Blog gezondheidszorg, Marleen Jansen

Marleen Jansen

Huisartsen aan het roer

Het nieuwe bekostigingsmodel dat dit jaar werd ingevoerd voor huisartsen, leidt tot veel onrust. Huisartsen dienen voor het eerst voor circa 20% van hun omzet te onderhandelen met hun zorgverzekeraar over de activiteiten en de daarbij horende tarieven. De overige 80% van de omzet bestaat uit een vergoeding voor hun patiënten op basis van abonnementstarief en consulten. 

Circa twee derde van de ruim 11.000 Nederlandse huisartsen tekende het manifest ‘Het roer moet om’. Hierin eisen zij onder meer dat hun onderhandelingspositie gelijk wordt aan die van de verzekeraars. Momenteel is dat onmogelijk door strenge mededingingsregels. Mijn verwachting is dat we nog maar aan het begin staan van de veranderingen in het huisartsenberoep, vanwege grote veranderingen in vraag en aanbod. De vraag naar zorg blijft stijgen vanwege de coördinerende rol van de huisarts, de vergrijzing en de wensen  van de burger. Daarnaast staat het aanbod van huisartsen steeds meer onder druk. Het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen stijgt beperkt, het aantal ‘HIDHAs’ daalt. De huisartsenzorg moet op peil blijven door een steeds groter aantal vervangers, die (duurder) moeten worden ingehuurd en waarvan niet zeker is hoeveel uren ze willen werken. Alle redenen om samen met de beroepsgroep te blijven werken aan de zorg van toekomst. 

Eigen kracht

Ondanks alle rumoer zie ik positieve signalen, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer voor een herziening van de Mededingingswet en het herstel ’samenhang door samenwerking’ als leidend principe in de eerstelijnszorg. De ACM pleit voor zorgspecifieke regels om toegang, kwaliteit en bereikbaarheid te toetsen.  Samenwerking leidt tot een betere positie van huisartsen.

Maar hoe blijft de huisarts zélf (professioneel) gelukkig onder alle veranderende omstandigheden? Het belangrijkste antwoord schuilt in de kracht van de huisarts zelf; het maken van keuzes op basis van eigen visie en de strategie voor zijn patiënten. Net als samen met andere zorgaanbieders aansluiten bij de behoeftes van burgers. Dit betekent ook nieuwe diensten op nieuwe (virtuele) wijze aanbieden. Bijvoorbeeld oogzorg, ouderenzorg of sportactiviteiten initiëren. De huisarts is nu het boegbeeld in de zorg. En als hij goed communiceert over de (nieuwe) dienstverlening met zijn patiënten, behoudt hij een ijzersterke positie. Want de enige die dit kan is de huisarts zelf. Het gaat namelijk om  toegevoegde waarde leveren in de zorg: dán staat de huisarts zelf aan het roer.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 7 mei 2015