Wat bepaalt de hoogte van jouw rente?

Als je een financiering hebt, dan betaal je rente aan ons. Deze rente is een vergoeding voor het verstrekken van een financiering. Je rente bestaat uit 4 onderdelen: fundingkosten, risicokosten, operationele kosten en vermogenskosten. We vertellen je per onderdeel over de kosten die de hoogte van de rente van een lening bepalen.

1. Fundingkosten

De fundingkosten zijn opgebouwd uit de marktrente en de liquiditeitskosten. Om geld aan jou uit te kunnen lenen, moeten we zelf eerst geld lenen op de geld- en kapitaalmarkt. Daarvoor moeten we rente betalen. We betalen dus een vergoeding voor het inkopen van geld. De liquiditeitskosten zijn de kosten die we boven op de rente moeten betalen bij het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt.

De hoogte van de fundingkosten

De hoogte van de fundingkosten is onder andere afhankelijk van:

De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het door jou gekozen rentetype. De afgesproken rentevaste periode bij een vaste rente of de opslagvaste periode bij een roll over met rentekeuze. Doorgaans geldt hoe langer de afgesproken rentevaste of opslagvaste periode, hoe hoger het rentetarief. Eventuele aflossingen van de lening. Als je aflost op je lening, dan zijn de fundingkosten lager dan bij een financiering waarop je tijdens de looptijd niet aflost.

Fundingkosten per rentetype

2. Risicokosten

Soms kunnen klanten hun financiering niet meer volledig aan ons terugbetalen. In dat geval kunnen we een verlies lijden. Dat is het ‘kredietrisico’. Hoe hoger wij het risico van je bedrijf inschatten, hoe hoger de risicokosten. Om het risico en daarmee opslag te kunnen bepalen is het nodig de gegevens van je bedrijf (zoals transactiedata) en door jou aangeleverde informatie te gebruiken. Wij maken periodiek een inschatting hoe groot dat risico bij jouw bedrijf is. Dit is niet alleen nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om te weten en op de hoogte te blijven hoe je er financieel voor staat. We kunnen het kredietrisico beter bepalen als we meer gegevens hebben. Zonder deze gegevens zijn we minder goed in staat het risico vast te stellen. Dit kan ervoor zorgen dat we het risico hoger inschatten.

Factoren die de risicokosten kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld:

De markt of sector waarin je bedrijf actief is. De hoeveelheid eigen geld dat je hebt of kunt inbrengen en de hoogte van je eigen vermogen. Hoeveel winst je bedrijf maakt. Ook kijken we naar de inkomsten en uitgaven van je bedrijf. De hoogte van het bedrag dat je wilt lenen en de hoogte van de financieringen die je eventueel al hebt. De zekerheden die je hebt of kunt bieden voor het geval je de periodieke lasten niet kunt betalen. Jouw rekeninggebruik bij ons, zoals het gemiddelde saldo en/of overstanden op je rekening.

3. Operationele kosten

Om financieringen te verstrekken, geven we geld uit aan onze bedrijfsvoering. Denk daarbij aan personeel, kantoren en IT-systemen. Dit zijn de operationele kosten. Een deel van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van je financiering.

Hoe hoger de financiering, hoe lager het percentage operationele kosten. Een ander deel van de operationele kosten is afhankelijk van de risico’s van je financiering. Als de risico’s hoger zijn, moeten we meer werkzaamheden verrichten. De operationele kosten kunnen hierdoor hoger uitvallen.

4. Vermogenskosten

Een deel van de rente die je aan ons betaalt zijn vermogenskosten. Deze vermogenskosten bestaan uit:

  1. Geld dat we als buffer aanhouden voor onverwachtse gebeurtenissen, zoals marktontwikkelingen of verliezen. Een deel van de rente die je aan ons betaalt, draagt bij aan deze buffer. Deze buffer moeten wij als bank aanhouden. De hoogte van dit deel vermogenskosten is afhankelijk van onze inschatting van de risico’s van je financiering.
  2. Winst. We zijn een commercieel bedrijf en maken dus winst. Een deel van de rente die je aan ons betaalt draagt daaraan bij en versterkt ons eigen vermogen. Wij kunnen vanuit financiële of strategische doelstellingen ervoor kiezen om voor financieringen meer of minder rente in rekening te brengen. Hierbij houden wij bijvoorbeeld rekening met:
De sector waarin je bedrijf zich bevindt Het product dat je bedrijf afneemt De duurzaamheid van je bedrijf (zie onderstaande alinea)

Duurzaamheid en de impact op jouw rente

Duurzame bedrijven kunnen profiteren van een lagere rente dan minder duurzame bedrijven. Op dit moment kan deze rente 0,20% lager worden. Klanten actief in de food & agri sector én met een totale financiering vanaf 1 miljoen euro kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het aanbieden van een lagere rente voor duurzame klanten en een hogere rente voor minder duurzame klanten om zo duurzaamheid te stimuleren zullen we steeds verder uitbreiden naar andere sectoren.

Waar kijken we naar bij het inschatten van de duurzaamheid van je bedrijf?
Dit kan per sector verschillend zijn. Bijvoorbeeld naar geregistreerde energielabels van bedrijfsgebouwen, het gebruik van duurzame energie of naar de stikstofuitstoot.

Kom je in aanmerking voor een lagere rente?
Dan is de looptijd van deze lagere rente gekoppeld aan de rentevast periode of de opslagvaste periode van de financiering(en). Als wij de opslag altijd mogen wijzigen (Roll over rente), geldt dit ook voor de opslag inclusief de impact van duurzaamheid en de hoogte ervan.

Waarom wijzigt je rente?

Het kan voorkomen dat de rente die je aan ons betaalt wijzigt. Verschillende factoren zijn hierop van invloed. We kunnen bijvoorbeeld je financiële situatie opnieuw beoordelen en het risico van je financiering anders inschatten.

Daardoor kunnen we besluiten om je rente aan te passen. Daarnaast kunnen onze operationele kosten en vermogenskosten wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving. Als de risicokosten, operationele kosten en/of vermogenskosten wijzigen, dan kunnen we dit aan je doorberekenen. Dit zorgt er ook voor dat je rente wijzigt.

Heb je een vaste rente, dan kunnen we je rente vanzelfsprekend niet aanpassen. Dit kan alleen na afloop van de rentevaste periode. Heb je een Roll over rente met rentekeuze, dan kan de Euribor-rente wel periodiek wijzigen, maar kunnen we de overeengekomen opslag niet aanpassen. Dit kan alleen na afloop van de opslagvaste periode. Heb je een Variabel Plus of Roll over rente, dan kunnen we je rente op elk moment aanpassen.
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer