Blog gezondheidszorg, Marleen Jansen

Marleen Jansen

Duurzaamheid is continuïteit

Op donderdag 4 december organiseert MVO Nederland het Nationaal Congres Gezonde Zorg. MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt ondernemers om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ambitie is Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie te maken. MVO Nederland is in twaalf sectorgroepen in het Nederlandse bedrijfsleven actief. Zo dus ook in de zorg, een sector die vanwege haar eigenheid om mensen gezond te maken en te houden, toch al veel met een duurzame economie zou moeten hebben. In mijn beleving is dat echter niet het geval en zijn er juist nog veel uitdagingen.

Duurzaamheid voor álle bedrijfsprocessen

Deze uitdagingen zijn er ook voor de Rabobank. Dit jaar ben ik begeleider van onze workshop ‘Duurzaamheid is continuïteit’ voor collega-accountmanagers van de lokale Rabobanken. Hamvraag: hoe ga je in de dagelijkse praktijk om met duurzaamheid en jouw klanten? In deze workshop staan thema’s centraal als ‘hoe ondersteunen we onze klanten bij innovaties?’, ‘hoe zetten we risicokapitaal in bij financieringen?’ en ‘hoe gaan we om met activiteiten in het buitenland van klanten, waarbij een land andere wetgeving heeft?’. Een onderwerp dat ook terugkomt in de discussie is de duurzaamheid van het businessmodel zélf. Want ik ben het met MVO Nederland eens dat duurzaamheid thuishoort in alle bedrijfsprocessen, zoals Human Rescources, Financiën, Export, Logistiek, Inkoop en Communicatie. Zo ontwikkel je een duurzaam bedrijfsconcept.

Waardecreatie

In de gezondheidszorg hebben we met elkaar vastgesteld dat het huidige businessmodel in de toekomst onbetaalbaar wordt. De druk op de collectieve kosten en de individuele inkomens is te groot, zeker als we ons pensioen en hypotheek ook willen blijven betalen. Collega Michel van Schaik noemt het in zijn boek ‘Diagnose Zorginnovatie’ (van ego- naar eco-systeem). Hierbij staat waardecreatie centraal, met een verbindende overheid, waarbij partijen in de zorg met wederkerigheid voor kwaliteit en opbrengsten samenwerken. De focus is vitaliteit en welbevinden van de burger. De burger wordt als medeproducent persoonlijk aangesproken op zijn inzet bij preventie. Dit vindt u misschien grote woorden, maar in Friesland is deze toekomst al werkelijkheid. In oktober presenteerde De Friesland Zorgverzekeraar haar plan om tot 2020 te werken aan betere zorg, samen met zorgprofessionals en burgers. De besparingen worden gedeeld: innovatiefonds, inkomsten voor medisch specialisten en premieverlaging voor de burger. Wellicht een goed project voor het Congres Gezonde Zorg? Graag tot 4 december!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 6 november 2014