en goedkope toegang tot kapitaal, is er nu door vele ontwikkelingen van buitenaf een nieuw tijdperk aangebroken. Grote kapitaalintensieve investeringen in gebouwen van scholen, ziekenhuizen, winkels (en ja: óók bankgebouwen) lijken achterhaald. Specifiek vastgoed was ooit een noodzakelijk middel om diensten te leveren, maar de technologie haalt ons in en biedt andere oplossingen. Het is soms moeilijk voor bestaande partijen om dat onder ogen te zien, maar andere investeringen bieden deze maatschappelijke sector meer maatschappelijk rendement: e-health, e-learning, ambulantisering van de zorg, enzovoort.

Duurzaamheid en maatschappelijke noodzaak

Nog steeds wordt gezocht naar goedkoop kapitaal voor maatschappelijke sectoren. Dat is ook wenselijk, want banken kunnen de financiering van deze sectoren niet alleen verzorgen. Maar daarin schuilt ook een gevaar. Als wij de grote geldkranen opendraaien (door garantiestructuren of door grootschalig aanspraak te doen op nieuwe toetreders) en de toegang tot kapitaal goedkoop en eenvoudig maken, zullen we tegelijkertijd nóg alerter moeten zijn op de maatschappelijke noodzaak van de investering en het beoogde maatschappelijk duurzame rendement. Goedkoop en bovenal duurzaam investeren is dus het devies.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 26 februari 2015