Thema-update World Floriculture Map

Uitdagingen en kansen in het komend decennium

De Rabobank verwacht voor de komende jaren een blijvende groei in de wereldwijde sierteeltproductie en internationale sierteelthandel, maar wel met pieken en dalen. Dat komt doordat de landen die een groter aandeel krijgen in zowel de productie als consumptie doorgaans meer instabiliteit kennen.

Dominantie en containers

In absolute termen blijven de VS, Europa en Japan ’s werelds grootste sierteeltmarkten. De dominantie van deze landen in de wereldwijde sierteeltsector neemt echter wel af. Dat komt doordat de productie en consumptie in de rest van de wereld sneller groeit. Nog meer dan nu zullen bloemen en planten met een gunstige waarderatio vervoerd worden per container. Daarvan profiteren productielanden die grootschalig en met lage kosten kunnen produceren.

Specialisatie en internationalisatie

Nederlandse telers zullen de toegenomen concurrentie voelen nu de groei in de Europese markt tot stilstand is gekomen. Zij doen er goed aan zich nog meer te richten op nicheproducten, typisch lokale producten en seizoensproducten. Een alternatief voor Nederlandse telers is internationalisatie, bijvoorbeeld door het aanbieden van teeltkennis in opkomende productielanden of het ter plekke produceren.

Keten en facilitering

Door de toenemende internationalisatie en onbestendigheid in de sierteeltproductie, -consumptie en -handel, ziet de sierteeltketen er het komende decennium anders uit. Grotere partijen, digitalisering en scherpere concurrentie leiden tot kortere ketens, met zo min mogelijk schakels tussen teler en retailer. Samenwerkingsverbanden worden ook hechter. Veredelaars, telers en retailers zullen meer informatie uitwisselen om productie en consumptie perfect en efficiënt op elkaar af te stemmen. Om dit proces soepel te laten verlopen, zullen partijen tussen teler en retailer meer de rol van 'facilitator' op zich moeten nemen.

Thema-update 'World Floriculture Map'

Lees meer over de kansen en uitdagingen voor het Nederlands sierteeltcluster in het komend decennium in de thema-update.