Blog Transport, Rob Heuvelmans

Rob Heuvelmans

LNG: de alternatieve brandstof voor de toekomst?

Ondanks dat de lucht soms prachtig blauw is als de zon schijnt, behoort de Nederlandse luchtkwaliteit tot de slechtste van Europa. De overmatige uitstoot van CO2 die de luchtkwaliteit nadelig beïnvloedt, kan onder andere worden toegeschreven aan de transportsector. Als gevolg hiervan worden alternatieve ‘schonere’ brandstoffen gepromoot. Liquified Natural Gas (LNG) is zo’n brandstof. Al in 2013 tekenden Shell en Volvo een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van zware vrachtwagens voor LNG. Hierdoor onderschreven twee grote concerns het toekomstpotentieel van deze alternatieve brandstof. Maar is LNG het lang gekoesterde schone alternatief, of zijn er andere krachten die meespelen? 

De keerzijde

LNG wordt gewonnen als aardgas, waarna het gas wordt gekoeld tot een temperatuur van -162°C. Omdat er relatief gezien de minste hoeveelheid CO2 vrijkomt bij verbranding, wordt aardgas gezien als de schoonste fossiele brandstof. Maar rekening houdend met het productie- en distributieproces is de vraag of die stelling nog steeds steek houdt. Voor de opslag van LNG moeten zeldzame metalen geproduceerd worden. Door deze bijkomende milieueffecten van LNG, ontstaat een minder gunstig beeld van deze brandstof. Maar als de verminderde CO2-uitstoot niet de doorslaggevende beweegreden is, waarom innoveren grote vrachtwagenmerken dán op het gebied van LNG?

Transitiebrandstof

LNG wordt door de grote vrachtwagenmerken gezien als transitiebrandstof. Dit impliceert feitelijk dat het een overgangsproduct is naar een echt alternatief ‘groen gas’. De weg lijkt nog lang te zijn waardoor, mede onder druk van de grote verladers, LNG een tijdelijke alternatieve schone brandstof is met een ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen-luchtje’. FrieslandCampina is hiervan een voorbeeld. Het bedrijf wilde in de hele zuivelketen – van koe tot consument – de ‘energie efficiency’ verbeteren en de uitstoot van broeikassen verminderen. In samenwerking met GDF SUEZ opende FrieslandCampina het eerste LNG-station voor trucks in Noord-Nederland. Hieruit kan opgemaakt worden dat de roep vanuit verladers en vervoerders om alternatieve schone brandstoffen in te zetten leidt tot vraag naar LNG.

Dit brengt ons bij de financiering van LNG-vrachtwagens. DLL kijkt als objectfinancier naar zowel de initiële investeringswaarde als naar de waardeontwikkeling van het object. Gemiddeld is een zwaardere LNG-vrachtwagen  twee tot tweeënhalf keer duurder dan een traditionele vrachtwagen. De ondernemer moet zelf afwegen in hoeverre hij het hogere investeringsbedrag verantwoord acht. Ondanks dat vooralsnog onvoldoende zicht is op het waardeverloop, is DLL als objectfinancier bereid om met ondernemers mee te denken wanneer zij voor soortgelijke investeringen staan. LNG zal niet de boeken ingaan als dé groene geavanceerde biobrandstof van de toekomst, maar kan wel degelijk tijdelijk het gemis opvangen van een verantwoorde, alternatieve brandstof.

Rob Heuvelmans (DLL)

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 7 mei 2015