Rente op basis van Euribor

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Voor zakelijke rekening courant kredieten hanteren we het variabele 1 maands gemiddeld Euribor. Dit is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar kortlopende financieringen in euro’s verstrekt.

Opbouw van de rente

Maak je gebruik van een rekening courant krediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Je betaalt voor de kosten die de bank maakt voor het inkopen van geld. Dit noemen we funding en bestaat uit het geldende Euribortarief met een opslag. De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod. Iedere maand passen we het tarief aan. Op dit moment gelden de volgende tarieven:

    1 maands Euribortarief: over april 2024 is dit 3,852% Fundingopslag: 0,350%

Variabele opslag

Naast debetrente betaal je een variabele opslag. De exacte hoogte van de klantopslag hangt af van je situatie. We kijken hierbij o.a. naar de volgende factoren:

    de hoogte van je kredietlimiet de financieringen die je mogelijk al hebt de waarde van je zekerheden je risicoprofiel

Variabele rente

Het rentetarief op basis van Euribor is een variabele rente. De totale rente verandert mee met de maandelijkse ontwikkelingen van Euribor. De opslag kan ook wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen in je onderneming en de geldmarkt. Je totale rente kan dus stijgen of dalen.

Wat gebeurt er als het Euribor-rentetarief wijzigt of stopt?

De Europese Benchmark Verordening ziet toe op het administreren en gebruiken van benchmarks, zoals Euribor. Rabobank moet daarom een plan opstellen voor de situatie waarbij een benchmark verandert of zelfs wordt stopgezet. Dit plan beschrijft de maatregelen die Rabobank neemt in het geval van substantiële wijzigingen of het stoppen van een benchmark, inclusief het benoemen van alternatieve benchmarks.

Heb je nog andere vragen?

Dan kun je contact opnemen met je adviseur. Wij helpen je graag.

phone

Hulp nodig?