Virtuele valuta

Het is niet toegestaan om via een Rabobankrekening zakelijk virtuele valuta, zoals bitcoin, te kopen of verkopen. Dat heeft te maken met de risico’s van deze cryptovaluta en met het feit dat we onvoldoende zicht hebben op deze transacties. We leggen uit hoe dat zit.

Bescherming tegen misstanden

Rabobank juicht innovatie toe en volgt de ontwikkelingen op het gebied van virtuele valuta dan ook nauwgezet. Als poortwachter van het financiële stelsel willen we voorkomen dat je onverhoopt betrokken raakt bij witwassen en andere criminele activiteiten. We investeren daarom veel tijd en geld om transacties te onderzoeken en crimineel gedrag op te sporen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons ook om na te gaan welke werkzaamheden je verricht en waar geld op je zakelijke rekening vandaan komt. En we moeten verdachte transacties melden aan de overheid.

Onvoldoende zicht op virtuele valuta

Er kleven voor bedrijven, meer nog dan voor particulieren grote risico’s aan de handel in virtuele valuta. En we hebben onvoldoende zicht op transacties in deze valuta. We hebben besloten zakelijke koop en verkoop van virtuele valuta via Rabobankrekeningen niet toe te staan. Dit geldt voor al onze zakelijke klanten, dus ook voor personenvennootschappen en (financiële) holdings. Dat doen we omdat we onze rol van poortwachter goed willen vervullen en anders niet kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Mogelijk herzien we ons beleid als er wijzigingen zijn in de risico’s en het toezicht.

Risico’s

Witwassen en cybercrime

Cryptovaluta zijn populair bij criminelen voor het witwassen van de opbrengst van misdrijven, zoals belastingontduiking, fraude, illegale wapenhandel en handel in mensen en drugs.

Ook eisen criminelen vaak cryptovaluta als losgeld bij gijzelsoftware (ransomware). Bovendien is het mogelijk dat ze door een hack bij je virtuele valuta kunnen en je zo je geld kwijtraakt.

‘Pump and Dump’

In veel virtuele valuta wordt relatief weinig gehandeld. Dat maakt ze kwetsbaar voor koersmanipulatie. Daarbij drijven fraudeurs de prijs kunstmatig op (pump). Zelf hebben ze dan allang tegen een veel lagere koers ingekocht, zodat ze met veel winst verkopen voordat de koers weer instort (dump). Wie later is ingestapt, blijft dan achter met een verlies.

Ook de aanbieders van handelsplatforms (brokers) gebruiken een stijgende koers soms als lokmiddel voor nieuwe klanten.

Hefboomproducten

Hefboomproducten zijn risicovolle producten. Je kunt ermee inspelen op een koersstijging of –daling. Als je ze gebruikt bij cryptovaluta is het risico nog hoger dan een directe investering in de virtuele valuta.

Liquiditeit en krediet

Investeren in virtuele valuta brengt voor bedrijven (grote) risico’s mee voor liquiditeit en krediet. Dat komt door de grote koersschommelingen.

Inzicht en toezicht

Als je als bedrijf virtuele valuta aanhoudt op de balans, is het niet duidelijk hoe de waardering daarvan tot stand is gekomen. Ook is het nog niet duidelijk wat de status is van cryptovaluta in (internationale) wetgeving en hoe toezicht is geregeld. Zo houdt De Nederlandsche Bank (DNB) op dit moment nog geen ‘prudentieel toezicht’ op dienstverleners op het gebied van virtuele valuta. Dat toezicht is erop gericht om financiële ondernemingen solide te houden en de financiële sector stabiel te houden.

Omzeilen sancties

Transacties van of naar sommige landen zijn verboden vanwege sancties die door de overheid worden opgelegd. Cryptovaluta worden soms gebruikt om die sancties te omzeilen.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer