Blog gezondheidszorg, Michel van Schaik

Michel van Schaik

Een voorspelbare relatie

Bankieren is bovenal een kwestie van vertrouwen. Heb je als bankier het vertrouwen dat de ondernemer aan wie je geld beschikbaar stelt ook netjes terugbetaalt? En kan de ondernemer de bank vertrouwen? Voorspelbaarheid in die wederkerige relatie is van groot belang. Zowel ondernemer als bank wil weten wat van elkaar kan en mag worden verwacht, met de blik op de toekomst en rekening houdend met de risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met ondernemen. 

Systeemonzekerheden

Als het om voorspelbaarheid van zorgondernemingen gaat, is het vertrouwen van bankiers in 2014 wel heel erg op de proef gesteld. Deels is dat terug te voeren op individuele zorgondernemingen die tekort schieten in hun visie en aanpak, wat in het uiterste geval kan leiden tot faillissement. Maar het gebrek aan voorspelbaarheid is voornamelijk het gevolg van aanhoudende systeemonzekerheden. 

Hoe kunnen wij als bank het vertrouwen behouden in individuele zorgondernemingen als op sectorniveau zulke grote onzekerheden spelen? Ik denk bijvoorbeeld aan de discussie over de jaarrekeningen 2013 in de ziekenhuis- en GGZ-sector. Terwijl 2015 voor de deur staat, hebben wij (terwijl ik dit schrijf) nog steeds geen definitieve en gevalideerde cijfers van onze klanten over 2013(!). En wat te denken van die eindeloze discussies over de verdeling van zekerheden bij de financiering van werkkapitaal en de modellen die medisch specialisten ontwikkelen om zogenaamd ‘fiscaal ondernemer’ te blijven?  Dat terwijl in 2015 alweer nieuwe (stelsel)wijzigingen op de rol staan … Ik beschouw al deze onzekerheden als symptomen van een systeem dat faalt en steeds verder vastloopt. We hebben hier te maken met een ernstig zieke patiënt, waarbij veel aandacht wordt besteed aan symptoombestrijding, zonder uitzicht op genezing. 

Innovatie en ondernemerschap

Waar ik juist wél veel vertrouwen van krijg, zijn de voorbeelden uit de ZorgScoop. Die zijn namelijk altijd gebaseerd  op innovatie en klinisch leiderschap; gezaghebbende zorgprofessionals met een vernieuwende visie op hun beroepsuitoefening en die bereid zijn daarvoor persoonlijk(!) hun nek uit te steken. Hun passie en ambitie is om meer kwaliteit van zorg (vanuit het perspectief van de patiënt) tegen lagere kosten te bieden. Ook aan deze ondernemingen zijn risico’s verbonden. Maar ik ben ervan overtuigd dat een zorgonderneming die aantoonbaar toegevoegde waarde biedt voor cliënten (= waardecreatie) de grootste continuïteitsgarantie heeft. Én het is ook de enige juiste legitimering van (be)handelen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 2015 aangekondigd als het jaar van de transparantie. Ik voeg daar graag ‘innovatie en ondernemerschap’ aan toe.

Fijne kerstdagen en een innovatief 2015 toegewenst. Dat geeft voorspelbaar energie!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 22 december 2014