Rente op basis van Euribor

Vanaf januari 2018 wordt de rente op rekening courant kredieten gebaseerd op Euribor wat staat voor Euro Interbank Offered Rate. We hanteren het variabele 1 maands gemiddeld Euribor. Dit is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar kortlopende financieringen in euro’s verstrekt.

Opbouw van de rente

Maak je gebruik van een rekening courant krediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Je betaalt voor de kosten die de bank maakt voor het inkopen van geld. Dit noemen we funding en bestaat uit het geldende Euribortarief met een opslag. De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod. Iedere maand passen we het tarief aan. Op dit moment gelden de volgende tarieven:

1 maands Euribortarief: over december 2021 is dit -0,596% Fundingopslag: sinds 1 januari 2018 is deze 0,350%

Klantopslag

Naast debetrente betaal je een variabele klantopslag. De exacte hoogte van de klantopslag hangt af van je situatie. We kijken hierbij naar de volgende factoren:

de hoogte van je kredietlimietde financieringen die je mogelijk al hebtde waarde van je zekerhedenje risicoprofiel
Bekijk voor meer inzicht de voorbeeldberekening op onze tarievenpagina

Provisie

Om te zorgen dat je krediet op ieder moment beschikbaar is, betaal je kredietprovisie. De kredietprovisie berekenen wij over je maximale kredietlimiet. Heb je een grote onderneming met een financiering hoger dan € 1.000.000? Dan kun je met ons bereidstellingsprovisie overeenkomen. Dit is een provisie die je betaalt over het deel van je krediet dat je niet gebruikt.

Variabele rente

Het rentetarief op basis van Euribor is een variabele rente. De totale rente verandert mee met de maandelijkse ontwikkelingen van Euribor. De opslag kan ook wijzigen, afhankelijk van de ontwikkelingen in je onderneming en de geldmarkt. Je totale rente kan dus stijgen of dalen.

Vraag en antwoord

Waarom verandert Rabobank de rente-opbouw?

Euribor is het gangbare rentetarief in de markt, dat ook door de andere grote Nederlandse banken wordt gebruikt. Ook voor de meeste grote Europese banken is Euribor de standaard. Met de overstap naar Euribor als basis van onze rentetarieven, sluiten we aan bij deze standaard in de markt. Hierdoor is het voor jou makkelijker om de tarieven te volgen en te vergelijken.

Wat betekent de wijziging naar Euribor op dit moment voor mij?

Door de wijziging naar Euribor betaalt u aan ons een lager of gelijk rentetarief. U betaalt dus hetzelfde bedrag aan rente, of u gaat zelfs minder betalen. Ook krijgt u door de wijziging inzicht in de manier waarop wij de inkoopkosten berekenen. Heeft u momenteel een rekening courant met Rabo Basisrente? Dan krijgt u een lager of gelijk rentetarief. Alle betrokkenen ontvangen een brief met belangrijke informatie en een wijzigingsovereenkomst.

Heb ik in het verleden teveel betaald?

Nee, we hebben de manier voor het berekenen van de rente op een rekening courant aangepast. Daarnaast hebben we ook de indirecte kosten van een krediet tegen het licht gehouden. Hierdoor zijn kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een verlaging van kosten voor een grote groep klanten.

Kan ik de wijziging van Rabo Basisrente naar Euribor weigeren?

Vanaf januari 2018 berekenen we de rente op basis van Euribor. Dat geldt voor nieuwe en bestaande klanten. De Rabo Basisrente verdwijnt en wordt in de toekomst niet meer verstrekt. Heb je een Rabo Basisrente? Dan wijzigen wij deze rente in het Euribor rentetarief. Je gaat niet meer betalen, want je rentetarief wordt lager of blijft gelijk.

Waarom is gekozen voor het gemiddeld 1 maands Euribor?

Ondernemers gebruiken krediet vaak kort. Daarom kiezen we voor een maandelijks termijn. Op iedere dag van de maand is een Euribor rentetarief vastgesteld. Deze tarieven tellen we bij elkaar op en delen we door het aantal dagen in de maand. Zo krijgen we het gemiddelde 1 maands Euribor rentetarief en houden wij het voor jou overzichtelijk.

Waardoor kan Euribor stijgen of dalen?

De hoogte van de Euribor wordt bepaald door vraag en aanbod op de geld- en kapitaalmarkt. Het Euribor rentetarief kan dus stijgen of dalen, dit is afhankelijk van:

ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarktontwikkeling van de economiehoogte van de inflatie
Kan ik nog lenen met het Rabo Basisrente?

Nee, dit is niet meer mogelijk. Vanaf januari 2018 berekenen we de rente op basis van Euribor. Klanten met een Rabo Basisrente zetten wij ook om naar het Euribor rentetarief. Met deze maatregel sluiten we aan bij de standaard in de markt. Ook maken wij het voor jou makkelijker om de rentetarieven te volgen en te vergelijken.

Hoe vaak kan de opslag veranderen?

Je opslag kan maandelijks veranderen. Je rentetarief kent twee soort opslagen:

  1. Opslag voor funding. Dat is gebaseerd op wat wij moeten betalen om geld in te kopen. De opslag van funding kan wijzigen door ontwikkelingen op de geldmarkt.
  2. Klantopslag. Deze opslag is afhankelijk van je bedrijfssituatie. Verandert je bedrijfssituatie? Dan kan je klantopslag veranderen.
Hoe wordt de klantopslag vastgesteld?

De hoogte van de klantopslag stellen wij vast door te kijken naar:

je risicoprofielje kredietlimietfinancieringen die je mogelijk al hebtde waarde van je zekerheden
Bekijk voor meer inzicht ook onze tarievenpagina

Heb je nog andere vragen?

Dan kun je contact opnemen met je accountmanager. Wij helpen je graag.