Sancties

Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Doe je met je bedrijf zaken in het buitenland? Dan kun je te maken krijgen met sanctiewetgeving. Hier vind je antwoorden op drie veelgestelde vragen.

1. Wat is sanctiewetgeving?

Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, met als doel de activiteiten van of het beleid in die landen te veranderen. Sancties kunnen ook gelden voor een organisatie of een persoon.

Dit zijn de meest voorkomende sancties:

Wapenembargo’s

Verbod op import/export van bijvoorbeeld wapens, beschermende kleding en legervoertuigen.

Inreis- en visumbeperkingen

Verbod of beperking op het inreizen voor bepaalde personen.

Handelsbelemmeringen

Verbod op import/export van bepaalde goederen, programma’s en technologie.

Financiële sancties

Gericht tegen hoogwaardigheidsbekleders van een land of tegen terroristische organisaties en personen. Bijvoorbeeld het bevriezen van het banksaldo.

2. Wat doet Rabobank met sanctiewetgeving?

Iedereen moet sancties naleven. Ook financiële instellingen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of de financiële sector de financiële sancties naleeft. Financiële instellingen dienen als poortwachter: ze kunnen ongewenste elementen in het financiële stelsel identificeren en weren. Ook kunnen ze ongewenste transacties tegengaan.

Rabobank heeft beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de sancties die zijn ingesteld door de EU, de programma’s die beheerd worden door de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten) en lokale sanctiewetgeving.

Naast externe sanctiewetgeving en -regelgeving geldt voor een aantal sanctielanden aanvullende regelgeving die bepaalde klantrelaties en transacties (inclusief betalingsverkeer) niet toestaat. Op dit moment is additionele regelgeving van toepassing op:

    Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Wil je zakendoen met deze landen of wil je (directe of indirecte) transacties uitvoeren met deze landen? Neem dan contact op met een adviseur om te controleren in hoeverre dat toelaatbaar is. Rusland. Je leest meer informatie in het Aanvullend sanctiebeleid Rusland. Entiteiten die voorkomen op OFACs Specially Designated List (SDN). Rabobank ondersteunt geen directe of indirecte transacties van of naar de entiteiten op deze lijst, onafhankelijk van de valuta.

3. Wat betekent sanctiewetgeving voor jou?

Doe je zaken in het buitenland? Dan is het verstandig om uit te zoeken of er beperkende maatregelen gelden tegen dat land. Op de website van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) staat een overzicht van landen en organisaties waartegen sancties gelden. Ook vind je daar een lijst met organisaties en personen waarvoor financiële beperkingen gelden.

Zakendoen in sanctielanden

Heb je vragen over zakendoen in sanctielanden? Maak dan een afspraak met een adviseur.

phone

Hulp nodig?