Autorisaties in Rabo Internetbankieren Professional wijzigen

Zelf autorisaties in internetbankieren wijzigen

Je kunt zelf de bevoegdheden van jouw medewerkers in Rabo Business Banking Professional wijzigen. Volg onderstaande stappen.

Inloggen

Log in in internetbankieren op je computer

Ga naar 'Profiel’

Klik op 'Gebruikersautorisaties'

Klik op 'Gebruikers en autorisaties'

Selecteer de gebruiker waarvan je de autorisaties wilt wijzigen

Verander de autorisaties

Neem contact met ons op