Bedrijfsfinancieringen

Het onderdeel Bedrijfsfinancieringen is op dezelfde manier toegankelijk als je rekeninginformatie. Je vindt de informatie onder de kop 'Bedrijfsfinancieringen'.

Getoonde informatie

De informatie is voor je beschikbaar als je beschikt over een lening, een rekening courant met krediet, een bankgarantie en/of een bouwdepot. Is de informatie desondanks voor jou niet zichtbaar, neem dan contact op met je Rabobank. De informatie is op dit moment alleen bereikbaar voor leningen en kredieten die dezelfde tenaamstelling hebben als de overeenkomst waarmee je toegang hebt tot Rabo Internetbankieren. Wij kunnen je geen informatie verstrekken over de financieringen met een andere tenaamstelling.

Heb je meerdere leningen, kredieten, bankgaranties of depots, dan zie je een overzichtscherm. Om het detailscherm te bereiken, klik je op het leningnummer/rekeningnummer. Het detailscherm van rekening courant toont de laatste transacties op deze rekening.

Actualiteit

Let er op dat de actualiteit van de informatie van je financieringen anders is dan die van je rekening courant. Op het scherm is aangegeven tot welke datum de informatie is bijgewerkt.

Beschikbaarheid van informatie

De informatie van je financieringen is 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar.

Aanvraagformulier

Je kunt via de inzageschermen een adviesgesprek aanvragen met een adviseur van de Rabobank. Daarbij kun je het gespreksonderwerp aangeven. Nadat je je aanvraag voor een adviesgesprek hebt ingestuurd, zal de Rabobank zo spoedig mogelijk contact met je opnemen op het door jou aangegeven moment.

Machtiging

Wanneer iemand anders ook een Rabo Europas van je rekening courant heeft en hiermee ook toegang tot Rabo Internetbankieren heeft, dan kan deze gemachtigde ook inzage krijgen in je bedrijfsfinancieringen. Als je dit niet wilt, neem dan contact op met je Rabobank om na te gaan welke alternatieven er voor je zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over bedrijfsfinancieringen? Informatie vind je op onze website bij Bedrijven > Producten > Financieren.